Νόμοι

Δήμοι: Η Νέα διαδικασία χορήγησης πιστοποιητικών και ληξιαρχικών πράξεων

Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ με την απόφαση που ορίζει την διαδικασία της χορήγησης  αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

Η δυνατότητα online έκδοσης των πράξεων, μέσω της κεντρικής πύλης Gov.gr, θα εξαλείψει την ανάγκη για 6,6 εκατομμύρια επισκέψεις σε Δημαρχεία και ΚΕΠ κάθε χρόνο.

Η διαδικασία, σύμφωνα με το ΦΕΚ, έχει ως εξής:

Χορήγηση αποσπασμάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών δημοτολογίου

  • Τα κάτωθι αποσπάσματα ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικά δημοτολογίου δύνανται να χορηγούνται με χρήση ψηφιακής υπηρεσίας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης:

α) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

β) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου.

γ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης συμφώνου συμβίωσης.

δ) Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου.

ε) Πιστοποιητικό γέννησης.

στ) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ) Πιστοποιητικό ιθαγένειας.

η) Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών.

  • Το περιεχόμενο των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών περιλαμβάνει τα κάτωθι:

α) Τα στοιχεία που είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Πολιτών του άρθρου 115 του ν. 4483/2017 (Α’ 107).

β) Τα στοιχεία του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση των ανωτέρω αποσπασμάτων ή πιστοποιητικών.

γ) Μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό επαλήθευσης, με σκοπό την επαλήθευση του περιεχομένου του εγγράφου από τον λήπτη. Η επαλήθευση γίνεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης.

δ) Προηγμένη ή εγκεκριμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Η ημερομηνία που αναγράφεται στην ηλεκτρονική σφραγίδα αποτελεί την ημερομηνία έκδοσης των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών.

  • Για τη χορήγηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών απαιτείται πρόσβαση στην ψηφιακή υπηρεσία της παρ. 1 του παρόντος μέσω αυθεντικοποίησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό πέμπτο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.
  • Η αναζήτηση των ανωτέρω αποσπασμάτων και πιστοποιητικών πραγματοποιείται με βάση τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ, το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο, το μητρώνυμο και την ημερομηνία γέννησης.
  • Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά που χορηγούνται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του εικοστού τετάρτου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83) και ισχύει.

Διαδικασία στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών

Τα ανωτέρω αποσπάσματα και πιστοποιητικά δύνανται να χορηγούνται και μέσω των ΚΕΠ κατόπιν αίτησης του ενδιαφερόμενου. Η αίτηση μπορεί να υποβάλλεται και ηλεκτρονικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εικοστό ένατο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83).

Η πρόσβαση στην ως άνω ψηφιακή υπηρεσία γίνεται από τους εξουσιοδοτημένους χρήστες των ΚΕΠ.

Μπορείτε να διαβάσετε το ΦΕΚ ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Η αναγραφή της διαγωγής στα απολυτήρια είναι Αντισυνταγματική

@dmin

Ολοήμερα δημοτικά σχολεία εγγραφές χωρίς προϋποθέσεις

Ioannis Terzakis

Να θεσμοθετηθεί η καταψήφιση του προϋπολογισμού σε Δήμους και Περιφέρειες

admin
Φόρτωση....

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα