Υπουργεία

Νέος Εκλογικός Νόμος: Πως μοιράζονται οι έδρες στους Δήμους

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 24 του σχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για τον εκλογικό νόμο στους δήμους με τίτλο «Κατανομή Εδρών Δημοτικού Συμβουλίου» ισχύουν τα παρακάτω:
 1. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός, σύμφωνα με το άρθρο 22, κατά τον πρώτο γύρο των εκλογών είναι έως και εξήντα τοις εκατό (60%) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε ο επιτυχών εκλέγει συνολικά τα τρία πέμπτα (3/5) του συνολικού αριθμού των εδρών του δημοτικού συμβουλίου. Το κλάσμα που προκύπτει στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη ακέραια μονάδα.
 2. Αν κατά τον υπολογισμό των τριών πέμπτων (3/5) και των δύο πέμπτων (2/5) του αριθμού των εδρών προκύπτει κλάσμα μικρότερο του ημίσεως της μονάδας δεν υπολογίζεται, ενώ στην περίπτωση που προκύπτει κλάσμα μεγαλύτερο του ημίσεως στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα. Με βάση τα παραπάνω, οι έδρες του δημοτικού συμβουλίου που αναλογούν στα τρία πέμπτα (3/5) και στα δύο πέμπτα (2/5) έχουν, αντίστοιχα, ως εξής: στα 11μελή συμβούλια 7 και 4, 13μελή συμβούλια 8 και 5, στα 17μελή συμβούλια 10 και 7, στα 21μελή συμβούλια 13 και 8, στα 27μελή συμβούλια 16 και 11, στα 33μελή συμβούλια 20 και 13, στα 37μελή συμβούλια 22 και 15 και στα 41μελή συμβούλια 25 και 16.
 3. Αν το ποσοστό που έλαβε ο επιτυχών συνδυασμός σύμφωνα με το άρθρο 22 κατά την αρχική ψηφοφορία είναι μεγαλύτερο του εξήντα τοις εκατό (60% + 1 ψήφο) του συνόλου των εγκύρων ψηφοδελτίων, τότε οι έδρες κάθε συνδυασμού κατανέμονται αναλογικά ως εξής, μη εφαρμοζόμενης της παραγράφου 4:
Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε συνδυασμού γίνεται ως εξής:
 1. Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά τον πρώτο γύρο εκλογών συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
 2. Στην αρχή αθροίζεται το σύνολο των ψηφοδελτίων των συνδυασμών που δικαιούνται εκλογή δημοτικού συμβούλου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του δημοτικού συμβουλίου προσαυξημένος κατά μία έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο και κάθε λοιπός συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο.
 3. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα
 4. κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α, ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους.
 5. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
 6. Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς κατά αύξουσα σειρά που δικαιούνται έδρα ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
 7. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων.

Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.

4. Ο επιτυχών συνδυασμός εκλέγει τον αριθμό εδρών που δικαιούται σύμφωνα την παράγραφο 2.

Ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού εδρών κάθε επιλαχόντα συνδυασμού που δικαιούται έδρα γίνεται ως εξής:
 1. Δικαίωμα εκλογής δημοτικού συμβούλου έχει συνδυασμός ο οποίος κατά τον πρώτο γύρο εκλογών συγκέντρωσε ποσοστό τουλάχιστον τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων.
 2. Στην αρχή, αθροίζεται το σύνολο των ψηφοδελτίων της αρχικής ψηφοφορίας των επιλαχόντων συνδυασμών που δικαιούνται έδρα και διαιρείται με τον αριθμό των εδρών που τους αντιστοιχούν σύμφωνα με την παρ. 2 του παρόντος προσαυξημένο κατά μία έδρα. Το ακέραιο πηλίκο αποτελεί το εκλογικό μέτρο και κάθε λοιπός συνδυασμός λαμβάνει τόσες έδρες όσες φορές περιλαμβάνεται ο αριθμός των εγκύρων ψηφοδελτίων στο εκλογικό μέτρο.
 3. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί που συμμετέχουν στην κατανομή με την προηγούμενη διαδικασία είναι λιγότερες από τις προς διάθεση, όσες απομένουν κατανέμονται ανά μία μεταξύ όλων των συνδυασμών που δικαιούνται έδρα, είτε έλαβαν έδρα κατά το προηγούμενο εδάφιο είτε όχι, τηρουμένης της προϋπόθεσης της περ. α ανάλογα με τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπά τους. Αν οι συνδυασμοί αυτοί ή μερικοί από αυτούς έχουν ίσο αριθμό αχρησιμοποίητων υπολοίπων, διεξάγεται κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
 4. Αν μετά την κατανομή των εδρών με βάση τα αχρησιμοποίητα υπόλοιπα παραμένουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μία στους συνδυασμούς που δικαιούνται έδρα κατά αύξουσα σειρά, ανάλογα με το συνολικό αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων του συνδυασμού.
 5. Αν οι έδρες που καταλαμβάνουν οι συνδυασμοί με το εκλογικό μέτρο είναι περισσότερες από τις προς διάθεση έδρες, οι πλεονάζουσες έδρες αφαιρούνται, ξεκινώντας από το συνδυασμό που έχει το μικρότερο σχετικώς υπόλοιπο έγκυρων ψηφοδελτίων. Σε περίπτωση ίσου αριθμού έγκυρων ψηφοδελτίων δύο ή και περισσότερων συνδυασμών, διενεργείται μεταξύ τους κλήρωση από το αρμόδιο δικαστήριο.
 6. Αν ουδείς από τους επιλαχόντες συνδυασμούς υπερβαίνει το ποσοστό του τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού αριθμού των εγκύρων ψηφοδελτίων τότε το σύνολο των αδιάθετων εδρών προσκυρώνεται στον επιτυχόντα συνδυασμό.

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Παιδείας: Άνοιξε η πλατφόρμα για εγγραφές – μετεγγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ

@dmin

ΥΠΕΣ: 130 εκατ. ευρώ μέσω «Αντώνη Τρίτση» για Smart cities

@dmin

Μεταβιβάσεις ακινήτων: Υποχρεωτικά μέσω taxisnet από 1η Ιουνίου

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα