ΟικονομίαΠεριφέρειες

Στα ύψη οι εισπράξεις απο τον τουρισμό την διετία 2016 – 2018

thriskeutikos tourismos ota24
ΙΝΣΕΤΕ: H ακτινογραφία του τουριστικού τομέα στις 13 Περιφέρειες της χώρας . Οι επισκέψεις καθώς και οι τουριστικές εισπράξεις συνολικά στις 13 Περιφέρειες της
χώρας αυξήθηκαν κατά 23%, την περίοδο 2016-2018, ενώ η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα, στα 449 ευρώ .

To Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ) έδωσε στη δημοσιότητα την πρώτη έκδοση των Ετήσιων Εκθέσεων Ανταγωνιστικότητας και Διαρθρωτικής Προσαρμογής στον Τομέα του Τουρισμού των 13 Περιφερειών της χώρας.

Οι εκθέσεις ακτινογραφούν με λεπτομερή στοιχεία, επικαιροποιημένα έως και το 2018, τον τουριστικό τομέα κάθε Περιφέρειας, και θα αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις, τις Περιφέρειες και τους Δήμους καθώς και την Κεντρική Κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού προς όφελος των τοπικών οικονομιών και κοινωνιών.

Οι 13 εκθέσεις, αποτυπώνοντας τα ιδιαίτερα τουριστικά χαρακτηριστικά της κάθε Περιφέρειας, υποστηρίζουν και ενισχύουν τη χάραξη περιφερειακής τουριστικής πολιτικής, κατάλληλα προσαρμοσμένης στις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των επιμέρους Περιφερειών, που με τη σειρά της θα επιτρέψει να διαχυθούν ωφέλειες και σε περιοχές που σήμερα δεν είναι τουριστικά ανεπτυγμένες.

Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν δεδομένα:
 • Για το φυσικό και κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον κάθε Περιφέρειας,
 • Τους τουριστικούς της πόρους
 • Το μέγεθος της τουριστικής οικονομίας και απασχόλησης
 • Τα βασικά μεγέθη και τους δείκτες εισερχόμενου τουρισμού (αφίξεις, διανυκτερεύσεις, πληρότητα κλπ.), την αεροπορική, θαλάσσια και οδική κίνηση,
 • Την επισκεψιμότητα σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους,
 • Τις τουριστικές υποδομές, τους βασικούς δείκτες απόδοσης των ξενοδοχείων καθώς και τις προβλέψεις του εκάστοτε Περιφερειακού Χωροταξικού Πλαισίου στον τουρισμό, όπου αυτό έχει θεσμοθετηθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των εκθέσεων, οι επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας την περίοδο 2016 – 2018 αυξήθηκαν κατά 23% (από 28,38 εκατ. σε 34,83 εκατ.).  Αντίστοιχα, οι τουριστικές εισπράξεις στην Ελλάδα την ίδια περίοδο αυξήθηκαν κατά 23% (από 12,75 δισ. ευρώ το 2016 σε 15,65 δισ. ευρώ το 2018).

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα το 2018 διατηρήθηκε σχεδόν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με το 2016, στα 449 ευρώ.  Επιμέρους, η μέση δαπάνη κατέγραψε θετική μεταβολή σε 7 Περιφέρειες, ενώ παρουσίασε μείωση σε 6 Περιφέρειες.

Ειδικότερα, ανά Περιφέρεια οι επισκέψεις, οι τουριστικές εισπράξεις και η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Ελλάδα και το ποσοστό μεταβολής μεταξύ 2016 και 2018 διαμορφώθηκαν ως εξής:
 1. Κεντρικής Μακεδονίας
  Επισκέψεις: +22%, από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.
  Εισπράξεις: +35%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: +10% από 264 ευρώ σε 291 ευρώ
 2. Νοτίου Αιγαίου
  Επισκέψεις: +27%, από 5,2 εκατ. σε 6,6 εκατ.
  Εισπράξεις: +41%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: +11% από 600 ευρώ σε 666 ευρώ
 3. Αττικής
  Επισκέψεις: +25%, από 4,5 εκατ. σε 5,7 εκατ.
  Eισπράξεις: +31%, από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: +5% από 382 ευρώ σε 401 ευρώ
 4. Κρήτης
  Επισκέψεις: +15%, από 4,5 εκατ. σε 5,2 εκατ.
  Eισπράξεις: +1%, από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: -12% από 682 ευρώ σε 599 ευρώ
 5. Ιονίων Νήσων
  Επισκέψεις: +29%, από 2,5 εκατ. σε 3,2 εκατ.
  Eισπράξεις: +12%, από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: -13% από 612 ευρώ σε 535 ευρώ
 6. Αν. Μακεδονίας – Θράκης
  Επισκέψεις: +42%, από 1,4 εκατ. σε 1,9 εκατ.
  Eισπράξεις: +12%, από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: -21% από 212 ευρώ σε 167 ευρώ
 7. Πελοποννήσου
  Επισκέψεις: +5%, από 843 χιλ. σε 886 χιλ.
  Eισπράξεις: +28%, από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: +22% από 384 ευρώ σε 469 ευρώ
 8. Ηπείρου
  Επισκέψεις: +15%, από 717 χιλ. σε 823 χιλ.
  Eισπράξεις: +2%, από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: -11% από 304 ευρώ σε 270 ευρώ
 9. Δυτικής Ελλάδας
  Επισκέψεις: +36%, από 513 χιλ. σε 699 χιλ.
  Eισπράξεις: +46%, από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: +7% από 283 ευρώ σε 303 ευρώ
 10. Στερεάς Ελλάδας
  Επισκέψεις: +34%, από 409 χιλ. σε 549 χιλ.
  Eισπράξεις: +65%, από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: +23% από 287 ευρώ σε 353 ευρώ
 11. Βορείου Αιγαίου
  Επισκέψεις: +19%, από 328 χιλ. σε 389 χιλ.
  Eισπράξεις: +26%, από 131 εκατ. ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: +6% από 399 ευρώ σε 422 ευρώ
 12. Δυτικής Μακεδονίας
  Επισκέψεις: +6%, από 330 χιλ. σε 349 χιλ.
  Eισπράξεις: -11%, από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: -15% από 205 ευρώ σε 174 ευρώ
 13. Θεσσαλίας
  Επισκέψεις: -6%, από 714 χιλ. σε 675 χιλ.
  Eισπράξεις: -10%, από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ
  Μέση δαπάνη: -5% από 422 ευρώ σε 401 ευρώ

Να σημειωθεί ότι ως επισκέψεις, ορίζονται οι επισκέψεις που κάνει ένας τουρίστας στις επιμέρους Περιφέρειες της χώρας. Για παράδειγμα, ένας τουρίστας που ταξιδεύει στην Ελλάδα και επισκέπτεται δύο Περιφέρειες (π.χ. Αττικής και Νοτίου Αιγαίου) καταγράφεται στην Έρευνα Συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος ως μια άφιξη και δύο επισκέψεις.

Για τον λόγο αυτό, το σύνολο των επισκέψεων στις Περιφέρειες υπερβαίνει το σύνολο των αφίξεων στη χώρα. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 62% (από 12,8 εκατ. σε 20,8 εκατ.).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

Η Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας – Θράκης αντιπροσωπεύει το 6% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 42% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,4 εκατ. σε 1,9 εκατ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή:
 • Βουλγαρία (+63%, από 536 χιλ. το 2016 σε 875 χιλ. το 2018),
 • Τουρκία (+19%, από 360 χιλ. σε 429 χιλ.),
 • Ρουμανία (+32%, από 96 χιλ. σε 127 χιλ.),
 • Γερμανία (+2%, από 116 χιλ. σε 118 χιλ.)
 • και λοιπές (+48%, από 256 χιλ. σε 380 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2016 (από 288 εκατ. ευρώ σε 322 εκατ. ευρώ).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 112% (από 76
χιλ. το 2013 σε 160 χιλ. το 2018). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 6% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013 – 2018 αύξηση κατά 35% (από 3,3 εκατ. το 2013 σε 4,4 εκατ. το 2018).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης κατέγραψαν αύξηση κατά 97% (από 8 χιλ. το 2013 σε 15 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 47% (από περίπου 1 χιλ. απασχολούμενους σε 2 χιλ.).

Περιφέρεια Αττικής

Η Περιφέρεια Αττικής αντιπροσωπεύει το 16% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 25% σε σύγκριση με το 2016 (από 4,5 εκατ. σε 5,7 εκατ.). Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση το Ην. Βασίλειο (-12%, από 536 χιλ. το 2016 σε 472 χιλ. το 2018).

Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές:
 • ΗΠΑ (+41%, από 554 χιλ. σε 778 χιλ.),
 • Γερμανία (+48%, από 291 χιλ. σε 432 χιλ.),
 • Κύπρος (+20%, από 313 χιλ. σε 375 χιλ. ),
 • Γαλλία (+25%, από 266 χιλ. σε 332 χιλ.),
 • Ιταλία (+12%, από 281 χιλ. σε 314 χιλ.),
 • Αυστραλία (+108%, από 105 χιλ. σε 217 χιλ.),
 • Τουρκία (+18%, από 151 χιλ. σε 177 χιλ.)
 • και λοιπές (+26%, από 2 εκατ. σε 2,6 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 15% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 31% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 118% (από 2,6
εκατ. σε 5,7 εκατ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 42% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο
εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 μείωση κατά 18% (από 36,4 εκατ. σε
29,8 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 34% (από
63 χιλ. το 2013 σε 84 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 57% (από
9 χιλ. σε 14 χιλ.).

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου αντιπροσωπεύει το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις
Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 19% σε σύγκριση με το 2016 (από
328 χιλ. σε 389 χιλ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση την αγορά της Τουρκίας (-21%, από 143 χιλ. το 2016 σε 113 χιλ. το 2018).

Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές:
 • Ην. Βασίλειο (+62%, από 44 χιλ. σε 71 χιλ.),
 • ΗΠΑ (+45%, από 23 χιλ. σε 34 χιλ.),
 • Γερμανία (+44%, από 18 χιλ. σε 26 χιλ.)
 • και λοιπές χώρες (+45%, από 100 χιλ. σε 145 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν
στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26% σε σύγκριση με το 2016 (από 131 εκατ.
ευρώ σε 164 εκατ. ευρώ). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 22% (από 176 χιλ. σε 215 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει το 2% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 8% (από 1,3 εκατ. σε 1,4 εκατ.) Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 59% (από 4 χιλ. το 2013 σε 6 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 30% (από 2 χιλ. σε 3 χιλ.).

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις
Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016 κατά 36% (από
513 χιλ. σε 699 χιλ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή:
 • Αλβανία (+79%, από 78 χιλ. το 2016 σε 139 χιλ. το 2018),
 • Γερμανία (+48%, από 48 χιλ. σε 71 χιλ.),
 • Γαλλία (+22%, από 36 χιλ. σε 44 χιλ.),
 • Ην. Βασίλειο (+0,1%, από 43 χιλ. σε 43 χιλ.)
 • και λοιπές (+30%, από 309 χιλ. σε 402 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν
στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 46% σε σύγκριση με το 2016 (από 146 εκατ. ευρώ σε 212 εκατ. ευρώ το 2018).

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 65% (από 224
χιλ. σε 371 χιλ.). Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 6% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013- 2018 μείωση κατά 24% (από 5,8 εκατ. σε 4,4 εκατ.).

Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 37% (από
13 χιλ. το 2013 σε 18 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 38% (από
2 χιλ. σε 3 χιλ.).

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας αντιπροσωπεύει το 1% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση σε σύγκριση με το 2016 κατά 6% (από 330 χιλ. σε 349 χιλ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν αύξηση με εξαίρεση την αγορά της Αλβανίας (-39%, από 154 χιλ. το 2016 σε 93 χιλ. το 2018).

Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές:
 • Γερμανία (+32%, από 29 χιλ. σε 38 χιλ.),
 • Βουλγαρία (+38%, από 46 χιλ. σε 64 χιλ.),
 • Ρουμανία (+69%, από 20 χιλ. σε 35 χιλ.)
 • και λοιπές (+48%, από 80 χιλ. σε 119 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 0,4% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 11% σε σύγκριση με το 2016 (από 68 εκατ. ευρώ σε 61 εκατ. ευρώ.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για πρώτη φορά το 2018 σημείωσε διεθνή αεροπορική κίνηση,
καταγράφοντας 125 αφίξεις στο αεροδρόμιο της Καστοριάς. Την περίοδο 2013-2018, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 3% (από 5 χιλ. το 2013 σε πάνω από 5 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 130% (από 340 απασχολούμενους σε 781 απασχολούμενους).

Περιφέρεια Ηπείρου

Η Περιφέρεια Ηπείρου αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις
Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σύγκριση με το 2016 (από
717 χιλ. σε 823 χιλ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές σημειώνουν αύξηση με εξαίρεση το Ην. Βασίλειο (-15%, από 48 χιλ. το 2016 σε 41 χιλ. το 2018).

Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές:
 • Αλβανία (+20%, από 193 χιλ. σε 231 χιλ.),
 • Γερμανία (+14%, από 73 χιλ. σε 83 χιλ.),
 • Ιταλία (+25%, από 50 χιλ. σε 63 χιλ.)
 • και λοιπές (+15%, από 353 χιλ. σε 406 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2% σε σύγκριση με το 2016 (από 218 εκατ. ευρώ σε 222 εκατ. ευρώ).

Η Περιφέρεια Ηπείρου για πρώτη φορά το 2017 σημείωσε διεθνή αεροπορική κίνηση στο αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, το μοναδικό αεροδρόμιο που διαθέτει η Περιφέρεια, καταγράφοντας 3.232 διεθνείς αφίξεις. Το 2018, οι διεθνείς αφίξεις παρουσίασαν αύξηση κατά 205% σε σύγκριση με το 2017 (από 3 χιλ. σε 10 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει το 3% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας (λιμάνι Ηγουμενίτσας), σημειώνοντας την περίοδο 2013 – 2018 αύξηση κατά 18% (από 1,6 εκατ. σε 1,9 εκατ.). Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 75% (από 7 χιλ. το 2013 σε 12 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 29% (από 2 χιλ. σε 3 χιλ.).

Περιφέρεια Θεσσαλίας

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας μείωση κατά 6% σε σύγκριση με το 2016 (από 714 χιλ. σε 675 χιλ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Ιταλίας (+18%, από 101 χιλ. το 2016 σε 119 χιλ. το 2018) και της Γερμανίας (+7%, από 63 χιλ. σε 67 χιλ.) να καταγράφουν αύξηση και τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-12%, από 113 χιλ. σε 100 χιλ.), της Ρουμανίας (-45%, από 54 χιλ. σε 29 χιλ.) και των λοιπών (-6%, από 384 χιλ. σε 360 χιλ.) μείωση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 2% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 10% σε σύγκριση με το 2016 (από 301 εκατ. ευρώ σε 270 εκατ. ευρώ). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013-2018 σημείωσαν αύξηση κατά 34% (από 154 χιλ. σε 206 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει το 2% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 15% (από 1,3 εκατ. σε 1,5 εκατ.). Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 65% (από 10 χιλ. το 2013 σε 17 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 96% (από 3 χιλ. σε 5 χιλ.).

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων αντιπροσωπεύει το 9% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις
Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 29% σε σύγκριση με το 2016 (από 2,5 εκατ. σε 3,2 εκατ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση τις αγορές της Γαλλίας (-25%, από 131 χιλ. το 2016 σε 98 χιλ. το 2018) και της Ρωσίας (-20%, από 55 χιλ. σε 44 χιλ.).

Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές:
 • Ην. Βασίλειο (+10%, από 834 χιλ. σε 918 χιλ.),
 • Γερμανία (+76%, από 233 χιλ. σε 410 χιλ.),
 • Ιταλία (+59%, από 235 χιλ. σε 372 χιλ.),
 • Πολωνία (+20%, από 158 χιλ. σε 189 χιλ.),
 • Ολλανδία (+23%, από 123 χιλ. σε 152 χιλ.),
 • Αυστρία (+57%, από 49 χιλ. σε 77 χιλ.)
 • και λοιπές (+41%, από 640 χιλ. σε 902 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 11% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 12% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,5 δισ. ευρώ σε 1,7 δισ. ευρώ). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 64% (από 1,6 εκατ. σε 2,7 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει το 8% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 17% (από 4,8 εκατ. σε 5,6 εκατ.). Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 81% (από 6 χιλ. το 2013 σε 11 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 147% (από 4 χιλ. σε 11 χιλ.).

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αντιπροσωπεύει το 22% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 22% σε σύγκριση με το 2016 (από 6,4 εκατ. σε 7,8 εκατ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Βόρειας Μακεδονίας (-30%, από 1,7 εκατ. το 2016 σε 1,1 εκατ. το 2018), της Κύπρου (- 2%, από 207 χιλ. σε 202 χιλ. 218) και της Ρωσίας (-32%, από 135 χιλ. σε 91 χιλ.) να καταγράφουν μείωση και τις αγορές της Βουλγαρίας (+32%, από 1,5 εκατ. σε 1,9 εκατ.), της Γερμανίας (+58%, από 574 χιλ. σε 905 χιλ.), της Ρουμανίας (+47%, από 520 χιλ. σε 767 χιλ.), της Σερβίας (+27%, από 605 χιλ. σε 767 χιλ.), του Ην. Βασιλείου (+90%, από 161 χιλ. σε 305 χιλ.) και των λοιπών χωρών (+59%, από 1,1 εκατ. σε 1,7 εκατ.) αύξηση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 15% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 35% σε σύγκριση με το 2016 (από 1,7 δισ. ευρώ σε 2,3 δισ. ευρώ). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 60% (από 1,4 εκατ. σε 2,2 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει το 1% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 23% (από 807 χιλ. σε 993 χιλ.). Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 10% (από 35 χιλ. το 2013 σε 38 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 28% (από 7 χιλ. σε 9 χιλ.).

Περιφέρεια Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης αντιπροσωπεύει το 15% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 15% σε σύγκριση με το 2016 (από 4,5 εκατ. σε 5,2 εκατ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης, όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή, με εξαίρεση τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-19%, από 604 χιλ. το 2016 σε 491 χιλ. το 2018) και της Ρωσίας (-70%, από 150 χιλ. σε 45 χιλ.).

Ενδεικτικά οι υπόλοιπες αγορές:
 • Γερμανία (+33%, από 1,1 εκατ. σε 1,4 εκατ.),
 • Γαλλία (+39%, από 447 χιλ. σε 622 χιλ.),
 • Ολλανδία (+24%, από 261 χιλ. σε 323 χιλ.),
 • Βέλγιο (+35%, από 186 χιλ. σε 250 χιλ.),
 • Ιταλία (+4%, από 224 χιλ. σε 234 χιλ.),
 • Ελβετία (+22%, από 151 χιλ. σε 184 χιλ.)
 • και λοιπές (+15%, από 1,5 εκατ. σε 1,7 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 20% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1% σε σύγκριση με το 2016 (από 3,1 δισ. ευρώ σε 3,13 δισ. ευρώ). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 37% (από 3,3 εκατ. σε 4,6 εκατ.).

Η Περιφέρεια κατέχει το 4% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 20% (από 2,4 εκατ. σε 2,9 εκατ.). Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα σημείωσαν αύξηση κατά 50% (από 14 χιλ. το 2013 σε 20 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στην εστίαση αύξηση κατά 32% (από 14 χιλ. σε 18 χιλ.).

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου αντιπροσωπεύει το 19% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 27% σε σύγκριση με το 2016 (από 5,2 εκατ. σε 6,6 εκατ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-1%, από 672 χιλ. το 2016 σε 666 χιλ. το 2018) και της Γαλλίας (-12%, από 488 χιλ. σε 432 χιλ.) να καταγράφουν μείωση και τις αγορές της Γερμανίας (+38%, από 799 χιλ. σε 1,1 εκατ.), των ΗΠΑ (+55%, από 357 χιλ. σε 555 χιλ.), της Ιταλίας (+28%, από 422 χιλ. σε 538 χιλ.), της Πολωνίας (+50%, από 213 χιλ. σε 320 χιλ.), της Ολλανδίας (+44%, από 221 χιλ. σε 318 χιλ.), της Ρωσίας (+7, από 176 χιλ. σε 189 χιλ.) και των λοιπών (+33%, από 1,9 εκατ. σε 2,5 εκατ.) αύξηση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 28% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν
στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 41% σε σύγκριση με το 2016 (από 3,1 δισ. ευρώ σε 4,4 δισ. ευρώ). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στις Κυκλάδες την περίοδο 2013 – 2018 σημείωσαν αύξηση κατά 122% (από 423 χιλ. σε 940 χιλ.). Αντίστοιχα, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα Δωδεκάνησα την ίδια περίοδο παρουσίασαν αύξηση κατά 30% (από 2,8 εκατ. σε 3,6 εκατ.).

Οι διακινηθέντες, ακτοπλοϊκώς, στα λιμάνια των Κυκλάδων την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 51% (από 7,7 εκατ. σε 11,6 εκατ.). Αντίστοιχα, οι διακινηθέντες στα λιμάνια των Δωδεκανήσων την ίδια περίοδο, σημείωσαν αύξηση κατά 11% (από 2,3 εκατ. σε 2,5 εκατ.). Την περίοδο 2013-2018, οι απασχολούμενοι στα καταλύματα σημείωσαν αύξηση κατά 66% (από 12 χιλ. το 2013 σε 20 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στην εστίαση αύξηση κατά 31% (από 12 χιλ. σε 15 χιλ.).

Περιφέρεια Πελοποννήσου

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αντιπροσωπεύει το 3% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 5% σε σύγκριση με το 2016 (από 843 χιλ. σε 886 χιλ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης η εικόνα είναι μεικτή, με τις αγορές της Γερμανίας (+34%, από 82 χιλ. το 2016 σε 110 χιλ. το 2018), των ΗΠΑ (+25%, από 80 χιλ. σε 100 χιλ.) και της Γαλλίας (+41%, από 59 χιλ. σε 83 χιλ. ) να καταγράφουν αύξηση και τις αγορές του Ην. Βασιλείου (-28%, από 91 χιλ. σε 66 χιλ.) και των λοιπών (-1%, από 531 χιλ. σε 527 χιλ.) μείωση.

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 3% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 28% σε σύγκριση με το 2016 (από 324 εκατ. ευρώ σε 415 εκατ. ευρώ). Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις την περίοδο 2013 – 2018, σημείωσαν αύξηση κατά 119% (από 58 χιλ. σε 127 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει το 1% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013-2018 αύξηση κατά 22% (από 735 χιλ. σε 895 χιλ.). Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 25% (από 11 χιλ. το 2013 σε 14 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 11% (από 4 χιλ. σε 4 χιλ.)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αντιπροσωπεύει το 2% των επισκέψεων που καταγράφηκαν στις
Περιφέρειες της Ελλάδας το 2018, σημειώνοντας αύξηση κατά 34% σε σύγκριση με το 2016 (από 409 χιλ. σε 549 χιλ.).

Αναφορικά με τις χώρες προέλευσης όλες οι σημαντικές αγορές καταγράφουν θετική ποσοστιαία μεταβολή:
 • ΗΠΑ (+8%, από 57 χιλ. το 2016 σε 62 χιλ. το 2018),
 • Γαλλία (+7%, από 52 χιλ. σε 56 χιλ.),
 • Γερμανία (+75%, από 28 χιλ. σε 49 χιλ.),
 • Ην. Βασίλειο (+11%, από 40 χιλ. σε 44 χιλ.)
 • και λοιπές (+46%, από 231 χιλ. σε 338 χιλ.).

Η Περιφέρεια κατέχει μερίδιο 1% στο σύνολο των τουριστικών εισπράξεων που καταγράφηκαν στην Ελλάδα το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 65% σε σύγκριση με το 2016 (από 117 εκατ. ευρώ σε 194 εκατ. ευρώ).

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας καταγράφει την δεύτερη χαμηλότερη διεθνή αεροπορική κίνηση στο σύνολο των 13 Περιφερειών έχοντας 1.985 αφίξεις το 2018. Επίσης, η Περιφέρεια κατέχει το 3% των διακινηθέντων ακτοπλοϊκώς στο εσωτερικό της χώρας, σημειώνοντας την περίοδο 2013- 2018 μείωση κατά 7% (από 2,4 εκατ. σε 2,2 εκατ.).Την ίδια περίοδο, οι απασχολούμενοι στον κλάδο της εστίασης σημείωσαν αύξηση κατά 11% (από 11 χιλ. το 2013 σε 13 χιλ. το 2018) ενώ οι απασχολούμενοι στα καταλύματα αύξηση κατά 25% (από 2 χιλ. σε 2 χιλ.).

Oι 13 μελέτες υλοποιήθηκαν από το ΙΝΣΕΤΕ στο πλαίσιο της Πράξης: «Δράσεις πρόγνωσης και παρακολούθησης μεταβολών του Τουριστικού Τομέα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της διαρθρωτικής προσαρμογής του», η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Ψηφιακά όλες οι συναλλαγές το 2021

@dmin

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ανακοίνωση για τις πληρωμές της βασικής ενίσχυσης

@dmin

Η Π.Κ.Μ καλύπτει την υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία

Ioannis Terzakis

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα