ΝόμοιΥπουργεία

Δημοτικά Τέλη: «Πληρώνω όσο πετάω»

Αυξημένα δημοτικά τέλη σε όσους δεν ανακυκλώνουν, αλλά και επέκταση του περιβαλλοντικού τέλους σε όλες τις πλαστικές σακούλες ανεξαρτήτως του πάχους τοιχώματος και σε κάθε συσκευασία που περιέχει PVC, ένα από τα πιο διαδεδομένα πλαστικά διεθνώς φέρνουν οι ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης.

Συγκεκριμένα βάσει των ρυθμίσεων του νέου σχεδίου νόμου, το οποίο τέθηκε σήμερα Πέμπτη 3 Ιουνίου σε δημόσια διαβούλευση, το ήδη θεσπισμένο τέλος ταφής θα εφαρμοστεί με μεγαλύτερες προσαυξήσεις από την 1η Ιανουαρίου του 2022 με χρέωση 20 ευρώ ανά τόνο αποβλήτων και σταδιακή αύξησή του στα 35 ευρώ/t έως το 2025, σε 45 ευρώ/t από 1η Ιανουαρίου 2026 και σε 55 ευρώ/t από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το εν λόγω τέλος, το οποίο πρακτικά θα μετακυλίεται στους δημότες μέσω των δημοτικών τελών, έχει θεσπιστεί από το 2012 με στόχο την αποτροπή από την ταφή, στην οποία οδηγείται περίπου το 80% των αποβλήτων στη χώρα μας.

Ωστόσο με το νέο νομοσχέδιο το ύψος του αυξάνεται σημαντικά καθώς προβλέπεται ότι θα φτάνει στα 55 ευρώ ανά τόνο αντί για το μάξιμουμ των 35 ευρώ που προβλεπόταν έως τώρα.

Στον αντίποδα όσοι ανακυκλώνουν θα μπορούν να βγουν κερδισμένοι καθώς δίνεται η δυνατότητα στους δήμους να εφαρμόσουν το σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω», με τη χρέωση χαμηλότερων δημοτικών τελών σε όλους όσοι παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο.

Το συγκεκριμένο σύστημα θα καταστεί υποχρεωτικό για όλους τους δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των 20.000 από την 1η Ιανουαρίου 2028.

Tο νομοσχέδιο προβλέπει το αργότερο έως το 2023:
  • Την εφαρμογή συστήματος εγγυοδοσίας εκτός των πλαστικών φιαλών, η οποία έχει ήδη θεσπιστεί και για τις συσκευασίες ποτών, αναψυκτικών και ροφημάτων από αλουμίνιο και γυαλί μίας χρήσης. Πρακτικά ο καταναλωτής θα χρεώνεται ένα μικρό ποσό κατά την αγορά του προϊόντος, το οποίο θα λαμβάνει πίσω με την επιστροφή της άδειας συσκευασίας.
  • Επέκταση της εφαρμογής του περιβαλλοντικού τέλους των 9 λεπτών του ευρώ (7 χωρίς το ΦΠΑ) σε όλες τις πλαστικές σακούλες πλην των βιοαποδομήσιμων, ενώ τέλος ύψους 8 λεπτών θα χρεώνεται ανά συσκευασία που περιέχει PVC κατά την αγορά των συγκεκριμένων προϊόντων. Συγκεκριμένα ορίζεται ότι από την 1η Ιουνίου 2022 επιβάλλεται τέλος ανακύκλωσης 8 λεπτών (συν ΦΠΑ) για τα προϊόντα μέρος της συσκευασίας των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC) κατά την πώλησή τους σε κάθε νόμιμο σημείο πώλησης. Η καταβολή του τέλους επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος κατ’ αντιστοιχία με την ακολουθούμενη πρακτική για τις πλαστικές σακούλες.
Επιπλέον προβλέπεται ότι σε όλα τα νέα κτίρια, για τα οποία εκδίδεται άδεια δόμησης, θα πρέπει να διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο, ανοιχτό ή κλειστό, εντός ή εκτός του κτιρίου, για τη συλλογή και αποθήκευση των αποβλήτων, προσβάσιμο από τον δρόμο για την αποκομιδή.

Ο χώρος θα πρέπει να είναι επαρκούς χωρητικότητας, ώστε να αποθηκεύει σε κατάλληλους περιέκτες τουλάχιστον τέσσερα ρεύματα αποβλήτων, τα οποία παράγονται από τους χρήστες του κτιρίου (πλαστικό, χαρτί, μέταλλο και γυαλί).

Στο νέο νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων:

Προωθείται η χωριστή συλλογή χαρτιού, γυαλιού, πλαστικών, μετάλλων και βιοαποβλήτων.

Θεσπίζεται η υποχρεωτική χωριστή συλλογή, έως το 2024, των κλωστοϋφαντουργικών και των επικίνδυνων οικιακών αποβλήτων.

Επεκτείνεται η υποχρέωση, το αργότερο έως το 2023, οργάνωσης και λειτουργίας συστημάτων εγγυοδοσίας και στις συσκευασίες ποτών, αναψυκτικών και ροφημάτων από αλουμίνιο και γυαλί μίας χρήσης πλέον της ήδη θεσπισμένης, με τον ν.4736/2020, αντίστοιχης υποχρέωσης για τις πλαστικές φιάλες. Το μέτρο αυτό ήδη εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ισπανία, η Νορβηγία και η Σουηδία. Πρόκειται για συστήματα επιστροφής εγγύησης για συσκευασίες ροφημάτων/ποτών από αλουμίνιο έως και 1,5 λίτρο και από γυαλί μιας χρήσης έως 3 λίτρα.

Έως την 1η Ιανουαρίου 2024 οι δήμοι υποχρεούνται να οργανώνουν τη χωριστή συλλογή των επικίνδυνων αποβλήτων στα νοικοκυριά, από είδη καθημερινής χρήσης, όπως τα προϊόντα καθαρισμού (χλωρίνες κ.λπ.), βερνίκια, χρώματα κλπ., κατά περίπτωση, είτε στο κατάστημα πώλησης είτε στα πράσινα σημεία τους ή σε οποιονδήποτε άλλον αδειοδοτημένο χώρο που υποδεικνύει ο οικείος ΦοΔΣΑ. Ειδικά τα απόβλητα από χρώματα και βερνίκια συλλέγονται υποχρεωτικά στα χρωματοπωλεία ενώ τα φάρμακα οικιακής προέλευσης συλλέγονται υποχρεωτικά στα φαρμακεία.

Με σκοπό την επέκταση της χωριστής συλλογής σε νέα ρεύματα αποβλήτων, όπως γεωργικά πλαστικά, στρώματα, έπιπλα, ρουχισμό, παιχνίδια, φάρμακα, αθλητικό εξοπλισμό, τίθεται η υποχρέωση στους παραγωγούς των προϊόντων αυτών για την οργάνωση και την προώθηση προς ανακύκλωση με την κάλυψη του σχετικού κόστους.

Πληρώνω όσο πετάω και δημοτικά τέλη

Δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους να εφαρμόσουν το σύστημα «Πληρώνω όσο πετάω», με τη χρέωση χαμηλότερων δημοτικών τελών σε όλους όσοι παράγουν λιγότερα απόβλητα ή/και ανακυκλώνουν περισσότερο.

Οι δήμοι θα μπορούν να διαμορφώνουν τα δημοτικά τους τέλη, ανάλογα με πόσα απόβλητα παράγει ο κάθε δημότης, αλλά και ανάλογα με πόσα από αυτά ανακυκλώνει – και όχι βάσει των τετραγωνικών του ακινήτου του όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.

Η εφαρμογή του «Πληρώνω όσο πετάω» σε υποχρεωτική βάση για τους Δήμους ξεκινά από τον Ιανουάριο του 2023, με εφαρμογή σε σημαντικούς παραγωγούς αποβλήτων, όπως μεγάλα ξενοδοχεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, ενώ γίνεται υποχρεωτική από 1.1.2028 για όλους τους Δήμους με πληθυσμό πάνω από 20.000 κατοίκους.

Μείωση των αποβλήτων

Θεσπίζεται στόχος μείωσης των αποβλήτων τροφίμων κατά 30% το 2030 σε σχέση με το 2022, ιδίως με την ενθάρρυνση της χρήσης αδιάθετων τροφίμων κατάλληλων για ανθρώπινη κατανάλωση με την παροχή κινήτρων για τη δωρεά τους ή περαιτέρω με την προώθηση της χρήσης τους ως ζωοτροφή. Για τον σκοπό αυτόν, για μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως μονάδες επεξεργασίας και μεταποίησης τροφίμων, υπεραγορές τροφίμων, ξενοδοχεία, μεγάλα εστιατόρια, επιχειρήσεις τροφοδοσίας κ.ά., γίνεται υποχρεωτική η τήρηση της ιεράρχησης των αποβλήτων και παρακολουθείται μέσω της συστηματικής καταγραφής των πλεονασμάτων τροφίμων.

Από 1.1.2022 προβλέπεται ότι οι επιχειρήσεις που αποτελούν μεγάλους παραγωγούς βιοαποβλήτων (όπως αποβλήτων κήπων, πάρκων και τροφίμων) υποχρεούνται να τα συλλέγουν χωριστά, προκειμένου με δική τους ευθύνη να οδηγηθούν προς ανακύκλωση με παράλληλη ελάφρυνση των δημοτικών τελών. Επίσης, προωθείται η υποχρεωτική αξιοποίηση κτηνοτροφικών αποβλήτων σε μονάδες βιοαερίου ή κομποστοποίησης, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες στην περιοχή.

Επισκευασιμότητα.

Οι κατασκευαστές ή οι εισαγωγείς επίπλων και ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υποχρεούνται να ενημερώνουν τον πωλητή αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων ανταλλακτικών και το χρονικό διάστημα αυτής και η πληροφορία αυτή τίθεται σε γνώση του αγοραστή.

Η δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 10 Ιουνίου και βρίσκεται στο σύνδεσμο http://www.opengov.gr/minenv/?p=12046.

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Αθλητισμού: Παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νέο αθλητικό νομοσχέδιο

@dmin

Εγκύκλιος για τον Συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

admin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα