ΔήμαρχοιΔήμοιΟΤΑΠεριφέρειες

Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19

SOS EKTAKTO

ΘΕΜΑ: Μέτρα πρόληψης για την αποφυγή διάδοσης του ιού COVID-19
Σχετ: 1. H από 25-02-2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ
42/τ. Α΄

(με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας)
2. Η υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.16838 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 783/τ.Β΄/10-03-2020)
Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών θέτουμε υπόψη σας τα παρακάτω:
Οι διατάξεις της υπ’ αρ. (2) σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης ισχύουν και για όλους τους
φορείς (ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ) και ιδιώτες, που λειτουργούν δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής
φροντίδας (ημερήσιας απασχόλησης, κατάρτισης, εκμάθησης δεξιοτήτων κ.λπ.) σε ΑμεΑ και
παιδιά, όπως είναι τα Κέντρα Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας (ΚΔΗΦ), τα ΚΔΑΠ και τα
ΚΔΑΠμεΑ, πλην της διοικητικής τους λειτουργίας, όπως ορίζεται και στην εν λόγω ΚΥΑ.
Επιπλέον, στο πεδίο εφαρμογής της ΚΥΑ εμπίπτουν και τα ΝΠΔΔ αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που παρέχουν για τις ανωτέρω
αναφερόμενες υπηρεσίες, δηλαδή τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας των Περιφερειών, το
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων
Θεσσαλονίκης «Παπάφειο», το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών (ΕΙΚ) και το Κέντρο Εκπαίδευσης και
Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ).
Οι φορείς που παρέχουν υπηρεσίες ανοιχτής φροντίδας (όπως π.χ. υπηρεσίες αποθεραπείας
και αποκατάστασης κ.λπ.) παρακαλούνται να περιοριστούν στην παροχή μόνο όσων
υπηρεσιών κρίνονται απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της υγείας των ωφελούμενων.
Τέλος, παρακαλούνται όσοι από τους παραπάνω φορείς έχουν προγραμματισμένες
δραστηριότητες ψυχαγωγικού, πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, αθλητικού κ.λπ. χαρακτήρα να τις
αναστείλουν μέχρι νεωτέρας.
Η Υφυπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων

Δόμνα – Μαρία Μιχαηλίδου
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 11 – 03 – 2020
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ KAI
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ.: Δ12α/Φ.29/Γ.Π.οικ.12063/339
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ
ΑΝΑΠΗΡΙΑ (Α.μεΑ.)
ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110
Πληροφορίες : Σ. Γουλίδης – Αν. Κοφινάς
Τηλέφωνο : 210-5281105 – 2105281198
Fax : 210-5281113
Email : sgoulidis@yeka.gr – akofinas@ypakp.gr
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
(μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
ΑȃΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔǿΑΔǿȀΤΥΟ
ΑΔΑ: 6ΜΔ346ΜΤΛΚ-29Ο
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY
Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2020.03.11 16:34:00
EET
Reason:
Location: Athens
Εσωτερική Διανομή:
1. Γρ. Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
2. Γρ. Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας
3. Γρ. Προϊσταμένης Γεν. Δ/νσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης
4. Δ/νση Πολιτικών ΑμεΑ
5. Δ/νση Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ periferiarxis@perif-amth.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ greratt@patt.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ pv@pvaigaiou.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ grafeio.pde@pde.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ info@pdm.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ periferiarxis@php.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ periferiarxis@thessaly.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ pin@pin.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ a.tzitzikostas@pkm.gov.gr,
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ arnaoutakis@pkr.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ g.hatzimarkos@pnai.gov.gr
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ p.tatoulis@gmail.com
– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ periferiarxis@pste.gov.gr
2. ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας & Θράκης
kpronamth@1188.syzefxis.gov.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ellmoiss@gmail.com,
mois_maria4@yahoo.com
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ηπείρου grammateia@kkppe.gr,
pavlou@tcpngi.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας kkpthessaly@1033.syzefxis.gov.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων Νήσων kkppin1@1736.syzefxis.gov.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
kkppde@1602.syzefxis.gov.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
oiko.fthio@0948.syzefxis.gov.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής cawa@0279.syzefxis.gov.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Β. Αιγαίου ikpatheomitor@yahoo.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ν. Αιγαίου protokolo@kafka-rho.gr,
oikonomiko@kafka-rho.gr
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης pak@otenet.gr, kaapaik@gmail.com
– Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Δυτικής Μακεδονίας kpmaf@1036.syzefxis.gov.gr
– Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας ikp-gramm@jmc.gr
ΑΔΑ: 6ΜΔ346ΜΤΛΚ-29Ο
– Εθνικό Ίδρυμα Κωφών info@idrimakofon.gr, grammateia@idrimakofon.gr
– Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών manager@keat.gr
– Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Θεσσαλονίκης «Παπάφειο» papafio@hol.gr
3. Υπουργείο Εσωτερικών, Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας Τοπικής Αυτοδιοίκησης
d.olo@ypes.gr (με την παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι Δήμοι της χώρας)

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Θερμαϊκού: «34α ΑΡΓΥΡΙΑ» Εορτασμός Πολιούχου και προστάτη Επανομής

@dmin

Δήμος Δέλτα: Συνάντηση εργασίας της Δημάρχου με το Τοπικό Συμβούλιο Νέων Μαλγάρων

@dmin

Δήμος Ωραιοκάστρου: Η Αντιδήμαρχος Χριστίνα Αλίρη μίλησε σε εκδήλωση για την Ημέρα της Γυναίκας στη Λάρισα

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα