Προσλήψεις

Πρόσληψη στο δημόσιο 136 άτομα στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε νομικά πρόσωπα που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες Καθαριότητας .

(Άρθρα: 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016, και 107 του Ν.
4461/2017)
ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ «ΆΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ» – Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ»
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των παρ. 5 έως και 13, 15 και 20 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994
«Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων
διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4430/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του
άρθρου 25 παρ. 9 του Ν. 4440/2016 και του άρθρου 107 του Ν. 4461/2017.
2. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου
Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
3. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-3-2018).
4. Τον Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» (ΦΕΚ
1483/τ.Β΄/04-05-2012).
5. Τον Ενοποιημένο Οργανισμό του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας-Πειραιά «Άγιος
Παντελεήμων» και του Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής «Η Αγία Βαρβάρα» (ΦΕΚ
3486/τ.Β΄/31-12-2012 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
6. Την υπ’ αριθμ. πρωτ.16766/10-04-2019 Οικονομοτεχνική Μελέτη της Υπηρεσίας
περί της ωφέλειας που επιτυγχάνεται με τη σύναψη των συμβάσεων εργασίας του
άρθρου 63 του Ν. 4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα η οποία εγκρίθηκε με την
Σελίδα 1 από 8
υπ΄αριθμ.14η Απόφαση της 12ης/15-04-2019 Συνεδρίασης του Διοικητικού
Συμβουλίου του Νοσοκομείου.
7. Το υπ’ αριθμ. πρωτ.19338/24-04-2019 διευκρινιστικό έγγραφο του Διοικητή του
Γενικού Νοσοκομείου ΝΙΚΑΙΑΣ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ
ΒΑΡΒΑΡΑ» με το οποίο αιτιολογείται η επιτακτική ανάγκη για την πρόσληψη
προσωπικού με την παρούσα Ανακοίνωση κατά τις διατάξεις του άρθρου 63 του
Ν.4430/2016 σε σύγκριση με άλλα μέσα
8. Την αριθμ. πρωτ.19337/24-04-2019 Απόφαση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης
της Οικονομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»-
Γ.Ν.Δ.Α. «Η Αγία Βαρβάρα».
9. Την υπ΄αριθμ.3η Απόφαση της 13ης/13-05-2019 Συνεδρίασης του Δ.Σ. (ΟΡΘΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου, με την οποία
αποφασίστηκε η σύναψη 136 συμβάσεων ορισμένου χρόνου για τις επείγουσες και
επιτακτικές ανάγκες καθαριότητας του Νοσοκομείου.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν τριάντα έξι (136) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων ή επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ» που εδρεύει στη ΝΙΚΑΙΑ Νομού ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΕΙΤΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΤΩΝΤΑΣ  ΕΔΩ 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΓΟΕΒ: Πρόσληψη 57 ατόμων για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Προσλήψεις 47 ατόμων για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου

ΟΑΕΔ: Δημοσιεύθηκαν οι προσωρινοί πίνακες για το πρόγραμμα Ενίσχυση Ψηφιακών Δεξιοτήτων – Ψηφιακό Μάρκετινγκ

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα