Δήμοι

Δήμος Παύλου Μελά: Υπεγράφη το ΦΕΚ για το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Ευκαρπίας

Με την υπογραφή του ΦΕΚ 813Δ/11-11-2022 εγκρίθηκε το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Ευκαρπίας και ολοκληρώνεται ο πολεοδομικός σχεδιασμός του Δήμου Παύλου Μελά, καθώς ο δήμος Παύλου Μελά αποκτά ένα ολοκληρωμένο πρότυπο χωρικής οργάνωσης και ανάπτυξης, με χρήσεις γης, με όρους και περιορισμούς δόμησης στο σύνολο της εδαφικής του έκτασης.

Το χρονολόγιο των ΦΕΚ και των επιτευγμάτων της Πολεοδομίας Παύλου Μελά

Η Δημοτική Αρχή και ο υπηρεσιακός μηχανισμός της Πολεοδομίας του Δήμου Παύλου Μελά, βάζουν τις προϋποθέσεις για την αλλαγή της αστικής εικόνας, την ανάπτυξη του τόπου και την κάλυψη ουσιαστικών αναγκών της κοινωνίας, πετυχαίνοντας μέσα σε 18 μήνες, τρεις υπογραφές ΦΕΚ για Γενικά και Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια και μια υπογραφή σύμβασης για Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο και συγκεκριμένα:

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021: Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Πολίχνης (ΦΕΚ 444Δ’/26-07-2021) μετά από 16 χρόνια.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2021: Θεσμοθέτηση με Προεδρικό Διάταγμα του Ειδικού Πολεοδομικού Σχεδίου για το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μελά (ΦΕΚ 560Δ’/26-8-2021).

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021: Υπογραφή σύμβασης σύνταξης του  «Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Παύλου Μελά (Τ.Π.Σ.)»  που αφορά κυρίως στη Σταυρούπολη.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022: Έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Ευκαρπίας (ΦΕΚ 813Δ/11-11-2022) μετά από 14 χρόνια.

Επιλύονται εξαιρετικά σημαντικά θέματα

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης, ανέφερε ότι η έγκριση του ΓΠΣ αποτελεί αναμφίβολα το μεγαλύτερο πολεοδομικό έργο που επιλύεται στην Ευκαρπία τα τελευταία 20 χρόνια.

Το νέο ΓΠΣ Ευκαρπίας επιδιώκει τη συνολική χωρική οργάνωση του εξωαστικού και αστικού χώρου και την οργανικότερη σύνδεσή τους, προστατεύοντας αφενός την αναδασωτέα περιοχή που εμπίπτει εντός των ορίων της Δ.Ε. Ευκαρπίας και, αφετέρου, εντάσσοντας σημαντικές εκτάσεις σε έναν ευρύτερα οργανωμένο και, εν τέλει, πολεοδομημένο χώρο, με στόχο την εξυγίανσή του και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων υποδομών, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μέσα από τις διαδικασίες πολεοδόμησης και την καλύτερη προστασία των οικιστικών περιοχών.

Ο νέος σχεδιασμός δίνει έμφαση σε ζητήματα για τα οποία μπορεί να υπάρξει θεσμική διαχείριση μέσα από ένα ΓΠΣ και αποσκοπεί στην καλύτερη δυνατή οργάνωση του χώρου της Δ.Ε. Ευκαρπίας ώστε να επιτευχθεί κατά το δυνατό βιώσιμη αστική ανάπτυξη και βιώσιμος πολεοδομικός σχεδιασμός και να καλυφθούν οι ανάγκες τόσο για οικιστική ανάπτυξη όσο και για ανάπτυξη παραγωγικών δραστηριοτήτων, τάσεις που ούτως ή άλλως έχουν διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ειδικότερα, στο αναθεωρημένο ΓΠΣ Ευκαρπίας:
  • Ορίζεται ως Περιοχή Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ) το σύνολο σχεδόν της αναδασωτέας περιοχής που εκτείνεται στο ανατολικό τμήμα της Δ.Ε. Ευκαρπίας και που λειτουργεί ως ανάχωμα της αστικής εξάπλωσης του ΠΣΘ και της ΕΠΘ.
  • Προτείνονται περιοχές προς πολεοδόμηση με χρήσεις κατοικίας (Εφεδρούπολη, Φιλοθέη, Ευξεινούπολη κ.α.) με σκοπό, κατά πρώτο λόγο, την εξυγίανση περιοχών με χρόνια προβλήματα αυθαίρετης δόμησης και δευτερευόντως την κάλυψη τυχόν αυξημένης μελλοντικής ζήτησης σε γη για κατοικία.
  • Επανεξετάζεται το μοντέλο των επιτρεπόμενων χρήσεων του οικισμού για την καλύτερη προσαρμογή στην πραγματική κατάσταση, στις διαφαινόμενες τάσεις και στις σύγχρονες ανάγκες του οικισμού της Ευκαρπίας.
  • Προσδιορίζονται εκ νέου οι ανάγκες σε κοινωνική υποδομή, βάσει του νέου προγραμματικού πληθυσμού.
  • Προτείνεται η πολεοδόμηση περιοχών (στα ανατολικά και δυτικά του υφιστάμενου ορίου του οικισμού της Ευκαρπίας), στις οποίες υφίσταται σήμερα συγκέντρωση παραγωγικών δραστηριοτήτων, ως υποδοχείς παραγωγικών και λοιπών επαγγελματικών δραστηριοτήτων με στόχο την καλύτερη πολεοδομική τους οργάνωση, την οργανική σύνδεσή τους με τον υφιστάμενο αστικό ιστό και την περιβαλλοντική τους αναβάθμιση μέσω της πρόβλεψης και δημιουργίας των αναγκαίων έργων υποδομής.
  • Καθορίζεται ένας ακόμη υποδοχέας παραγωγικών και λοιπών επαγγελματικών δραστηριοτήτων δυτικά της Ευκαρπίας στο όριο με την Ευξεινούπολη, ο οποίος υποδεικνύεται ως οργανωμένος υποδοχέας εξυγίανσης και προτείνεται να πολεοδομηθεί, με σκοπό την εξυγίανση υφιστάμενων άτυπων συγκεντρώσεων βιομηχανικών μονάδων, τη μείωση των περιβαλλοντικών πιέσεων που προέρχονται από αυτήν την περιοχή, την αναβάθμιση του περιβάλλοντος τόσο της συγκεκριμένης περιοχής όσο και της ευρύτερης περιοχής, αλλά ταυτόχρονα και τη δημιουργία ενός υποδοχέα με υψηλές προδιαγραφές, ο οποίος μπορεί να υποδεχθεί νέες παραγωγικές δραστηριότητες που θα συμβάλλουν στην τόνωση της οικονομίας τόσο της ίδιας της περιοχής όσο και του ΠΣΘ συνολικά.

Στην εκτός σχεδίου περιοχή της Δ.Ε. Ευκαρπίας που δεν προορίζεται για πολεοδόμηση, υποδεικνύονται ζώνες οργάνωσης των χρήσεων γης με δυνατότητα δόμησης με τις διατάξεις για τις εκτός σχεδίου περιοχές, οι οποίες ορίζονται ως Περιοχές Ελέγχου και Περιορισμού της Δόμησης (ΠΕΠΔ).

Σημειώνεται ότι για την ΠΕΠΔ4, στην περιοχή όπου είναι εγκατεστημένη η βιομηχανία ΤΙΤΑΝ, η πρόταση που κατατέθηκε από το Δήμο σε εφαρμογή της 263/2020 (ΑΔΑ:ΨΓΧ9ΩΞΘ-ΙΨ6) Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παύλου Μελά, ήταν ο εν λόγω υποδοχέας να χαρακτηριστεί ως περιοχή χαμηλής όχλησης. Στην 24η Συνεδρίαση (Πράξη 98/21.12.2021) του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπου συζητήθηκε η Αναθεώρηση του ΓΠΣ ΔΕ Ευκαρπίας, ο Δήμαρχος κατά την παρέμβασή του ανέπτυξε τα επιχειρήματα του δήμου ως προς την χωροθέτηση του υποδοχέα μονωμένης μεγάλης μονάδας χαμηλής όχλησης στηρίζοντας την 263/2020 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η πρόταση του Δήμου για την ΠΕΠΔ4–περιοχή ΤΙΤΑΝΑ μειοψήφησε (υπέρ της πρότασης του Δήμου ψήφισαν μόνο τρία μέλη του ΚΕΣΥΠΟΘΑ οι κ.κ. Μπίλλιας, Μπάτος και Κωνσταντέλλος) και ο υποδοχέας κατά πλειοψηφία χαρακτηρίστηκε ως υποδοχέας εγκατάστασης μεμονωμένης μεγάλης μονάδας τύπου Α, με χρήσεις του αρ. 11 του Π.Δ.59/2018 «Παραγωγικές δραστηριότητες υψηλής όχλησης» κατόπιν σχετικής εισηγήσεως της Διεύθυνσης Σχεδιασμού Μητροπολιτικών Αστικών και Περιαστικών Περιοχών του ΥΠΕΝ.

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Ωραιοκάστρου: Έκκληση προς τους οδηγούς να μην σταθμεύουν επί του φωτεινού σηματοδότη στον ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου

@dmin

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου 1940

@dmin

Δήμος Παπάγου – Χολαργού: 3ο Christmas Festival

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα