ΥΠΕΣ: Έγκριση 537 επιπλέον προσλήψεων σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ

Με δεύτερη απόφαση του ΥΠΕΣ εγκρίνεται η σύναψη πεντακοσίων τριάντα επτά (537) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και σαράντα τριών (43) συμβάσεων μίσθωσης έργου σε ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. αυτών, για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου οι οποίες προστίθενται στις 727 θέσεις εργασίας  που προκήρυξε το ΥΠΕΣ νωρίτερα τις οποίες μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

Οι παραπάνω προσλήψεις θα καλύψουν τις ανάγκες των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών σε προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8), έως εννέα (9) μήνες ή έως έντεκα (11) μήνες κατά περίπτωση ή έως ένα (1) έτος για τις συμβάσεις μίσθωσης έργου για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν υπηρεσίες έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους.

Δείτε την σχετική απόφαση ΕΔΩ