Ο ορισμός της «απευθείας ανάθεσης» με τον νόμο 4412

apeutheias anathesis

Ο ορισμός της «απευθείας ανάθεσης» Σύμφωνα με τον νόμο 4412 του 2016Νόμος 4412.

Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών) ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς.

Με βάση το άρθρο 328 η απευθείας ανάθεση σε συγκεκριμένο οικονομικό φορέα γίνεται με κριτήρια τη δυνατότητα της καλής και έγκαιρης εκτέλεσης της σύμβασης από τον ανάδοχο και την οικονομική του προσφορά.

Όπως αναφέρουν στο inside story άτομα με καλή γνώση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δημόσιες συμβάσεις, οι προδιαγραφές που θα τεθούν για το παρεχόμενο προϊόν ή τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής. Επίσης ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα της διαβούλευσης με τους οικονομικούς φορείς ως προς τις προδιαγραφές, την τιμή κ.ά

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *