Χρηματοδότηση σε ΟΤΑ για νέες εφαρμογές στις μεταφορές

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία HORIZON 2020 χρηματοδοτεί μεταξύ άλλων και Περιφέρειες και Δήμους προκειμένου να αναπτύξουν έξυπνη συνδεόμενη κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων και με σημαντικά μειωμένο αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον με την πρόσκληση «MOBILITY FOR GROWTH / Safety in an evolving road mobility environment»
Η χρηματοδότηση ανέρχεται στα 8.000.000 ευρώ με συμμετοχή 100% και με ημερομηνία λήξης υποβολής των προτάσεων μέχρι 12/09/2019

Σύμφωνα με την πρόσκληση οι μεταφορές μεταβάλλονται με επιταχυνόμενο ρυθμό ως αποτέλεσμα πολλών παραγόντων σε πολλά διαφορετικά αλλά διασυνδεδεμένα πεδία. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, απαιτούνται στοχοθετημένες προσπάθειες για την ανάπτυξη και επικύρωση νέων λύσεων που μπορούν να αναπτυχθούν ταχέως. Οι λύσεις θα αντιμετωπίσουν με συστηματικό τρόπο τα μέσα μεταφοράς, τα μοντέλα υποδομής και εκμετάλλευσης και θα τα ενσωματώσουν σε ένα ευέλικτο ευρωπαϊκό σύστημα μεταφορών για έξυπνη συνδεόμενη κινητικότητα επιβατών και εμπορευμάτων και με σημαντικά μειωμένο αντίκτυπο στο κλίμα και το περιβάλλον.

Ως εκ τούτου, το περιεχόμενο της κλήσης «Κινητικότητα για ανάπτυξη» έχει δομηθεί ως εξής:
1) “Η οικοδόμηση ενός μέλλοντος χαμηλού άνθρακα και ανθεκτικότητας στο κλίμα: χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμες μεταφορές
2) Ασφαλή, ολοκληρωμένα και ανθεκτικά συστήματα μεταφορών
3) Παγκόσμια ηγετική θέση και ανταγωνιστικότητα
4) Λογοδοσία για τους ανθρώπους.

Οι δήμοι π.χ. μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές παρατηρητηρίου πολιτών – επιβατών για τις δημόσιες μεταφορές και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. 

Λεπτομέρειες της πρόσκλησης μπορείτε να βρείτε εδώ

myota.gr

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Skip to content