Δήμαρχοι

Νεάπολης-Συκεών υπηρεσίες κατ’ οίκον ηλικιωμένων και ΑμεΑ

simos danihlidis ota24

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ και ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
Τηλεφωνικό συντονιστικό κέντρο για υπηρεσίες κατ’ οίκον
♦ Πέντε τηλεφωνικές γραμμές στο δήμο Νεάπολης-Συκεών, από το πρωί έως το βράδυ, από αύριο, Δευτέρα 30.3., στην υπηρεσία ηλικιωμένων και ΑμεΑ, και τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη στους κατοίκους, γονείς και νέους

Ένα κέντρο συντονισμού με πέντε τηλεφωνικές γραμμές, που θα λειτουργεί στο
δημοτικό κατάστημα Νεάπολης, θα έχουν από αύριο, Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020, στη
διάθεσή τους οι δημότες και πολίτες ευπαθών και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του
δήμου Νεάπολης-Συκεών, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους παραμένοντας
στις κατοικίες τους για όσο διάστημα διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη
της εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19.

Το τηλεφωνικό κέντρο-στρατηγείο έρχεται να ενισχύσει τις ήδη διευρυμένες δρά-
σεις και τις προσπάθειες της διοίκησης του δήμου για παροχή υπηρεσιών κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους και σε μη ωφελούμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» ηλικίας άνω των 60 ετών, και χωρίς να είναι μέλη των ΚΑΠΗ, τα ΑμεΑ και άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου.

Οι ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ…
2313.329502,
2313.329511,
2313.329512,
2313.329519 και
2313.329521
…θα λειτουργούν καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, στις οποίες το
εξειδικευμένο προσωπικό θα δέχεται και θα καταγράφει τα αιτήματα των πολιτών που
έχουν ανάγκη για βοήθεια, και τα οποία στη συνέχεια θα προωθεί προς υλοποίηση στα
αντίστοιχα συνεργεία εργαζομένων των ΚΑΠΗ και του προγράμματος «Βοήθεια στο
Σπίτι».

Οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται μέσω του τηλεφωνικού κέντρου είναι η συντα-
γογράφηση φαρμάκων για τα μέλη των ΚΑΠΗ και τους έχοντες ανάγκη (ευπαθείς ο-
μάδες, αναξιοπαθούντες), η αγορά τροφίμων, η αγορά φαρμάκων, μεταφορά-μετακί-
νηση για την είσπραξη σύνταξης, για υπηρεσίες του προγράμματος «Βοήθεια στο

Σπίτι», ενώ τα στελέχη των Υπηρεσιών θα βρίσκονται στη διάθεση τους για οποιοδή-
ποτε άλλο επείγον θέμα.

Στο μεταξύ, στις ίδιες τηλεφωνικές γραμμές μπορούν να απευθύνονται οι δημότες

και οι κάτοικοι που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, διαθέτο-
ντας ακόμη και τα ιδιωτικά τους μεταφορικά μέσα, προκειμένου να ενισχύσουν το κί-
νημα της αλληλεγγύης και της κοινωνικής προσφοράς.«Δεν είστε μόνοι, έχετε εμάς…»

Να σημειωθεί ότι με εντολή του δημάρχου Σίμου Δανιηλίδη, και ημέρες

πριν εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, το πρόγραμμα «Βοήθεια στο

Σπίτι», που υλοποιείται από το Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας

και Αλληλεγγύης (ΔΚΚΠΑ), επεκτάθηκε για να «αγκαλιάσει» και άλλες κατηγορίες συμπολιτών μας παρέχοντας

τις αναγκαίες κατ’ οίκον υπηρεσίες.

Έτσι, οι έχοντες ανάγκη εξυπηρέτησης κατ’ οίκον, ακόμη και οι μη ωφελούμενοι του προγράμματος «Βοήθεια

στο Σπίτι», και ηλικίας άνω των 60 ετών, μπορούν να επικοινωνούν με το κέντρο συντονισμού προκειμένου να προγραμματιστεί τοραντεβού για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους.

«Δεν είστε μόνοι, έχετε εμάς…»είναι το μήνυμα που στέλνει καθημερινά ο δήμαρχος Σίμος Δανιηλίδης. «Σ’αυτόν το δύσκολο αγώνα κανείς δεν θα παραμείνει μόνος του και κυρίως οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες των συμπολιτών

μας που έχουν περισσότερο ανάγκη για κατ’ οίκον υπηρεσίες», υπογραμμίζει, τονίζο-
ντας την ανάγκη να «ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ» και «να τηρούμε με σχολαστική αυστηρό-
τητα τα επιβεβλημένα μέτρα υγιεινής και προστασίας».

Στο πλαίσιο αυτό, όλες τις προηγούμενες ημέρες οι εργαζόμενοι στα ΚΑΠΗ και

στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» βρίσκονταν επί ποδός ανταποκρινόμενοι στα αι-
τήματα που κατέφθαναν κατά εκατοντάδες. Συνταγογράφηση φαρμάκων και εξασφά-
λιση της τροφοδοσίας τους με τα αναγκαία φάρμακα, αιμοληψίες INR, νοσηλευτικές

υπηρεσίες (αντικατάσταση καθετήρα, κατακλύσεις, αλλαγή ραμμάτων), παροχή συσ-
σιτίου και τροφοδοσία με τρόφιμα είναι μερικές από τις υπηρεσίες που παρέχονταν σε

όσους βρίσκονται σε δυσχερέστατη θέση στον κατ’ οίκον περιορισμό από τις 11.000
των μελών των ΚΑΠΗ και των 1.500 ωφελούμενων του προγράμματος.
Πρώτος απολογισμός
Χαρακτηριστικός είναι ο απολογισμός των δυο τελευταίων εβδομάδων (16-20.3 &
23-27.3), σύμφωνα με τον οποίο περισσότεροι από 14.000 κατοίκων δέχθηκαν κατ’
οίκον υπηρεσίες, όπως και τηλεφωνική υποστήριξη και ενημέρωση. Συγκεκριμένα,
εκδόθηκαν και προωθήθηκαν προς εκτέλεση στα φαρμακεία 4.939 συνταγές, έγιναν
437 επισκέψεις κατ’ οίκον που αφορούσαν σε διανομή συσσιτίων, σε προμήθεια ειδών
πρώτης ανάγκης και φαρμάκων, καθαριότητα-μπάνια, αιμοληψίες, ενέσεις, αλλαγή
καθετήρα και περιποίηση κατακλίσεων.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα υπήρξε τηλεφωνική υποστήριξη και ενημέ-
ρωση για την πανδημία και τα μέτρα υγιεινής και προστασίας επικοινωνώντας με

7.260 από τις 11.000 μέλη των ΚΑΠΗ, όπως και με τους 1.500 ωφελούμενους του
προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», ενώ ο κύκλος της τηλεφωνικής επαφής και με τα
υπόλοιπα μέλη των ΚΑΠΗ θα συνεχιστεί και αύριο.

«Πρόκειται για μια μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να καλύψουμε τις επείγου-
σες ανάγκες κάθε ηλικιωμένου που βρίσκεται σε δυσχερή θέση», σχολιάζει ο πρόε-
δρος του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης Αρίστος Γαλα-
νός ευχαριστώντας και συγχαίροντας «τους εργαζόμενους που με αυταπάρνηση δί-
νουν τον δύσκολο αγώνα».

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Την ίδια ώρα, οι ψυχολόγοι των Συμβουλευτικών

Σταθμών του δήμου Νεάπολης-Συκεών και τα εξειδικευμένα επιστημονικά στελέχη

του Κέντρου Πρόληψης
«ΠΥΞΙΔΑ» βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα προκειμένου να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στην κοινωνία.

Έτσι, καθημερινά στη

διάθεση των πολιτών βρίσκονται πέντε τηλεφωνικές γραμμές για τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα

που έχουν αγχωθεί ή νιώθουν απόγνωση λόγω της πανδη-μίας του κορωνοϊού και των επιπτώσεων που αυτό έχει
στη ζωή τους. Συγκεκριμένα:
♦ Από το Κέντρο Πρόληψης «ΠΥΞΙΔΑ» ψυχολογική υποστήριξη για παιδιά,
εφήβους, νέους και τους γονείς, όπως και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για

τη βέλτιστη διαχείριση των παιδιών στο σπίτι με τη συνεργασία ειδικών παιδοψυ-
χολόγων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τηλεφωνούν:

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 9 π.μ.-4 μ.μ.
2310.202015 & 2310.204453

♦ Από τους ψυχολόγους των Συμβουλευτικών Σταθμών του δήμου Νεάπο-
λης-Συκεών παρέχεται τηλεφωνική ψυχολογική υποστήριξη σε ενήλικες , οι οποίοι μπορούν να τηλεφωνούν:
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 10 π.μ.-2 μ.μ.
2313.329525, 2313.313151, 2313.502226

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τραυματίστηκε Ο Δήμαρχος Ωρωπού – Καταδικάζει η ΚΕΔΕ

admin

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στις εκδηλώσεις μνήμης της Π.Κ.Μ

Συνάντηση της ΚΕΔΕ με το Προεδρείο της ΠΟΕ – ΟΤΑ

Ioannis Terzakis

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα