Βιογραφικό Δημάρχου Δήμου Κορυδαλλού: Νίκου Χουρσαλά

Αυτοδιοικητική Εμπειρία

 • Δήμαρχος Κορυδαλλού
 • Επιστημονικός Συνεργάτης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου (2013-2014)
 • Πρόεδρος Δημοτικής Επιχείρησης (2011-2012)
 • Αντιδήμαρχος Καθαριότητας – Πρασίνου (2009-2011)
 • Αντιδήμαρχος Οικονομικών (2008-2009)
 • Πρόεδρος Βρεφονηπιακών Σταθμών (2007-2008)

Σπουδές

 • Διεθνείς Σχέσεις & Πολιτικές (Master of Science)
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (Master of Science)
 • Βιομηχανική Διοίκηση & Τεχνολογία (Bachelor)

Επαγγελματική Σταδιοδρομία

 • Υπουργείο Τουρισμού (2007-2019)
 • Μητρώο Αξιολογητών του ΕΟΠΠΕΠ
 • Καθηγητής Τ.Ε.Ι Χαλκίδας (2005-2007)