Δήμοι

Δήμος Αλίμου: Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου για την περίοδο 2023-2024, και θα διαρκέσει έως και την Παρασκευή 23/6/2023 (ώρα 23:59 μ.μ.).

Οι αιτήσεις εγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, θα πραγματοποιηθούν αποκλειστικά μέσω ψηφιακής πλατφόρμας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://alimoskga.tcloudapp.net/

Για την περίοδο 2023-2024, γίνονται δεκτά τα παιδιά με ημερομηνία γέννησης από 1/1/2020 έως και 31/12/2022.

Για διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία, μπορείτε να καλείτε στη γραμματεία των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών, τηλ.: 210 9836648, 213 2008127.

Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, που θα αποδεικνύουν τα κατά δήλωση στοιχεία σας στην αίτηση, θα αποσταλούν ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας. Με την οριστική κατάθεση της αίτησης στην ψηφιακή πλατφόρμα θα λάβετε αριθμό πρωτοκόλλου.

Οι Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Αλίμου έχουν στη δύναμή τους εννέα (9) παραρτήματα, που λειτουργούν στις εξής διευθύνσεις:

ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ Δ. ΑΛΙΜΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ

1 ΜΑΝΔΗΛΑΡΑ 5 ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2022
2 ΚΟΤΖΙΑ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ 2 ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2022
3 ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ 108 ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2022
4 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 27 ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 31/12/2022
5 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 63 ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 28/02/2022
6 ΦΑΝ ΒΑΪΚ 2 ΑΠΟ 01/01/2020 ΕΩΣ 28/02/2021
7 ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 78 ΑΠΟ 01/03/2022 ΕΩΣ 31/12/2022
8 Λ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 26 ΑΠΟ 01/03/2021 ΕΩΣ 28/2/2022
9 ΕΠΟΝΙΤΩΝ 7 ΑΠΟ 01/03/2021 ΕΩΣ 31/12/2022
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:
 • Οι προσωρινοί πίνακες μοριοδότησης θα αναρτηθούν έως τις 21/07/2023
 • Ενστάσεις θα κατατίθενται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας στην ηλεκτρ. διεύθυνση
 • https://alimoskga.tcloudapp.net/ από Σάββατο 22/7/2023 έως και Τρίτη 25/07/2023.
 • Όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί του Δήμου Αλίμου θα συμμετάσχουν στη Δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς και για τη πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης (πρώην «Εναρμόνιση»)” περιόδου 2023-2024. Επισημαίνεται ότι, οι γονείς έχουν δικαίωμα υποβολής παράλληλης αίτησης για εγγραφή του παιδιού τους και στη Δράση «Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση… περιόδου 2023-2024» και στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Αλίμου, με τους όρους που θέτει το κάθε πρόγραμμα. Προηγούνται σε κάθε περίπτωση τα παιδιά που γίνονται δεκτά στη Δράση “Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση…” (ΕΣΠΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που γίνει δεκτή η αίτηση για εγγραφή παιδιού μέσω ΕΣΠΑ, αυτόματα διαγράφεται από τον πίνακα μοριοδότησης των Παιδικών Σταθμών, προκειμένου να γίνει δυνατή η ένταξη όσο το δυνατόν περισσότερων παιδιών στους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς.

ΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
 1. Υπεύθυνη δήλωση αποδοχής όρων φιλοξενίας, συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από ένα κηδεμόνα του παιδιού. (εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα)
 2. Ατομικό Δελτίο Υγείας (εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα), συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από παιδίατρο με πλήρη στοιχεία εμβολιασμών, ημερομηνίες αυτών, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του ΦΕΚ 4249/05.12.2017.
 3. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από τον Δήμο (με ημερομηνία έκδοσης το τελευταίο τρίμηνο από την κατάθεσή του) στο οποίο αναφέρονται όλα τα τέκνα των αιτούντων.
 4. Εργαζόμενη μητέρα στο Δημόσιο ή στον Ιδιωτικό τομέα: Βεβαίωση εργασίας εργοδότη στην οποία να αναγράφεται το είδος απασχόλησης (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, μερικής ή πλήρους απασχόλησης).
  • Αυτοαπασχολούμενη ή Περιστασιακά Απασχολούμενη: Αντίγραφο πρόσφατου εργόσημου ή πρόσφατα ένσημα.
  • Ελεύθερη Επαγγελματίας: Φωτοτυπία τελευταίας απόδειξης κατάθεσης Φ.Π.Α. ή Φωτοτυπία τελευταίας Απόδειξης Πληρωμής Ασφαλιστικού Ταμείου ή Φωτοτυπία πρόσφατης Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών όπου αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία.
  • Άνεργοι Γονείς: Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ. (τρέχοντος μηνός).
 1. Εκκαθαριστικό της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος 2023, για το φορολογικό έτος 2022 (εισοδήματα έτους 2022). Σε περίπτωση που δεν έχει γίνει εκκαθάριση, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, για την μετέπειτα κατάθεσή τους, (η οποία εκτυπώνεται από τη ψηφιακή πλατφόρμα). Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή των εκκαθαριστικών ορίζεται η 07.2023.* H κατάθεση των εκκαθαριστικών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της μοριοδότησης της αίτησης εγγραφής.

* Τα εκκαθαριστικά σημειώματα που δεν κατατέθηκαν με την οριστική υποβολή της αίτησης εγγραφής, μπορείτε να τα στείλετε μέχρι τις 07.07.2023 με e-mail στο: pedikosb@otenet.gr (υπόψη κας Μ. Νικολαΐδου).

 1. Λογαριασμός Ηλεκτρικού Ρεύματος ή Τηλεφώνου ή οποιοσδήποτε λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο, που θα είναι στο όνομά σας και με τη διεύθυνση κατοικίας σας ή βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Εάν δεν υπάρχει λογαριασμός στο όνομα των αιτούντων γονέων, μπορείτε να καταθέσετε πρόσφατο υγειονομικού χαρακτήρα δημόσιο έγγραφο με την διεύθυνση κατοικίας. (Υπεύθυνη δήλωση για την πιστοποίηση της διεύθυνσης κατοικίας, δεν θα λαμβάνεται υπόψη).
 2. Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων, επιπλέον απαιτείται και η άδεια νόμιμης παραμονής (φωτοτυπία) και των δύο γονιών στην Ελλάδα, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ:

Μονογονεϊκές Οικογένειες (Άγαμες μητέρες – Γονείς σε χηρεία):

  • Επίσημο έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται η δηλωθείσα οικογενειακή κατάσταση.

Μέλος της οικογένειας με αναπηρία 67% και άνω:

 • Ιατρική βεβαίωση από δημόσιο φορέα ή επίσημο έγγραφο νοσοκομείου για γονέα ή τέκνο στην οικογένεια με μόνιμη αναπηρία άνω του 67%, και για άλλες περιπτώσεις έκθεση υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ.

Γονέας Φοιτητής σε Πρώτο Πτυχίο ή Στρατευμένος:

 • Βεβαίωση από Στρατολογικό Γραφείο ή
 • Βεβαίωση φοίτησης σε Σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος.

Αριθμός ανηλίκων τέκνων στην οικογένεια (οικογένειες με ανήλικα τέκνα ή και με ενήλικα που φοιτούν σε Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.):

  • Πρόσφατη βεβαίωση φοίτησης (για την περίπτωση των ενηλίκων τέκνων που φοιτούν σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ, σε πρώτο πτυχίο).

Διαζευγμένοι γονείς: Διαζευκτήριο στο οποίο να διευκρινίζεται η επιμέλεια του ή των τέκνων.

Μπορείτε να κατεβάσετε τους όρους φιλοξενίας ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Προσλήψεις 47 ατόμων για τη λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου

@dmin

Δήμος Κομοτηνής: Υπεγράφη σύμβαση έργου «Ανάπλαση οδού Κανάρη και πέριξ οδών στον ιστορικό τόπο του εμπορικού κέντρου της Κομοτηνής»

@dmin

Δήμος Ηρωικής Νήσου Κάσου: Για την Κάσο προορίζεται ένα από τα νέα σκάφη του λιμενικού με υγειονομικό εξοπλισμό

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα