ΟΑΕΔ: Πρόγραμμα απασχόλησης για 500 ανέργους της Ηπείρου ηλικίας 18-30 ετών

Πρόγραμμα προεργασίας για 500 ανέργους νέους, ηλικίας 18-30 σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και σε επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμούς του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα, στην Περιφέρεια Hπείρου.

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και οι επιχειρήσεις, φορείς, οργανισμοί του δημοσίου τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα στην Περιφέρεια Ηπείρου και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθέτησης ανέργων νέων ηλικίας 18-30 ετών για χρονικό διάστημα 7 μηνών, προσκαλούνται να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 19/06/2020 και ώρα 14:00 μέχρι και την κάλυψη των κατανεμηθεισών θέσεων.

Μπορείτε να διαβάσετε την Δημόσια πρόσκληση ΕΔΩ