Νόμοι

Ηλεκτρονικά δικαιολογητικά ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κ.Ε.Π.

Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)

Αριθμ: 22970 ΕΞ 2020 – ΦΕΚ Β 3768/07.09.2020 ]

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις:
  α) του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119), όπως ισχύει.
  Β) του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 121 και Α΄ 126 Διορθώσεις Σφαλμάτων), όπως ισχύει.
  γ) Την υπ΄ αρ. 161/25.7.2019 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Επικρατείας (Β’ 3017) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γεώργιο Γεωργαντά».
 2. Την υπ’ αρ. Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
 3. Την υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556/04-08-2020 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής» (Β’ 3244/2020) και ιδίως του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 2 της κοινής υπουργικής απόφασης.
 4. Του υπ΄αρ. 22953/19-8-2020 υπηρεσιακού σημειώματος της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με το οποίο η εφαρμογή για την ηλεκτρονική υποβολή ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ μέσω ΚΕΠ βρίσκεται ήδη στις εξωτερικές εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος των ΚΕΠ και είναι έτοιμη για παραγωγική λειτουργία.
 5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

διαπιστώνουμε:

Τη συνδρομή των προϋποθέσεων έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και των απαιτούμενων δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π), σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπό στοιχεία ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556/04-08-2020 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’ 3244/2020).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2020

Ο Υφυπουργός – ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Covid-19 lockdown η απόφαση για τα νέα μέτρα και εστίαση

Διόρθωση στους δήμους χωρίς πρόστιμα των τετραγωνικών μέτρων ακινήτων

admin

Δήμοι : Ρύθμιση ζητημάτων μίσθωσης δημοτικών ακινήτων και σχολικών κυλικείων

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα