ΕργασίαΠροσλήψεις

Προσλήψεις συμβασιούχων σε δήμους για την κάλυψη εποχικών αναγκών

Δείτε αναλυτικά τις θέσεις που έχουν ανοίξει σε δήμους τις τελευταίες μέρες

Προσλήψεις 27 ατόμων στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας

Ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού και συγκεκριμένα είκοσι επτά (27) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών, όσον αφορά τη λειτουργία των παιδικών εξοχών –κατασκηνώσεων «Σταμάτιος Δεσύλλας» στον όρμο Γουβιών Κέρκυρας για το έτος 2024

Προσλήψεις 17 ατόμων στο Δήμο Μαρκοπούλου – Μεσογαίας

Ο Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Προσλήψεις 48 ατόμων στο Δήμο Τρίπολης

Ο Δήμος Τρίπολης ανακοινώνει την πρόσληψη 48 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Γεωργίου Καραϊσκάκη, που εδρεύει στην Άνω Καλεντίνη της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας.

Προσλήψεις 37 ατόμων στο Δήμο Παγγαίου

Ο Δήμος Παγγαίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα επτά (37) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Προσλήψεις συμβασιούχων στο Δήμο Ερμιονίδας

Γνωστοποιείταη η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του Υποέργου 1 της Πράξης: “ Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ερμιονίδας ” με Κωδικό ΟΠΣ 6002915 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021 – 2027» στον Δήμο Ερμιονίδας.

Προσλήψεις 20 εργατών πυροπροστασίας στο Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας

Ο Δήμος Αμφίκλειας – Ελάτειας ανακοινώνει την πρόσληψη του κατωτέρου προσωπικού με σύμβαση εργασίας τριών (3) μηνών.

Προσλήψεις 26 ατόμων στο Δήμο Αριστοτέλη

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), διάρκειας έως τρεις (3) μήνες, είκοσι έξι (26) ατόμων για την κάλυψη των αναγκών στελέχωσης της Παιδικής Εξοχής – Κατασκήνωσης Ολυμπιάδας.

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Πεντέλης

Ο Δήμος Πεντέλης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών.

Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα Ιούλιο, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Προσλήψεις 33 ατόμων στο Δήμο Σικυωνιών

Ο Διμαρχος Σικυωνίων ανακοινώνει την πρόσληψη 33 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

Προσλήψεις 73 ατόμων στο Δήμο Νεάπολης – Συκεών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εβδομήντα τριών (73) ατόμων, για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Νεάπολης-Συκεών

Προσλήψεις 20 ατόμων στο Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας

Ο Δήμος Άκτιου-Βόνιτσας ανακοινώνει ότι θα προσλάβει εργατικό και τεχνικό προσωπικό για απασχόληση μέχρι και πέντε(5) ημερομίσθια κατ’ άτομο το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι(20) ατόμων, προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του.

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας

Ο Δήμαρχος Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας ην πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών στα πλαίσια της κάλυψης αναγκών πυροπροστασίας και καθαριότητας

Προσλήψεις 45 ατόμων στο Δήμο Αγίου Δημητρίου

Ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Γαλατσίου

Ο Δήμαρχος Γαλατσίου ανακοινώνει τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά πέντε (5) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι αντιτίμου, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Διδασκαλία μουσικής, ζωγραφικής, κεραμικής και μοντέρνων χωρών» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12).

Προσλήψεις κοινωνικών επιμελητών στο ΚΚΠΠ Αττικής

Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών από τέσσερις (4) Κοινωνικούς Επιμελητές, δύο στο Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας (Αγία Βαρβάρα) και δύο στη Μονάδα Μελισσίων (Μελίσσια) του Παραρτήματος ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας, του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για το χρονικό διάστημα έως 31/12/2024.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 7 ατόμων στο Δήμο Κω

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης», χρονικής περιόδου 2023-2024, στο Δήμο Κω, που εδρεύει στην Κω της Περιφερειακής Ενότητας Κω.

Προσλήψεις 87 ατόμων στο Δήμο Ξάνθης

Ο Δήμος Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ογδόντα επτά (87) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

Προσλήψεις 23 ατόμων στο Δήμο Ζίτσας

Ο Δήμος Ζίτσας γνωστοποιεί την πρόσληψη 23 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της καθαριότητας των σχολικών μονάδων.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Βέροιας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Βέροιας, που εδρεύει στη Βέροια της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 45 ατόμων στο Δήμο Κορινθίων

Ο Δήμος Κορινθίων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα πέντε (45) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 8 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικάοκτώ (8) ατόμων, για την υλοποίηση της δράσης «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξη τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2023-2024».

Προσλήψεις 160 ατόμων στο Δήμο Χανίων

Ο Δήμος Χανίων γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 160 ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Προσλήψεις 122 ατόμων στο Δήμο Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει την πρόσληψη 122 ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 25 ατόμων στο Δήμο Κοζάνης

Ο Δήμος Κοζάνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Κοζάνης (Τμήμα Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών της Διεύθυνσης Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού).

Προσλήψεις 38 ατόμων στο Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού

Ο Δήμαρχος Φιλοθέης – Ψυχικού γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα οκτώ (38) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Ρεθύμνης

Ο Δήμος Ρεθύμνης ανακοινει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη αναγκών έναντι λοιπών αντικαταβολών

Προσλήψεις στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, που εδρεύει στηνΠάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Ανοιχτές 5 θέσεις εργασίας στο Δήμο Πατρέων

ο ΝΠΔΔ «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων» γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας έως δύο (2) μήνες, για την κάλυψη επειγουσών αναγκών του Τμήματος Γ΄ Ηλικίας.

Δήμος Γρεβενών: Προσλήψεις στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (προκήρυξη)

Ο Δήμος Γρεβενών γνωστοποιεί την πρόσληψη Τριών [03] Δ.Ε. Οδηγών (Οδηγοί Απορριμματοφόρου), με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο -02- μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Καθαριότητας

Προσλήψεις 40 ατόμων στο Δήμο Περάματος (προκήρυξη)

Ο Δήμος Περάματος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές 4 θέσεις εργασίας στο Δήμο Σίφνου

Ο Δήμος Σίφνου γνωστοποιεί την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, 4 ατόμων για την κάλυψη αναγκών.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 4 συμβασιούχων στο Δήμου Παπάγου – Χολαργού

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Παπάγου – Χολαργού, που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών.

Προσλήψεις 44 ατόμων στο Δήμο Παύλου Μελά

Ο Δήμος Παύλου Μελά, γνωστοποιεί την πρόσληψη καλλιτεχνικού – διδακτικού προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης με αντίτιμο (άρθρο 107 του ν.4483/2017), με διάρκεια σύμβασης έως εννέα (9) και έως οκτώ (8) μηνών, συνολικού αριθμού σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων, για τη λειτουργία των Δημοτικών Ωδείων Σταυρούπολης και Πολίχνης, της Σχολής Χορού και των Εικαστικών Εργαστηρίων του Δήμου Παύλου Μελά, για την διδακτική περίοδο 2024-2025.

ΑΣΕΠ: Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο Δήμο Δωδώνης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Δωδώνης, που εδρεύει στην Αγία Κυριακή Θεριακησίου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.

Προσλήψεις 4 ατόμων στο Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων

Ο Κεντρικών Τζουμέρκων ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου τεσσάρων (4) ατόμων.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία του Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων στοΒουργαρέλι Άρτας, Τ.Κ.:47045 στο Τμήμα Προσωπικού καθώς και μέσωηλεκτρονικούταχυδρομείου στο e-mail: lamkon@dhmosktzoumerkwn.gr έως και την Τρίτη09.07.2024.

Προσλήψεις 40 ατόμων στο Δήμο Ζωγράφου

Ο Δήμος Ζωγράφου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Προσλήψεις 60 ατόμων στο Δήμο Αιγιαλείας

Ο Δήμος Αιγιαλείας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα (60) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) εργάσιμες ημέρες και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι κατά το νόμο εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη) τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Προσλήψεις 100 ατόμων στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας

Ο Δήμαρχος Κερατσινίου-Δραπετσώνας γνωστοποιεί την πρόσληψη προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατό (100) ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες καθαριότητας των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2024-2025.

Προσλήψεις 6 ατόμων στο Δήμο Ι. Π. Μεσολογγίου

Στην πρόσληψη 6 ατόμων για την κάλυψη των αναγκών των δομών ΚΔΑΠ, προχωρά ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου.

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Δήμο Κατερίνης

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης “Κέντρου Κοινότητας με Παράρτημα Ρομά και δημιουργία ΚΕΜ Δήμου Κατερίνης”, με Κωδικό ΟΠΣ 6004456 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027», Άξονας Προτεραιότητας ΑΞ04Β «Προώθηση της Κοινωνικής Συνοχής στην Κεντρική Μακεδονία –Παρέμβαση του ΕΚΤ+», στο Δήμο Κατερίνης, που εδρεύει στην Κατερίνη της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 35 ατόμων στο Δήμο Χερσονήσου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα πέντε ατόμων (35) ατόμων για την κάλυψη ανταποδοτικού χαρακτήρα στο Δήμο Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στη Λέρο

Ο Δήμος Λέρου ανακοινώνει την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την 31/10/2024, συνολικού αριθμού τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.

Προσλήψεις 15 ατόμων στο Δήμο Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά δεκαπέντε (15) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, που εδρεύει στη Νίκαια της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιώς, με αντικείμενο την εκτέλεση των έργων: «Υλοποίηση Προγραμμάτων Αθλητισμού της Διεύθυνσης Αθλητισμού» και «Υλοποίηση Προγραμμάτων Πολιτισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Παιδείας» συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 36 ατόμων στο Δήμο Καλαμάτας

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα έξι (36) ατόμων για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα, του Δήμου Καλαμάτας, που εδρεύει στην Καλαμάτα της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας

 

Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Ηρακλείου

Ο Δήμος Ηρακλείου γνωστοποιείται η πρόσληψη του κατωτέρω κατ΄ αριθμό και ειδικότητες προσωπικού,με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας τεσσάρων ( 4 ) μηνών, για την αντιμετώπιση αναγκών πυρασφάλειας και πυροπροστασίας.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 10 ατόμων στο Δήμο Φαιστού

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη αναγκών, του Δήμου Φαιστού, που εδρεύει στις Μοίρες της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Προσλήψεις 10 συμβασιούχων στο Δήμο Νέστου

Στην πρόσληψη 10 συμβασιούχων για την κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας προχωρά ο Δήμος Νέστου το επόμενο διάστημα.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 5 ατόμων στο Δήμο Δίου – Ολύμπου

Ο Δήμος Δίου – Ολύμπου ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα συνολικά πέντε (5) ατόµων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ίου-Ολύµπου, που εδρεύει στο Λιτόχωρο της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας

Προσλήψεις 64 ατόμων στο Δήμο Παλλήνης

Ο Δήμος Παλλήνης ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εξήντα τεσσάρων (64) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Προσλήψεις 35 σχολικών καθαριστριών μέσω ΑΣΕΠ

@dmin

Πολιτική Προστασία: Έκτακτες προσλήψεις 192 ατόμων (ΦΕΚ)

@dmin

Εργασιακό Νομοσχέδιο: Οι 10 βασικές αλλαγές που φέρνει

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα