Εγκύκλιοι

ΕΦΚΑ: Σε Δοκιμαστική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία για την χορήγηση εξόδων κηδείας

EFKA OTA24

Από 17/07/20 τίθεται σε πιλοτική λειτουργία η ηλεκτρονική υπηρεσία της νέας διαδικασίας χορήγησης εξόδων κηδείας για τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους στον e-Ε.Φ.Κ.Α., ως αποτέλεσμα του ψηφιακού μετασχηματισμού και του εκσυγχρονισμού της χειρόγραφης διαδικασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της πιλοτικής λειτουργίας, εντάσσονται τα γραφεία τελετών και οι δικαιούχοι / επιμεληθέντες της ταφής ή αποτέφρωσης, σε πρώτη φάση μόνο των θανόντων συνταξιούχων (γήρατος, αναπηρίας, θανάτου και εξωιδρυματικού επιδόματος) και για θανάτους που επήλθαν από την 01/07/2020 και εφεξής.

Στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της νομοθεσίας των φορέων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών που εντάχθηκαν στον e-Ε.Φ.Κ.Α., χορήγηση εξόδων κηδείας και στα έμμεσα μέλη, οι δικαιούχοι συνεχίζουν να απευθύνονται στην αρμόδια Υπηρεσία για τη χορήγηση αυτών.

Η ηλεκτρονική διεύθυνση της νέας υπηρεσίας είναι:

Για δικαιούχους/επιμεληθέντες : https://apps.ika.gr/eParoxes1

Για Γραφεία Τελετών: https://apps.ika.gr/eParoxes1Invoices

Δίνεται η δυνατότητα στις Υπηρεσίες του e-Ε.Φ.Κ.Α. καταχώρισης των αιτημάτων στη νέα διαδικτυακή εφαρμογή για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας.

Επισημαίνεται ότι τα εκκρεμή αιτήματα για χορήγηση των εξόδων κηδείας με ημερομηνία θανάτου μέχρι και 30/06/2020 θα πρέπει να ολοκληρωθούν άμεσα.

Για δε τα αιτήματα που παρελήφθησαν αλλά δεν καταχωρήθηκαν σύμφωνα με το mail που εστάλη στους φορείς του e-Ε.Φ.Κ.Α. από την Γενική Δ/νση Παροχών και Υγείας, με ημερομηνία θανάτου από 01/07/2020 και εντεύθεν, θα πρέπει οι υπάλληλοι των φορέων του e-Ε.Φ.Κ.Α. να τα διαχειριστούν όπως και τις υπόλοιπες εκκρεμότητες των εξόδων κηδείας από τα ισχύοντα συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. έως ότου ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα στους φορείς (υπαλλήλους).

Ειδικότερα σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 της Υπουργικής Απόφασης, καθορίζεται ότι:

  • Ο υπεύθυνος του γραφείου που αναλαμβάνει την τελετή κηδείας-ταφής – αποτέφρωσης για τους συνταξιούχους του e-Ε.Φ.Κ.Α. εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. (με τη χρήση των κωδικών taxisnet),
  • Καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. του θανόντος,
  • Τον Α.Μ.Κ.Α. και το ΑΦΜ του δικαιούχου / επιμεληθέντος την κηδεία.
  • Συμπληρώνει τα στοιχεία του τιμολόγιου για την τελετή της κηδείας – ταφής ή αποτέφρωσης της σωρού και αναρτά το ηλεκτρονικό τιμολόγιο – απόδειξη.

Εναλλακτικά μέχρι 31.12.2020 δύναται αντί του ηλεκτρονικού τιμολογίου να αναρτάται ψηφιοποιημένη μορφή χειρόγραφου τιμολογίου-απόδειξης σε «τύπο αρχείου» που προσδιορίζεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία.

Με το άρθρο 3 της Υπουργικής Απόφασης, καθορίζεται ότι:

Ο δικαιούχος (σύζυγος ή άλλος επιμεληθείς την τελετή) εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία του e-Ε.Φ.Κ.Α. στο gov.gr με τους κωδικούς taxisnet.

  • Καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. του,
  • Καταχωρεί το Α.Φ.Μ. του,
  • Τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η καταβολή,
  • Την ηλεκτρονική διεύθυνση στην οποία θα αποσταλεί η απόφαση,
  • Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (όπου απαιτείται κατά τις διατάξεις τις κείμενης νομοθεσίας π.χ τ. ΟΓΑ)
  • τον Α.Μ.Κ.Α. και τον ΑΦΜ του θανόντος

Στη συνέχεια υποβάλει ηλεκτρονικά την αίτηση για την καταβολή των εξόδων κηδείας.

Στην αίτηση του δηλώνει υπεύθυνα ότι επιμελήθηκε της κηδείας-ταφής ή αποτέφρωσης, και ότι δεν δικαιούται να εισπράξει τα έξοδα κηδείας από οποιοδήποτε άλλο φορέα εσωτερικού ή εξωτερικού.

Με βάση τα στοιχεία της αίτησης αντλείται από το Μητρώο Πολιτών η ληξιαρχική πράξη θανάτου και διασταυρώνονται τα στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου/απόδειξης παροχής υπηρεσιών που έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στο άρθρο 2 της παρούσας.

Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του ποσού που έχει καταχωρηθεί από το γραφείο και του ποσού της αίτησης ο δικαιούχος προσκομίζει τα πρωτότυπα παραστατικά στο αρμόδιο υποκατάστημα του e-Ε.Φ.Κ.Α.

Ο ασφαλιστικός χρόνος του θανόντος, ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης και τυχόν υπόλοιπα στοιχεία που απαιτούνται για την καταβολή των εξόδων κηδείας αντλούνται από τα πληροφοριακά συστήματα του e-Ε.Φ.Κ.Α. προκειμένου να ελεγχθεί αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την καταβολή των εξόδων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Με βάση τα δεδομένα της ηλεκτρονικής αίτησης και τα αποτελέσματα των διασταυρώσεων της παραγράφου 3 του παρόντος υπολογίζεται το ποσό των εξόδων κηδείας που δικαιούται ο αιτών και εκδίδεται ηλεκτρονικά σε πραγματικό χρόνο η απόφαση πληρωμής των εξόδων κηδείας. Το ποσό πληρωμής δεν συμψηφίζεται με τυχόν ασφαλιστικές οφειλές.

Μέχρι την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών, σε περίπτωση που ο αιτών δικαιούται τα έξοδα κηδείας από δύο τέως Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, καταβάλλεται το υψηλότερο από τα ποσά που δικαιούται, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία (π.χ. τ. ΤΑΝ και τ. ΤΑΣ) οπότε το ποσό επιμερίζεται μεταξύ των τ. φορέων κατά τις κείμενες διατάξεις και αποτυπώνεται αναλυτικά στην απόφαση.

Η απόφαση περιλαμβάνει τα στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, τα στοιχεία του θανόντος, τα ποσά που έχουν διασταυρωθεί ότι καταβλήθηκαν με βάση και τις καταχωρήσεις του γραφείου/ επιχείρησης που ανέλαβε την τελετή, το ποσό που τελικά δικαιούται ο αιτών και τον αριθμό λογαριασμού (ΙΒΑΝ) που έχει δηλωθεί και στον οποίο θα γίνει η καταβολή.

Η απόφαση αποτελεί έγκυρη διοικητική πράξη που φέρει μηχανογραφική αποτύπωση της σφραγίδας του e-Ε.Φ.Κ.Α. και της υπογραφής του Διοικητή ή οποιουδήποτε άλλου εξουσιοδοτημένου από αυτόν όργανο.

Η απόφαση κοινοποιείται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του δικαιούχου, χωρίς να απαιτείται άλλη κοινοποίηση στον αιτούντα.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Εγκύκλιο  ΕΔΩ 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

[Εγκύκλιος]εργασία και οι άδειες του προσωπικού Δημοτικών Παιδικών Σταθμών

Ioannis Terzakis

Αναβάλλεται η αύξηση του κατώτατου μισθού

Πως θα γίνουν οι εγγραφές στα δημοτικά σχολεία το 2020

Ioannis Terzakis
Φόρτωση....

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα