ΥΠΕΣ: Προσλήψεις 727 συμβασιούχων στους Δήμους

Το ΥΠΕΣ εγκρίνει τη σύναψη 727 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ, για χρονικό διάστημα έως 8 μήνες.

Δείτε τη σχετική απόφαση ΕΔΩ και ΕΔΩ