ΥΠΕΣ: Αλλαγές στην συμμετοχή Δημάρχων στα Δ.Σ. των ΔΕΥΑ

Ρυθμίσεις για τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) περιλαμβάνει το αρ.36 του υπό διαβούλευση Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το νέο άρθρο τροποποιεί την παρ.3 του αρ.3 του ν.1069/1980 ως ισχύει, εισάγοντας νέα διάταξη σύμφωνα με την οποία, εφόσον ο Δήμαρχος ορίσει άλλον Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της ΔΕΥΑ, δεν κωλύεται να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Αιρετός Εκπρόσωπος της Παράταξής του.

Το Υπουργείο προχωρά μάλιστα και σε αναδρομική νομιμοποίηση σχετικών συγκροτήσεων Δ.Σ. ΔΕΥΑ.

Αναλυτικά:

Μέχρι στιγμής, η παρ.3 του αρ.3 του ν.1069/1980 ορίζει μόνο το εξής:

«3. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο 3 μήνες μετά τη συγκρότηση του Δημοτικού Συμβουλίου.»

Με το αρ.36 του Ν/Σ, η ανωτέρω παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«3. α. Εφόσον στις περ. 1 και 2 ο Δήμαρχος ορίσει άλλον Δημοτικό Σύμβουλο ως Πρόεδρο της Επιχείρησης, δεν κωλύεται να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ως αιρετός εκπρόσωπος της Παράταξής του.  Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και, σε κάθε περίπτωση, λήγει το αργότερο 3 μήνες μετά από τη συγκρότηση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου.  β. Συγκροτήσεις Διοικητικών Συμβουλίων Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης της δημοτικής περιόδου 2019-2023, οι οποίες έλαβαν χώρα τηρουμένων των προϋποθέσεων του πρώτου εδαφίου της περ. α’, ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΝΟΜΙΜΕΣ

Η Αιτιολογική Έκθεση υποστηρίζει ότι οι αναδρομική νομιμοποίηση γίνεται «για λόγους ταυτότητας του νομικού λόγου», επαναλαμβάνοντας κατά τα λοιπά ό,τι αναγράφεται και στο άρθρο.

Το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε ο Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε στις αρχές Αυγούστου:

«Ο Υπουργός Εσωτερικών έκανε αποδεκτό το αίτημα Αυτοδιοικητικών και σύντομα θα κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση, ώστε οι Δήμαρχοι να μπορούν να μετέχουν στις ΔΕΥΑ ως απλά μέλη και όχι κατ’ ανάγκη ως Πρόεδροι. Η διάταξη θα έχει αναδρομική ισχύ.

Μπορείτε να κατεβάσετε το Νομοσχέδιο ΕΔΩ

Μπορείτε α κατεβάσετε την Αιτιολογική Έκθεση ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *