ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 7 συμβασιούχων στα Λουτρά Λαγκαδά

Η Επιχείρηση Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά Μονοπρόσωπη Α.Ε. ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες, συνολικού αριθμού επτά (7), προς κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της Επιχείρησης (Δ.νση: Λουτρά Λαγκαδά, τηλ: 23940 22165, 22488) στο γραφείο Προσωπικού κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν την αίτηση τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την επομένη της ανάρτησης της στο χώρο ανακοινώσεων της επιχείρησης.

Δημοσίευση της παρούσας θα γίνει στο πίνακα ανακοινώσεων της επιχείρησης , στον πίνακα ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου Λαγκαδά (Δημαρχείο Λαγκαδά , Ν. Παπαγεωργίου 2) και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

Μπορείτε να διαβάσετε την προκήρυξη ΕΔΩ