ΔήμαρχοιΔήμοιΝόμοι

Τι λέει ο νέος νόμος για τους αντιδημάρχους και τις αρμοδιότητές τους

Επειδή ο ορισμός των αντιδημάρχων θα αποτελέσει σημείο κλειδί για την κυβερνησιμότητα των δήμων και για τις Συμπράξεις μεταξύ παρατάξεων σας θυμίζουμε πως διαμορφώθηκε ο νέος νόμος για τους αντιδημάρχους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18 Αντιδήμαρχοι είναι οι σύμβουλοι που ορίζει ο δήμαρχος και στους οποίους μεταβιβάζει την άσκηση αρμοδιοτήτων καθ’ ύλην και κατά τόπο.
Με τις διατάξεις του άρθρου 68 του ν.4555/2018, οι οποίες αντικατέστησαν τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν.3852/2010, αναμορφώθηκε ο προβλεπόμενος αριθμός των αντιδημάρχων με βάση τον μόνιμο πληθυσμό του δήμου (παρ. 12 άρθρο 283 ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 68 του ν.4604/2019), όπως αυτός εμφανίζεται στους επίσημους πίνακες των αποτελεσμάτων της τελευταίας απογραφής πληθυσμού, που έχουν κυρωθεί και δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Αριθμ.11247/28.12.2012 απόφαση του Προέδρου της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Β’ 3465), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ.ΓΠ-191/20.3.2014 όμοια απόφαση (Β’ 698). (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019)

Σύμφωνα με τον νέο νόμο αντιδήμαρχοι μπορούν να οριστούν δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις δημοτικές παρατάξεις.
Για τον ορισμό όμως Αντιδημάρχου συμβούλου που ανήκει σε διαφορετική δημοτική παράταξη από αυτή του δημάρχου, θα πρέπει ο ορισμός να εγκριθεί από την πλειοψηφία των συμβούλων της παράταξης στην οποία ανήκει ο σύμβουλος αυτός. Η ανωτέρω έγκριση δεν ανακαλείται.

Με την περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4623/19 μειώνεται η θητεία των αντιδημάρχων από τα 2 στο 1 έτος, εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί ή ο ίδιος παραιτηθεί.
Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Οι Αρμοδιότητες που μεταβιβάζονται

Το σημαντικότερο όλων και το οποίο αγνοείται από τις περισσότερες διοικήσεις είναι ότι με την έκδοση της απόφασης του δημάρχου, ο αντιδήμαρχος είναι αποκλειστικώς αρμόδιος για την άσκησή της και για την έκδοση των πράξεων που προβλέπονται, ο δε δήμαρχος δεν μπορεί να εκδώσει εκείνος πράξη αντί του αντιδημάρχου, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 59 του ν.3852/2010, όπως ισχύει. Οι αντιδήμαρχοι έχουν το δικαίωμα υπογραφής των αντίστοιχων διοικητικών πράξεων, καθόσον αυτή νοείται ότι εμπεριέχεται στην μεταβίβαση αρμοδιότητας. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019)

Ο Δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάσει οποιαδήποτε αρμοδιότητά του στους Αντιδημάρχους, (Γν. ΝΣΚ 421/2009) εκτός από την αρμοδιότητα που έχει ως πειθαρχικός προϊστάμενος των υπαλλήλων του Δήμου, η οποία είναι αμεταβίβαστη. (Γν ΝΣΚ 669/ 2002) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019)

Οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες θα πρέπει να προσδιορίζονται επακριβώς και με σαφήνεια (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019)

Η αρμοδιότητα έκδοσης απόφασης ανάληψης υποχρέωσης μπορεί να μεταβιβαστεί σε Αντιδήμαρχο (περίπτ.ε παρ.1 άρθρο 58 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του Ν.4555/18, Π.Δ.80/2016)

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κατά τόπον

Στους αντιδημάρχους, εκτός των καθ’ ύλην αρμοδιοτήτων, ο δήμαρχος μπορεί να μεταβιβάζει κατά τόπον αρμοδιότητες, οι οποίες ασκούνται στα όρια μίας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παρ.1 του άρθρου 2 του ν.3852/2010, και οι οποίες αφορούν τη δημοτική ενότητα και ιδίως:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας. (δεν αφορούν σε υπογραφή πιστοποιητικών Δημοτολογίου ούτε και βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας, βλ. παραπάνω υποενότητα ΙΙ για περισσότερα)
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους. (παρ.3 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.82/59633/20.08.2019)

Οι κατά τόπον αρμοδιότητες ασκούνται στα όρια μιας ή περισσότερων δημοτικών ενοτήτων της παραγράφου 1 του άρθρου 2. (παρ.1 άρθρο 59 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18)

Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Νησιωτικών Δημοτικών Κοινοτήτων
Ο αντιδήμαρχος που έχει οριστεί σε νησιωτική δημοτική κοινότητα είναι αρμόδιος:
α) για την υλοποίηση των προγραμμάτων τοπικής ανάπτυξης που αναφέρονται στη νησιώτικη δημοτική κοινότητα,
β) για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και τουριστικής προβολής της δημοτικής κοινότητας,
γ) για την παρακολούθηση της εκπόνησης μελετών, της εκτέλεσης έργων και προμηθειών που αναφέρονται στη δημοτική κοινότητα.
δ) Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο δήμαρχος. (παρ.1 άρθρο 207 Ν.3852/10)

myota.gr

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Κομοτηνής: Διάρρηξη στο Δημαρχείο

@dmin

Δήμος Παύλου Μελά: Εορτάστηκε με λαμπρότητα η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου

@dmin

Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης: Αποκτά νέα πεζογέφυρα

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα