ΔήμοιΠεριφέρειεςΧρηματοδότηση

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζει ψηφιακά πέντε Δήμους της Θεσσαλονίκης

Στην ψηφιακή αναβάθμιση πέντε Δήμων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης προχωρά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, έπειτα από την υπογραφή των σχετικών αποφάσεων από τον Περιφερειάρχη Απόστολο Τζιτζικώστα.
Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων, η Περιφέρεια αναβαθμίζει ψηφιακά τους Δήμους Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς, Νεάπολης – Συκεών και Παύλου Μελά.

«Με την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αναβαθμίζουμε ψηφιακά τους Δήμους, ώστε να μειωθεί η γραφειοκρατία, να αποκτήσουν οι υπηρεσίες τους σύγχρονα συστήματα και κυρίως να περιοριστεί η ταλαιπωρία των πολιτών στις συναλλαγές τους με τους Δήμους. Με τη συνδρομή της Περιφέρειας οι πέντε Δήμοι θα αποκτήσουν εξελιγμένα πληροφοριακά συστήματα, θα ψηφιοποιήσουν πολύτιμα αρχεία και θα αποκτήσουν ολοκληρωμένες διαδικτυακές πύλες, μέσω των οποίων θα εξυπηρετούνται αιτήματα των δημοτών και των επιχειρήσεων», τόνισε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας.

Αναλυτικά, οι παρεμβάσεις ανά Δήμο είναι οι εξής:

-Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης:
«Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης – διάθεσης δεδομένων»: Στόχος είναι η δημιουργία ολοκληρωμένης διαδικτυακής πύλης (portal), που θα εξυπηρετεί την καθημερινότητα των δημοτών. Οι δημότες θα έχουν τη δυνατότητα εξυπηρέτησης σε μια σειρά συναλλαγών τους με τον Δήμο, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία στα δημοτικά καταστήματα, με αποτέλεσμα να μειωθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, η ταλαιπωρία των πολιτών και η σπατάλη εργατοωρών. Το portal θα ενσωματωθεί στον επίσημο διαδικτυακό τόπο του Δήμου και θα επικοινωνεί αμφίδρομα με τις υφιστάμενες εφαρμογές. Θα δοθεί στους δημότες η δυνατότητα να παραλαμβάνουν ηλεκτρονικό πρωτόκολλο για αιτήματά τους, που επίσης θα υποβάλλουν ηλεκτρονικά και αυτά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες. Αυτές με τη σειρά τους θα ενημερώνουν το σύστημα για την κατάσταση των αιτημάτων και έτσι οι πολίτες θα μπορούν να παρακολουθούν την πορεία των αιτημάτων που υπέβαλαν. Αντίστοιχες υπηρεσίες θα παρέχονται και προς τις επιχειρήσεις του Δήμου με πιστοποίηση μέσω Taxisnet.

-Δήμος Θεσσαλονίκης:
«Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης – διάθεσης δεδομένων»: Πρόκειται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών (GIS) του Δήμου (λειτουργεί από το 2008), με τελικό στόχο η πόλη να μετατραπεί σε ενιαία, ανοιχτή και συμμετοχική πλατφόρμα, μέσω της αποτελεσματικής χρήσης των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Με την ανάπτυξη και παραγωγική λειτουργία του νέου συστήματος, ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αναδείξει νέες και «έξυπνες» ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες θα δώσουν τη δυνατότητα σε περισσότερες ομάδες δημοτών να εξυπηρετούνται ταχύτερα, ασφαλέστερα, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις και πρωτοβουλίες στο πλαίσιο της συμμετοχικής και ανοιχτής διακυβέρνησης. Επίσης, το νέο σύστημα θα συμβάλλει στη βελτίωση του Στρατηγικού Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου. Με την ολοκλήρωση του έργου ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα έχει τη δυνατότητα να μετρά, να καταγράφει, να συνδέσει και να διαχειριστεί όλα τα βασικά αστικά συστήματα, μέχρι και μια μεγάλη ποικιλία συγκεκριμένων εφαρμογών, που βελτιστοποιούν σειρά δράσεων, δραστηριοτήτων, χώρων κτλ., από χώρους στάθμευσης, μέχρι λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας.

-Δήμος Καλαμαριάς:
«Ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης δημοτών και επιχειρήσεων με χρήση συστήματος διαχείρισης ροών εργασιών»: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα εξυπηρέτησης των δημοτών και των επιχειρήσεων του Δήμου Καλαμαριάς, με στόχο την παροχή ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, οι οποίες θα κάνουν χρήση ενός συστήματος διαχείρισης ροών εργασιών και ηλεκτρονικών υπογραφών με διαλειτουργικότητα με τις υφιστάμενες εφαρμογές του Δήμου. Με το νέο σύστημα ο Δήμος θα μπορεί να παρέχει πραγματικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες, οι οποίες θα υποκαθιστούν τη μετάβαση του δημότη ή του ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης στις υπηρεσίες του Δήμου. Αναμένεται έτσι να βελτιωθεί σημαντικά ο βαθμός εξυπηρέτησης των πολιτών. Οι ψηφιακές υπηρεσίες θα παρέχονται μέσω μιας ενιαίας διαδικτυακής εφαρμογής, όπου με τη χρήση των κωδικών Taxisnet οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις και να παίρνουν πρωτόκολλο και οι αιτήσεις τους θα δρομολογούνται αυτοματοποιημένα στα αρμόδια τμήματα. Με το ίδιο σύστημα θα γίνουν δυνατές ηλεκτρονικές πληρωμές συγκεκριμένων υποχρεώσεων προς το Δήμο, αναζήτηση οφειλών (ΤΑΠ, Δημοτικά τέλη, τέλη διαφήμισης, τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων, ακαθάριστα έσοδα κ.ά.), έκδοση βεβαίωσης περί μη οφειλής, πληρωμές και παρακολούθηση συνδρομών δημοτικών γυμναστηρίων και αθλητικών χώρων, ηλεκτρονική παρακολούθηση αίτησης από δημότη κτλ.

-Δήμος Νεάπολης – Συκεών:
«Online Μηχανή Αναζήτησης Οικοδομικών Αδειών»: Στο πλαίσιο της παρέμβασης θα γίνει οπτική ψηφειοποίηση – ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του αρχείου της Υπηρεσίας Πολεοδομίας του Δήμου Νεάπολης – Συκεών, σε συνδυασμό με την παροχή στους δημότες μιας μηχανής αναζήτησης με εύκολο τρόπο των δεδομένων των οικοδομικών αδειών, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα εξυπηρέτησης των συναλλασσόμενων πολιτών και μηχανικών. Επίσης στόχος είναι η αναβάθμιση του λειτουργικού επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διαφύλαξη του φυσικού αρχείου. Στο κύριο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται επίσης ένα ολοκληρωμένο διαδικτυακό πληροφοριακό σύστημα, με το οποίο θα εκτελείται η διαχείριση, επεξεργασία, έλεγχος και αξιοποίηση του ψηφιοποιημένου υλικού για τις ανάγκες όσων συναλλάσσονται με την Υπηρεσία Πολεοδομίας του Δήμου.

-Δήμος Παύλου Μελά:
«Διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων Δήμου και χωρικά ενεργοποιημένοι μηχανισμοί εύρεσης – διάθεσης δεδομένων»: Στόχος είναι η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δομών του Δήμου και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας. Μεταξύ άλλων θα αναπτυχθεί εφαρμογή πληροφοριών δόμησης στο Τμήμα Πολεοδομίας – Δόμησης του Δήμου, το οποίο είναι αρμόδιο για την έκδοση και τον έλεγχο εφαρμογής των οικοδομικών αδειών, τον έλεγχο των αυθαίρετων κατασκευών, καθώς και των λοιπών πολεοδομικών θεμάτων, που προβλέπονται από τη νομοθεσία και διαθέτει μεταξύ άλλων 17.031 φακέλους οικοδομικών αδειών, οι οποίοι χρονολογούνται από το έτος 1937. Λόγω της έντυπης μορφής του αρχείου υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του και γι’ αυτό θα ψηφιοποιηθεί και θα γίνει ηλεκτρονική αρχειοθέτηση του αρχείου οικοδομικών αδειών. Επίσης, θα δημιουργηθεί εφαρμογή για την ευκολότερη αναζήτηση όλων των πληροφοριών. Στην παρέμβαση περιλαμβάνεται και η αναβάθμιση του υφιστάμενου προγράμματος διαχείρισης προσωπικού, με πλήρη ηλεκτρονική παρακολούθηση όλων των δεδομένων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός των παρεμβάσεων ανέρχεται σε 790.000 ευρώ.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Κορονοϊός: Έκτακτα μέτρα σε Πέλλα, Πιερία και Καρδίτσα

Δήμος Ωραιοκάστρου: Έκκληση προς τους οδηγούς να μην σταθμεύουν επί του φωτεινού σηματοδότη στον ΟΑΕΔ Ωραιοκάστρου

@dmin

Δήμος Νεάπολης Συκεών: Δημιουργείται η Ψηφιακή πλατφόρμα Πολεοδομίας

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα