Δήμοι

Δήμος Παύλου Μελά: Ξεκίνησαν οι Εγγραφές στην «Παιδική Ομπρέλα» για το σχολικό έτος 2023-2024

Ο Δήμος Παύλου Μελά και η  Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, εξασφαλίζοντας την Συνέχιση και Ενίσχυση του επιτυχημένου προγράμματος της, με τίτλο Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «Παιδική Ομπρέλα», καλεί τους ενδιαφερόμενους γονείς- κηδεμόνες να υποβάλλουν αιτήσεις για τα παιδιά ωφελούμενους, που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και χρήζουν παροχής δωρεάν υπηρεσιών υποστήριξης.

Η Δομή λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2020 και η χρηματοδότησή της προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Αποτελεί μοναδική δράση στην Ελλάδα που παρέχει σε όλους του δικαιούχους δωρεάν υπηρεσίες από διεπιστημονική ομάδα.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η Δομή «ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ» αναδείχτηκε ως Πρότυπη Μονάδα και παραδειγματική αναφορά για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

Διακρίθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών, στο Παρατηρητήριο Καινοτομίας Δημοσίου Τομέα, ως Καλή Πρακτική, αναδεικνύοντάς την ως καινοτόμο δράση της.

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Η Δράση έχει ένα πολυθεματικό-συμμετοχικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα και απευθύνεται σε παιδιά βρεφικής ηλικίας έως και την ενηλικίωσή τους, καθώς και στους γονείς και κηδεμόνες τους.

Μέχρι σήμερα η δομή παρέχει:

 • Υπηρεσίες Ψυχολόγου με ατομικές συνεδρίες στα παιδιά και συμβουλευτική σε γονείς – κηδεμόνες.
 • Υπηρεσίες Λογοθεραπευτή και Φυσικοθεραπευτή με ατομικές συνεδρίες θεραπευτικών προγραμμάτων.
 • Μαθησιακή στήριξη σε παιδιά δημοτικού και σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες από Δάσκαλο με εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή.
 • Μαθησιακή στήριξη δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από Φιλόλογο και Μαθηματικό.
 • Υπηρεσίες Διατροφολόγου με παροχή ατομικών συνεδριών συμβουλευτικής διατροφής σε παιδιά.
 • Από τον Οκτώβριο του 2023, ενισχύονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες με τις ειδικότητες του Κοινωνικού Λειτουργού και του εξειδικευμένου προσωπικού με θεραπείας μέσω της τέχνης (art therapy).
Οι ωφελούμενοι θα πρέπει να ανήκουν σε μία από τις εξής ευπαθείς ομάδες πληθυσμού:
 • Παιδιά με αναπηρία οποιασδήποτε μορφής (σωματική, ψυχική, νοητική, αισθητηριακή).
 • Παιδιά με προβλήματα εξάρτησης από ουσίες ή τα απεξαρτημένα παιδιά.
 • Ανήλικοι με παραβατική συμπεριφορά, ή φυλακισμένοι/ες και αποφυλακισμένοι/ες.
 • Παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας.
 • Παιδιά θύματα παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων.
 • Παιδιά που διαβιούν σε συνθήκες φτώχειας.
 • Παιδιά οικονομικών μεταναστών.
 • Παιδιά προσφύγων και οι αιτούντων άσυλο/ παιδιά πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, για όσο εκκρεμεί η εξέταση του αιτήματος χορήγησης ασύλου.
 • Παιδιά με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

Προτεραιότητα έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Παύλου Μελά, μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού και έπειτα οι κάτοικοι, μέλη ευπαθών ομάδων πληθυσμού, των Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, Νεάπολης-Συκεών, Κορδελιού-Ευόσμου, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Ωραιοκάστρου, Πυλαίας-Χορτιάτη, Δέλτα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα. Έντυπες αιτήσεις θα διατίθενται από την έδρα της Δομής «ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΜΠΡΕΛΑ» και σε ηλεκτρονική μορφή από τη ιστοσελίδα του Δήμου.

Επίσης:

1.Φωτοτυπία Αστυνομικής ταυτότητας και των δύο γονέων και για αλλοδαπούς Τρίτων Χωρών Άδεια Παραμονής σε ισχύ.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου, ή σύμφωνο συμβίωσης. Για γονείς αλλοδαπούς θα πρέπει να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά.

3.Αντίγραφο Εκκαθαριστικού του τελευταίου έτους 2022.

4.Βεβαίωση εργασίας και των δύο γονέων από τον εργοδότη τους, καθώς και για τους:

 • εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, βεβαίωση ενσήμων του 2023 ή αναγγελία πρόσληψης.
 • ελεύθερους επαγγελματίες, εγγεγραμμένους στον ΕΦΚΑ αντίγραφο της ειδοποίησης πληρωμής των τελευταίων εισφορών (χωρίς να είναι απαραίτητη η εξόφληση τους) ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα η οποία επιβεβαιώνει την εγγραφή στα μητρώα του.
 • δημοσίους υπαλλήλους, απόδειξη τελευταίας μισθοδοσίας τους.
 • ανέργους κάρτα ανεργίας σε ισχύ από τον ΟΑΕΔ.

5.Απόδειξη κατοικίας:

Λογαριασμός στο όνομα των γονέων από οργανισμό κοινής ωφελείας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΑΕΡΙΟ) ή μισθωτήριο συμβόλαιο σπιτιού.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει λογαριασμός, ο αιτών προσκομίζει οποιοδήποτε άλλο έγγραφο στο οποίο θα αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του γονέα ή κηδεμόνα και η διεύθυνση κατοικίας του. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και τη φορολογική δήλωση του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.

6.Αντίγραφο του τίτλου ή ελέγχου προόδου.

7.Αποδεικτικό ένταξης σε ευπαθή ομάδα:

 • Το αντίστοιχο επίσημο έγγραφο που να πιστοποιεί την ομάδα στην οποία ανήκουν.
 • Σε περίπτωση αναπηρίας, πιστοποιητικό από Κ.Ε.Π.Α ή από δημόσιο φορέα ή νοσοκομείο, με το οποίο προσδιορίζεται η πάθηση ή η βλάβη και το ποσοστό αναπηρίας.
 • Σε περίπτωση που η ειδική ομάδα δεν είναι εφικτό να πιστοποιηθεί από επίσημο έγγραφο (π.χ. Ρομά όπου τίθεται ζήτημα αυτοπροσδιορισμού), προσκομίζεται σχετική Υπεύθυνη Δήλωση από τον αιτoύντα.
Μπορείτε να κατεβάσετε την αίτηση ΕΔΩ
ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Εκτυπώστε την αίτηση εγγραφής από τον πιο πάνω σύνδεσμο, ή την ιστοσελίδα του Δήμου και αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε (υπογραφή και στην υπεύθυνη δήλωση των προσωπικών δεδομένων), μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα τα σκανάρετε και μπορείτε να τα υποβάλλετε με τους παρακάτω τρόπους:

Ηλεκτρονικά: Με αποστολή στο email  paidikiomprela@pavlosmelas.gr

Tαχυδρομικά: Με σφραγισμένος φάκελος που θα περιέχει την αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, στη διεύθυνση «Παιδική Ομπρέλα», Παύλου Μελά 4, Ευκαρπία, Τ.Κ 56540.

Προσωπικά: Στο κτίριο της Δομής «Παιδική Ομπρέλα» όπου θα παραλαμβάνονται, κατόπιν ραντεβού καθημερινά από τις 8:00 π.μ. έως τις 19:00

Για περαιτέρω διευκρινίσεις και πληροφορίες σχετικά με το πλαίσιο δράσεων της δομής και τις παρεχόμενες υπηρεσίες της μπορείτε να επικοινωνήσετε:  

«Παιδική Ομπρέλα»

Δομή Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας Δήμου Παύλου Μελά

Ευκαρπία, Παύλου Μελά 4

ΤΚ 56540

Τηλέφωνο: 2310 688439 & 2310 681988

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Ωραιοκάστρου: Εκτροπή λεωφορειακών γραμμών λόγω έργων την Μ. Δευτέρα

@dmin

Δήμος Νοτίου Πηλίου: Ορκωμοσία του Δημάρχου Mιχαήλ Μιτζικού

@dmin

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Παρουσίαση υποψηφίων συνδυασμού «Ορμή. Όραμα. Ομάδα» του Υποψηφίου Δημάρχου Πάρη Τσογκαρλίδη

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα