Οι αλλοδαποί υπήκοοι πληρώνουν επίσκεψη στα νοσοκομεία

[responsivevoice_button voice=”Greek Female” buttontext=”Ακούστε την Δημοσίευση”]

Καθιερώνεται η είσπραξη αμοιβής είκοσι (20) ευρώ για την επίσκεψη πολιτών κρατών-μελών Ε.Ε./ Ε.Ο.Χ. / Ελβετίας και υπηκόων τρίτων χωρών, μη μονίμων κατοίκων Ελλάδας, σε όλες τις δημόσιες δομές παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και επείγουσας ιατρικής περίθαλψης (κέντρα υγείας υγειονομικών περιφερειών, τακτικά εξωτερικά ιατρεία και τμήματα επειγόντων περιστατικών νοσοκομείων).

Στα είκοσι (20) ευρώ δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν πρόσθετες παροχές ασθενείας σε είδος (εξετάσεις αίματος, απεικονιστικές κ.λπ.), οι οποίες κοστολογούνται και εισπράττονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και διαδικασίες.

Η εν λόγω δαπάνη καταβάλλεται ιδιωτικά από τους ανωτέρω, πλην:

  • Των κατόχων Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.), για τους οποίους η δαπάνη καταβάλλεται διαμέσου των Οργανισμών Σύνδεσης κρατών-μελών Ε.Ε/Ε.Ο.Χ./Ελβετίας και
  • Των δικαιούχων του άρθρου 33 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Οικονομικών δύναται να αναπροσαρμόζεται το ύψος της αμοιβής της επίσκεψης και με απόφαση του Υπουργού Υγείας δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαίο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
  • Τα Κέντρα Υγείας διαθέτουν τερματικά ηλεκτρονικών συναλλαγών, που συνδέονται με συγκεκριμένο τραπεζικό λογαριασμό των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.).

Τα έσοδα που προκύπτουν από τις πληρωμές πιστώνονται σε κωδικό αριθμό εσόδου, συναφούς περιεχομένου προς τους προϋπολογισμούς των Υ.Πε.

Τα προαναφερόμενα έσοδα διατίθενται για την αντιμετώπιση λειτουργικών δαπανών των Κέντρων Υγείας.

Μπορείτε να δείτε την ΚΥΑ ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *