Προκηρύξεις

Aιτήσεις για ΑΣΕΠ 6Κ/2020 πρόσληψη 1209 ατόμων σε νοσοκομεία

Ξεκινούν οι αιτήσεις για ΑΣΕΠ 6Κ/2020 πρόσληψη την πρόσληψη 1209 ατόμων τακτικού προσωπικού ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 28/06.08.2020
6Κ/2020 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Αιτήσεις:

Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ από 7 Σεπτεμβρίου 2020 έως 22 Σεπτεμβρίου 2020

Για την κατηγορία ΥΕ από 23 Σεπτεμβρίου 2020 έως 8 Οκτωβρίου 2020

Α ́ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατό δεκατρείς (113) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:
 • ΠΕ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,
 • ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ,
 • ΠΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΩΝ,
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ,
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ,
 • ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 • ΠΕ ΚΟΣΤΟΛΟΓΩΝ,
 • ΠΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ,
 • ΠΕ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ,
 • ΠΕ ΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ, ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ,
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
 • ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ.
Β ́ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τετρακόσιες ογδόντα τρεις (483) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:
 • ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ,
 • ΤΕ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΤΕ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ,
 • ΤΕ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ,
 • ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ,
 • ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ,
 • ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ,
 • ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
 • ΤΕ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ.
Γ ́ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τετρακόσιες τέσσερις (404) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗΣ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ,
 • ΔΕ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ,
 • ΔΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,
 • ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ,
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΕΙΔ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ,
 • ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ,
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ,
 • ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ,
 • ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ ΥΔΡΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΚΟΠΤΡΙΩΝ – ΡΑΠΤΡΙΩΝ – ΓΑΖΩΤΡΙΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ ΕΠΙΠΛΟΠΟΙΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΟΙΚΟΔΟΜΟΥ ΚΤΙΣΤΗ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΚΤΙΣΤΩΝ – ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΫΔΡΑΥΛΙΚΩΝ,
 • ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΨΥΚΤΙΚΩΝ,
 • ΔΕ ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ,
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ
 • ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ.
Δ ́ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), διακόσιες εννέα (209) θέσεις.
Κλάδων/Ειδικοτήτων:
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΘΥΡΩΡΩΝ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΛΗΤΗΡΩΝ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΔ. ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΩΝ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΑΞΙΝΟΜΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,
 • ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΝΕΚΡΟΤΟΜΩΝ ΣΑΒΑΝΩΤΩΝ,
 • ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ, ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ,
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΒΟΗΘΩΝ ΜΑΓΕΙΡΩΝ,
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ,
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΥΝΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΚΕΥΩΝ ΜΑΓΕΙΡΙΟΥ,
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΕΙΔ. ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ,
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ,
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔ. ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΚΗΠΩΝ,
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΛΥΝΤΩΝ –ΝΤΡΙΩΝ,
 • ΥΕ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ
 • ΥΕ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΩΝ.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία έχει ως ακολούθως:

Για τις κατηγορίες Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρχίζει στις 7 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 22 Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Για την κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης αρχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου ημέρα Τετάρτη και λήγει στις 8 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε όλους τους όρους και τις θέσεις της προκήρυξης 6Κ/2020

ΑΣΕΠ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 6Κ/2020 – ΦΕΚ Τεύχος Α.Σ.Ε.Π. 28/06.08.2020

ota24 asep28-2020-prok-6k-1209-ygeias

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Ξεκινά υποβολή αιτήσεων της προκήρυξης 10Κ/2022 για 148 μόνιμες θέσεις

@dmin

ΑΣΕΠ: 173 Μόνιμες προσλήψεις στον e-ΕΦΚΑ (9Κ/2022)

@dmin

Δήμος Θεσσαλονίκης: Προκήρυξη για την πρόσληψη 62 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα