Βιογραφικό Δημάρχου Δήμου Έδεσσας: Γιάννου Δημήτριου

Ο Δημήτρης Γιάννου είναι εργαζόμενος  στο Γενικό Νοσοκομείο Έδεσσας.

Η εμπλοκή του στα κοινά πριν την ενασχόληση με τον Δήμο Έδεσσας, έχει να κάνει με τον αθλητισμό και τον πολιτισμό.

Έχει διατελέσει Δημοτικός Σύμβουλος, ενώ είναι Δήμαρχος Έδεσσας από το 2011, ως επικεφαλής της Δημοτικής Πρωτοβουλίας “Έδεσσα – Βεγορίτιδα”