ΔήμοιΟΤΑ

Η δημοτική αρχή Καλαμαριάς προσέφυγε στο ΣΤΕ κατά του ΤΑΙΠΕΔ

Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει καταθέσει ο δήμος Καλαμαριάς με την οποία ζητά να ακυρωθεί η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ (Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου), η οποία αφορά την παραχώρηση της εκμετάλλευσης της μαρίνας Αρετσούς.

Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες, η συζήτηση επί της προσφυγής έχει προσδιοριστεί για τις 22 Ιουνίου. Παράλληλα, ο δήμος έχει καταθέσει και αίτηση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης η οποία εκκρεμεί στην Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ η απόφαση της οποίας ενδέχεται να εκδοθεί πριν από τις 22 Ιουνίου.

Η προς αξιοποίηση έκταση της μαρίνας Αρετσούς καταλαμβάνει χερσαίο χώρο συνολικής χερσαίας έκτασης περίπου 79 στρεμμάτων και θαλάσσιας περίπου 100 στρεμμάτων.

Στη σημερινή της μορφή η μαρίνα διαθέτει 242 θέσεις ελλιμενισμού για σκάφη μέχρι 30m μήκος οι οποίες όμως, προβλέπεται να αυξηθούν σε 388 σύμφωνα με το διαγωνισμό.

Η πορεία προς την ιδιωτικοποίηση

Το εγχείρημα παραχώρησης της μαρίνας ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2012 όταν με απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων το Ελληνικό Δημόσιο μεταβίβασε στο ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης, διαχείρισης και εκμετάλλευσης επί των κινητών και ακινήτων που σχετίζονται με τη λειτουργία 23 λιμένων και τουριστικών λιμένων (μαρίνων), μεταξύ των οποίων και της μαρίνας Αρετσούς.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής ενέκρινε το επικαιροποιημένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης, με το οποίο προγραμματίστηκε σειρά ιδιωτικοποιήσεων-συμβάσεων παραχώρησης σε πλήθος περιουσιακών στοιχείων του Δημοσίου, ένα από τα οποία είναι και η μαρίνα Αρετσούς.

Νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2020 αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), στο πλαίσιο κατάρτισης του νέου γενικού σχεδιασμού της μαρίνας Αρετσούς, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να διατυπώσουν εγγράφως προς την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας τις απόψεις τους.

Στο πλαίσιο εκείνης της διαβούλευσης το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς τον Μάιο του 2020 υπέβαλε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις για το ζήτημα της αξιοποίησης της μαρίνας.

Συγκεκριμένα κατέδειξε πως η μαρίνα της Αρετσούς πρέπει να παραμείνει τουριστική μαρίνα, προσβάσιμη στους κατοίκους και αποκλείστηκε η προοπτική της δημιουργίας μιας περίκλειστης περιοχής, αποκομμένης από τον ιστό της πόλης.

Εν ολίγοις, το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς συμφώνησε με την ανάπτυξη της μαρίνας, αλλά υπό προϋποθέσεις, καθιστώντας σαφές, πως δεν μπορούν να υπάρξουν λύσεις για την μαρίνα, που οδηγούν σε τσιμεντοποίηση – ανάπτυξη χωρίς σεβασμό στο περιβάλλον, με αποκλεισμό των κατοίκων της Καλαμαριάς και χωρίς απτά οφέλη για τον δήμο και την τοπική οικονομία.

Ειδικότερα, ζητήθηκε, μεταξύ άλλων, συντελεστής δόμησης και κάλυψης 0,1, εξασφάλιση ελεύθερης (και δωρεάν) πρόσβασης για τους κατοίκους και αποτροπή τσιμεντοποίησης, να υπάρξει πρόβλεψη για την φιλοξενία-ελλιμενισμό των επαγγελματιών αλιέων της Καλαμαριάς, μέχρι να επιτευχθεί η κατασκευή του Αλιευτικού Καταφυγίου, 700m νοτίως της μαρίνας, περιορισμός εμβαδού εμπορικών χρήσεων κάτω από 50 τ.μ, το ύψος των κτιρίων να μην υπερβαίνει τα 6 μέτρα και Δώμα (2,2m) (διώροφα κτίσματα), καθώς και άλλα μέτρα που θα εξασφαλίζουν στο σύνολό τους μία βιώσιμη και αποτελεσματική ανάπτυξη που εξυπηρετεί επαρκώς το δημόσιο συμφέρον.

Στις 28 Ιανουαρίου 2021, και πριν από την απαιτούμενη έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), με προεδρικό διάταγμα το ΤΑΙΠΕΔ προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς δημόσιου διαγωνισμού για την παραχώρηση της μαρίνας της Αρετσούς.

Με αυτήν προσκάλεσε τους υποψηφίους επενδυτές να υποβάλουν φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος (μαζί με τα δικαιολογητικά) για τη σύναψη σύμβασης για την παραχώρηση της μαρίνας, για περίοδο κατ’ ελάχιστο 35 ετών.

Κατόπιν αυτού, το δημοτικό συμβούλιο Καλαμαριάς, με δύο νέες αποφάσεις του, επανέλαβε και επικαιροποίησε τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση της μαρίνας και επιπλέον, αποφάσισε την άσκηση ενδίκων μέσων κατά της προκήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού.

Οι λόγοι ακύρωσης
Στην προσφυγή του στο ΣτΕ ο δήμος Καλαμαριάς επικαλείται τρεις λόγους ακυρότητας της απόφασης του ΤΑΙΠΕΔ.

Σύμφωνα με τον πρώτο λόγο η προκήρυξη του διαγωνισμού είναι μη νόμιμη και ακυρωτέα διότι δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία για την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επ’ αυτού ο δήμος διατυπώνει μια σειρά νομικά επιχειρήματα υποστηρίζοντας ότι “η έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας προ της εγκρίσεως του προτεινόμενου γενικού σχεδιασμού της μαρίνας με την έκδοση προεδρικού διατάγματος συνιστά ουσιώδη παραβίαση της διαδικασίας που καθιερώνει ο νόμος”.

Στον δεύτερο λόγο ακυρότητας ο δήμος τονίζει ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού πάσχει ως προς τη συνταγματικότητά της. Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι η απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ “εκδόθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, διότι με την έναρξη εκτέλεσης εργασιών ως εκτέλεση του διαγωνισμού που προκηρύχθηκε με αυτή, ενδέχεται να επέλθει δυσμενέστατη και ανεπανόρθωτη βλάβη στο περιβάλλον της περιοχής και σε κάθε περίπτωση παραβιάζεται το περιβαλλοντικό κεκτημένο και η φέρουσα ικανότητα της ήδη βεβαρημένης περιβαλλοντικά περιοχής και ως εκ τούτου πρέπει να ακυρωθεί”.

Συνταγματικό κώλυμα επικαλείται ο δήμος και στον τρίτο λόγο ακυρότητας λέγοντας ότι η προσβαλλόμενη απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού “παραβιάζει τις διατάξεις του άρθρου 24 του Συντάγματος και της αρχής του ορθολογικού χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού”.

Συγκεκριμένα, στην προσφυγή του ο δήμος αναφέρει κατ’ ουσία ότι μία περίκλειστη μαρίνα, βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με το υπό εκπόνηση ειδικό χωρικό σχέδιο του παραλιακού μετώπου της Θεσσαλονίκης, που εκτείνεται από το Καλοχώρι ως το Αγγελοχώρι, το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τον μελετητή. ”

Στην υπό εκπόνηση ΣΜΠΕ αναφέρεται ότι στόχος του σχεδιασμού της μαρίνας είναι η διασφάλιση της συνέχειας του παραλιακού μετώπου και η λειτουργική σύνδεσή του με την πόλη της Καλαμαριάς.

Συνεπώς δεν είναι νόμιμη η εκκίνηση της διαδικασίας αξιοποίησης της μαρίνας χωρίς να ολοκληρωθεί ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός διότι δεν διασφαλίζεται η συνέχεια του παραλιακού μετώπου και η λειτουργική σύνδεσή του με την πόλη της Καλαμαριάς”.

Για όλους τους ανωτέρω τρεις λόγους ο δήμος Καλαμαριάς ζητά να ακυρωθεί η από 22 Ιανουαρίου 2021 απόφαση του ΤΑΙΠΕΔ για τη διενέργεια του διαγωνισμού παραχώρησης της μαρίνας της Αρετσούς.

Διαφωνούμε με τους όρους

Σε δήλωσή του προς την Voria.gr ο δήμαρχος Καλαμαριάς Γιάννης Δαρδαμενέλης αναφέρει πως “πρόκειται για ένα έργο το οποίο το θέλουμε. Δεν είναι ένα έργο το οποίο δεν το θέλουμε, αλλά έχουμε σοβαρές αντιρρήσεις με τον τρόπο που έρχεται.

Αυτό το θέσαμε και στον ίδιο τον πρωθυπουργό κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Καλαμαριά και το θέτουμε τώρα και στο ΣτΕ το οποίο θεωρώ ότι θα αξιολογήσει θετικά τους λόγους που προβάλλουμε, οι οποίοι έχουν να κάνουν κυρίως με την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της Καλαμαριάς”.

Για το θέμα αυτό ο κ. Δαρδαμανέλης είχε συνάντηση την περασμένη εβδομάδα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Υπερταμείου, Γρηγόρη Δημητριάδη, από τον οποίο ζήτησε να υπάρξει επανασχεδιασμός του project, που αφορά την ανάπλαση της μαρίνας στη βάση της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Καλαμαριάς.

Σημειώνεται ότι η αρχική προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους υποψήφιους αναδόχους σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη του διαγωνισμού ήταν στις 11 Μαΐου, αλλά παρατάθηκε για τις 14 Ιουλίου.

Επίσης οι ενδιαφερόμενοι έχουν το δικαίωμα να απευθύνουν συγκεκριμένα αιτήματα για την παροχή διευκρινίσεων, μέχρι την 1η Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με πηγές του ΤΑΙΠΕΔ, πάντως, η παράταση αποφασίστηκε κατόπιν αιτήματος από ενδιαφερόμενους επενδυτές και δεν σχετίζεται με τις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από τον δήμο και άλλους φορείς της περιοχής.

Πηγή: https://www.voria.gr/article/dimos-kalamarias-prosfigi-sto-ste-gia-akirosi-parachorisis-tis-marinas-aretsous

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Χαλκηδόνας: Προμήθεια σαράντα νέων αυτόματων απινιδωτών

@dmin

Δήμος Λαγκαδά: Κλιματιζόμενοι χώροι για τις ευπαθείς ομάδες λόγω του καύσωνα

@dmin

Κάμερες στα σχολεία: Ο νόμος «μπλοκάρεται» από γονείς και εκπαιδευτικούς

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα