Εργασία

Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης: Προσλήψεις 25 ατόμων

Ο Δήμος Αμπελοκήπων-Μενεμένης ανακοινώνει πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών-Πολεοδομίας-Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης  

Υπηρεσία

 

Έδρα υπηρεσίας

 

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης Αριθμός Ατόμων
 

100

 

Δήμος Αμπελοκήπων

–Μενεμένης

 

Αμπελόκηποι Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργων (εκσκαφέα-φορτωτή)  

8 μήνες

 

2

 

 

 

101

 

 

Δήμος Αμπελοκήπων

–Μενεμένης

 

 

Αμπελόκηποι Ν. Θεσσαλονίκης

ΔΕ Οδηγοί Απορριμματοφόρων (με άδεια οδήγησης Γ΄ κατηγορίας και κάρτα ψηφιακού ταχογράφου)  

 

 

8 μήνες

 

 

 

10

 

102

Δήμος Αμπελοκήπων

–Μενεμένης

Αμπελόκηποι Ν. Θεσσαλονίκης ΥΕ Εργατών-τριών Καθαριότητας  

8 μήνες

 

13

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν, μαζί με τα απαιτούμενα από την παρούσα Ανακοίνωση δικαιολογητικά, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση

Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12 – Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψη κ. Μπούρα Σωτηρίου (τηλ. επικοινωνίας: 2313 313684 -5-6-7).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ημερών (υπολογιζομένων ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα και στο δικτυακό τόπο του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης (www.ampelokipi-menemeni.gr), εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι : από την 30η Ιουνίου 2021 έως και την 09η Ιουλίου  2021.
Μπορείτε να κατεβάσετε τα απαραίτητα έντυπα στους παρακάτω συνδέσμους:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕ ΣΟΧ 2/2021

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αγίου Πνεύματος: Πώς πληρώνονται οι εργαζόμενοι

Ioannis Terzakis

ΟΑΕΔ. Προσλήψεις 9.000 ανέργων με αποδοχές 830 ευρώ

Ioannis Terzakis

Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ την Κυριακή 13/12

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα