Δήμοι Νομού Λευκάδας

  1. Δήμος Λευκάδας με έδρα τη Λευκάδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Απολλώνιων β. Ελλομένου γ. Καρυάς δ. Λευκάδος ε. Σφακιωτών και τις κοινότητες α. Κάλαμου β. Καστού, οι οποίοι καταργούνται.
  2. Δήμος Μεγανησίου δεν επέρχεται καμία μεταβολή.