ΔήμοιΟΤΑ

Δήμος Κατερίνης: Υιοθεσίες και στοχευμένες δράσεις για τη μείωση αδέσποτων

Ο Δήμος Κατερίνης αντιμετωπίζει με τη δέουσα επιμέλεια και αποφασιστικότητα το θέμα των αδέσποτων και βάσει της νομοθεσίας, η οποία ορίζει τις προβλεπόμενες ενέργειες για τα δεσποζόμενα και τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς, ενώ μεριμνά για την περισυλλογή και τη διαχείρισή τους.

Προς την κατεύθυνση αυτή, με συνεχή συνεργασία Δήμου, συναρμόδιων φορέων και δημοτών μπορεί, αποδεδειγμένα, να επιτευχθεί η σταδιακή μείωση αδέσποτων, η προστασία των πολιτών, των ίδιων των ζώων, καθώς και η ευζωία τους.

Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος Κατερίνης έχει την απαραίτητη τεχνογνωσία στο ζήτημα αυτό αφού έχει συμβάλει στην κατάρτιση και εφαρμογή μιας σύγχρονης δράσης για την προστασία και ευζωία των αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων.

Το Πρόγραμμα του Δήμου Κατερίνης  για τα αδέσποτα

Ο Δήμος Κατερίνης είναι από τους ελάχιστους Δήμους της χώρας που αντιμετωπίζει άμεσα και αποτελεσματικά το ζήτημα των αδέσποτων ζώων, διαθέτοντας σημαντικούς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους.

Τα ζώα δικαιούνται τη φροντίδα τους και ο Δ.Κατερίνης ανταποκρίνεται στο δικαίωμά τους αυτό.

Σκοπός του προγράμματος είναι αφενός η σταθεροποίηση, καταγραφή και σταδιακή μείωση του αριθμού των αδέσποτων ζώων, μέσω της στείρωσης, σήμανσης, καταγραφής και υιοθεσίας τους κι αφετέρου η ευζωία τους με την εξασφάλιση της κατά περίπτωση κτηνιατρικής φροντίδας σε όλα τα αδέσποτα ζώα της πόλης, η εξασφάλιση τροφής και νερού καθώς και οι παρεμβατικές δράσεις σε θέματα προστασίας τους.

Με αυτό το πρόγραμμα ο Δήμος θέτει τις βάσεις μιας πιο πολιτισμένης αντιμετώπισης των «άστεγων» ζώων.

Ταυτόχρονα, επιδιώκεται η ενημέρωση και η καλλιέργεια συνείδησης του υπεύθυνου ιδιοκτήτη συντροφιάς, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της εγκατάλειψης ζώων, καθώς και η προώθηση της υιοθεσίας από ανθρώπους, που θα τους χαρίσουν τη ζεστασιά και την ασφάλεια μιας οικογένειας.

 Παράλληλα, το καταφύγιο αδέσποτων ζώων συντροφιάς που διαθέτει ο Δήμος Κατερίνης, είναι μια σύγχρονη υποδομή με τις προδιαγραφές του νόμου περί ενδιαιτημάτων που προσφέρει επαρκείς σταθερές συνθήκες φιλοξενίας στα αδέσποτα ζώα.

Επισημαίνεται μάλιστα με αφορμή την καταγραφή περιστατικών επίθεσης αδέσποτων σε πολίτες, ότι, τα καταφύγια αδέσποτων ζώων συντροφιάς, η ίδρυση και λειτουργία των οποίων διέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 604/1977 και του π.δ. 463/1978, συνιστούν χώρους προσωρινής μόνο παραμονής και ιατρικής περίθαλψης και σε καμία περίπτωση μόνιμης.

Αναφέρεται άλλωστε ρητά στη νομοθεσία, ότι, εφόσον δεν συντρέχουν λόγοι δημόσιας υγείας (μολυσματική ασθένεια ή επικίνδυνη συμπεριφορά η οποία κρίνεται από αρμόδια επιτροπή), συνιστά υποχρέωση η επανένταξη στο φυσικό τους περιβάλλον και  ειδικότερα, εκεί όπου βρέθηκαν.

Υιοθεσίες αδέσποτων και συνεργασία με τοπικούς φορείς

Αξίζει να σημειωθεί, ότι, τα αποτελέσματα καταδεικνύουν τη λειτουργικότητα και την απήχηση των δράσεων του προγράμματος προστασίας αδέσποτων σκύλων καθώς, από την έναρξή του, πάνω από 1000 αδέσποτα ζώα καταγράφηκαν, δέχτηκαν την απαραίτητη κτηνιατρική φροντίδα και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα.

Επίσης, πάνω από 300, ενταγμένα στο πρόγραμμα του Δήμου Κατερίνης υιοθετήθηκαν από πολίτες και απολαμβάνουν πια την ανθρώπινη φροντίδα.

Οι βασικοί άξονες του προγράμματος είναι η περισυλλογή, η καταγραφή, σήμανση, ο κλινικός και εργαστηριακός έλεγχος υγείας, η αποπαρασίτωση, η στείρωση, ο εμβολιασμός αλλά και η υιοθεσία ή επανατοποθέτηση των αδέσποτων σκύλων.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι ο Δ.Κατερίνης σε συνεργασία με τοπικούς φορείς οργάνωσε, τον περασμένο χειμώνα, συναντήσεις σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων.

Ως προς το ζήτημα υιοθεσίας ζώων, ο Δ.Κατερίνης το θεωρεί ως μια πολύ σοβαρή υπόθεση.

Συγκεκριμένα, η απόφαση για υιοθέτηση ενός κατοικίδιου δεν θα πρέπει να ληφθεί ως μια παροδική και πρόσκαιρη ικανοποίηση της επιθυμίας π.χ. των παιδιών μιας οικογένειας, όπως η αγορά ενός παιχνιδιού, αφού το κατοικίδιο πρόκειται να γίνει καθημερινός σύντροφος και μέλος της οικογένειας.

Θα πρέπει να είναι μια απόφαση που θα παρθεί στην οικογένεια μετά από σοβαρή σκέψη και συζήτηση.

Εφόσον δε κάποια οικογένεια θελήσει να προχωρήσει σε υιοθέτηση ζώου, τότε θα πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία στην αίτηση υιοθεσίας και να κατατεθεί στο Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης (αρμόδιος υπάλληλος Κουκούλης Αργύρης).

Στην συνέχεια, με την καθοδήγηση του Τμήματος, η εν λόγω οικογένεια θα μπορέσει να έχει έναν τετράποδο σύντροφο.

Συνεργασία ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων με τον Δήμο  

Οι δράσεις  του Δ.Κατερίνης για σταδιακή μείωση αδέσποτων και για προστασία και ευζωία των αδέσποτων αλλά και δεσποζόμενων ζώων μπορούν να έχουν μεγαλύτερα αποτελέσματα μόνο όταν υπάρχει αγαστή συνεργασία μεταξύ δημοτών και Δήμου, στο πλαίσιο εφαρμογής της σχετικής νομοθεσίας Ν. 4039/12 (ΦΕΚ 15 Α/2-2-2012).

Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του δεσποζόμενου ζώου συντροφιάς υποχρεούται:

  • Να μεριμνά για τη σήμανση και την καταγραφή του ζώου του.
  • Να τηρεί τους κανόνες ευζωίας του ζώου και να μεριμνά για την ετήσια, τουλάχιστον, κτηνιατρική εξέτασή του.
  • Να μην εγκαταλείπει το ζώο του, ενώ σε περίπτωση που επιθυμεί να αποχωριστεί το ζώο συντροφιάς, πρέπει να γνωστοποιεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου του τόπου της κατοικίας του την πρόθεσή του αυτή, να το παραδίδει σε αυτόν και να λαμβάνει από πιστοποιημένο κτηνίατρο αντίγραφο της εγγραφής του ζώου του στη Διαδικτυακή Ηλεκτρονική Βάση σήμανσης και καταγραφής των ζώων συντροφιάς, όπου θα αναφέρεται ο Δήμος, ως προσωρινός κάτοχος του ζώου.
  • Να μεριμνά για τον άμεσο καθαρισμό του περιβάλλοντος από τα περιττώματα του ζώου του.

Επίσης, ο ιδιοκτήτης ή ο συνοδός του ζώου συντροφιάς θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ευθύνονται για κάθε βλάβη ή ζημιά που προκαλείται από το ζώο σε ανθρώπους ή άλλα ζώα.

Ο Αντιδήμαρχος  Κώστας Φιλοκώστας:

Κατά δήλωση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Κατερίνης, Κώστα Φιλοκώστα, «η υπόθεση αντιμετώπισης προβλημάτων που αφορούν όχι μόνο τα αδέσποτα αλλά και τα δεσποζόμενα ζώα, είναι ένα θέμα σοβαρό που σχετίζεται όχι μόνο με την τήρηση της σχετικής νομοθεσίας αλλά και με το τι γνωρίζουμε εμείς οι άνθρωποι για τα ζώα συντροφιάς ή τι αγνοούμε γι’ αυτά και τελικά πώς τα αντιμετωπίζουμε», ανέφερε αρχικά.

Και πρόσθεσε λέγοντας: «Ο Δ.Κατερίνης θέλοντας να αντιμετωπίσει το πρόβλημα έχει οργανωθεί, υλοποιεί προγράμματα και συνεχίζει δράσεις, ενημερώνει σε τακτά διαστήματα τους δημότες του. Είναι ανάγκη όμως και κάποιοι δημότες να πληροφορηθούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα ζώα συντροφιάς αλλά και να συνεργαστούν με τον Δήμο, ώστε να περιοριστεί ο αριθμός των αδέσποτων, να προστατευτούν οι πολίτες αλλά και τα ίδια τα ζώα καθώς και η ευζωία τους».

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Μυτιλήνης: Oχι στην πρόταση της κυβέρνησης για τους μετανάστες

@dmin

Δήμος Θερμαϊκού: Εργασίες καθαρισμού φερτών υλικών μετά την κακοκαιρία

@dmin

ΕΕ: «Ψαλιδίζονται» τα κονδύλια για ΚΔΑΠ και παιδικούς σταθμούς

@dmin
Φόρτωση....

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα