Δήμοι

Δήμος Παύλου Μελά: Αίτηση ακύρωσης στο ΣτΕ για την καύση RDF SRF από το ΤΙΤΑΝ

Ο φάκελος της δικογραφίας περιέχει στοιχεία από 39.330 μετρήσεις αέριων ρύπων στην περιοχή.

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης, κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, Αίτηση Ακύρωσης κατά της απόφασης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, που αφορά στην τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας της «ΤΙΤΑΝ», με ένα φάκελο δικογραφίας που περιέχει στοιχεία από 39.330 μετρήσεις αέριων ρύπων στην περιοχή της τσιμεντοβιομηχανίας.

Πρόκειται για τα αποτελέσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το επιστημονικό προσωπικό του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, στο πλαίσιο του έργου «Πρόγραμμα δειγματοληψιών – μετρήσεων στην περιοχή της Ευκαρπίας περιμετρικά  και ακτινωτά του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Α.Ε.», εγγεγραμμένα σε 939 σελίδες, τα οποία συμπεριλήφθηκαν στην Αίτηση Ακύρωσης κατά της απόφασης του ΥΠΕΝ,  που κατατέθηκε στις 29 Οκτωβρίου 2020 από τον Δήμο Παύλου Μελά.

Παράλληλα, υποβάλλεται Αίτηση Θεραπείας κατά της Εφαρμογής της Απόφασης Τροποποίησης της ΑΕΠΟ  της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών για την Αναστολή Εφαρμογής της ίδιας απόφασης.

Παραβιάστηκε κάθε ηθική συνθήκη με την κοινωνία

«Η έρευνα – μελέτη του μοντέλου  διασποράς των ρύπων, έδειξε καθαρά την υπέρβαση των ανώτατων επιτρεπτών ορίων που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες, γεγονός που επιβεβαιώνει τη ρύπανση της περιοχής για τις παραμέτρους που μετρήθηκαν.

Δυστυχώς οι φόβοι μας και η ανησυχία της τοπικής κοινωνίας για την περιβαλλοντική υποβάθμιση που προκαλείται στην περιοχή, επιβεβαιώθηκαν με τα αποτελέσματα της παραπάνω μελέτης. » τονίζει ο Δήμαρχος Δημήτρης Δεμουρτζίδης και συνεχίζει κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην υπόθεση.

«Εν μέσω μιας πρωτοφανούς, παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης, η τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ υπέβαλε αίτηση τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) στο αρμόδιο υπουργείο και έλαβε έγκριση για τη χρήση δευτερογενών καυσίμων υπό τη μορφή RDF-SRF για την παραγωγή ενέργειας, παραβιάζοντας κάθε ηθική συνθήκη με την κοινωνία, η οποία διαχρονικά δηλώνει την αντίθεσή της στην καύση απορριμμάτων εντός του αστικού ιστού.

Πρόκειται για μια προκλητική απόφαση δεδομένων των συνθηκών της περιόδου που ελήφθη (πρώτη φάση πανδημίας) αλλά και του περιεχομένου της, μιας και θέτει σε κίνδυνο όχι μόνο την υγεία των κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά, αλλά ολόκληρου του πολεοδομικού συγκροτήματος της  Θεσσαλονίκης.»

Τα στοιχεία της έρευνας από το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών

Η Δημοτική Αρχή δεν παραιτήθηκε ούτε λεπτό από τη διεκδίκηση βιώσιμων και υγιών πόλεων και έτσι τον Ιούλιο ανατέθηκε στο Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών η επιστημονική διερεύνηση των ρύπων στην περιοχή, ένα έργο που υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις.

Η πρώτη φάση περιελάμβανε την καταγραφή της παραγωγικής διαδικασίας και των χαρακτηριστικών του εργοστασίου «ΤΙΤΑΝ» με επιτόπιες παρατηρήσεις και τη μελέτη για τη χρησιμοποίηση μοντέλων καννάβου σε επιλεγμένες θέσεις για τη μέτρηση αερίων ρύπων σε απόσταση από 50m έως 2km περιμετρικά και ακτινωτά  της τσιμεντοβιομηχανίας.

Η δεύτερη φάση, περικλείει την περιγραφή της έρευνας, το πόρισμα και τις προτάσεις που προέκυψαν από τις μετρήσεις που πραγματοποίησε επιστημονικό προσωπικό του ΠΑΚΟΕ, καταγεγραμμένα σε 939 σελίδες, ήτοι:

 • 24ωρες μετρήσεις πέντε βασικών παραμέτρων – PM10, PM2,5, VOC, Φορμαλδεΰδη, διοξειδίου του θείου και τριών συμπληρωματικών -ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, διοξείδιο του αζώτου, ραδιενεργός ακτινοβολία.
 • 24ωρη δειγματοληψία και επιτόπιες μετρήσεις σε δείγματα πόσιμου νερού και δειγματοληψία τρεχούμενου νερού από ρέματα παρακείμενα του εργοστασίου.
 • Εδαφολογικές μετρήσεις – αναλύσεις σε απόσταση 50m έως 750m περιμετρικά και ακτινωτά της τσιμεντοβιομηχανίας.
 • Στατιστική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των μετρήσεων.
 • Συμπεράσματα από την εφαρμογή του μοντέλου διασποράς ρύπων.

Οι μετρήσεις για τα κρίσιμα αιωρούμενα σωματίδια  PM10, PM2,5, VOC, Φορμαλδεΰδη, διοξειδίου του θείου και ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διοξειδίου του αζώτου, ραδιενεργός ακτινοβολίας, πραγματοποιήθηκαν σε 36 σημεία δειγματοληψίας, για 15 μέρες, με φορητά μέσα και σε απόσταση από 50m έως 2km, σε 21 σταθερούς σταθμούς απόστασης από 50m έως 4km περιμετρικά και ακτινωτά του εργοστασίου ΤΙΤΑΝ, για 24 συνεχόμενες ώρες. Συνολικά πραγματοποιήθηκαν 39.330 μετρήσεις αέριων ρύπων.

Οι επόμενες ενέργειες

Μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν, θα πραγματοποιηθεί σε δια ζώσης συνεδρίαση, πλήρης περιγραφή των ενεργειών και παρουσίαση των μετρήσεων της μελέτης και του πορίσματος από την ερευνητική ομάδα του ΠΑΚΟΕ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Επιπρόσθετα, προγραμματίζεται:
 • πραγματοποίηση ημερίδας που θα δομείται από τα στοιχεία της συγκεκριμένης έρευνας, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας και τη συμβολή επιστημόνων σύμφωνα με την 38/08-04-2020 ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. της ΠΕΔ Κ.Μ.
 • Συνεργασία του Δήμου Παύλου Μελά με την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης και την Ιατρική Σχολή Θεσσαλονίκης για την υλοποίηση Επιδημιολογικής Μελέτης που αφορά στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.
 • Υλοποίηση Ευρωπαϊκού προγράμματος καταγραφής οσμών D-Noses σε συνεργασία με τα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παύλου Μελά.
 • Υλοποίηση αντίστοιχης έρευνας – μελέτης μοντέλου διασποράς ρύπων σε 2 χρόνια για να υπάρχει συγκριτικό αποτέλεσμα.
 • Ενημέρωση των ΜΜΕ και των πολιτών της Θεσσαλονίκης για τις παραπάνω ενέργειες.
Η δημοκρατία και η δικαιοσύνη θα χαράξουν το δρόμο

Ο Δήμαρχος υπογραμμίζει: «Ως Διοίκηση του Δήμου Παύλου Μελά, ενεργήσαμε άμεσα και προς όλες τις κατευθύνσεις,  καθώς δεν έχουμε σκοπό να διαπραγματευτούμε τις κόκκινες γραμμές που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας.

 • Στείλαμε επιστολές διαμαρτυρίας στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Υπουργό Μακεδονίας – Θράκης Θεόδωρο Καράογλου, την εκπρόσωπο του πρωθυπουργού στη πόλη μας Μαρία Αντωνίου, τους βουλευτές όλης της περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης.
 • Δημιουργήσαμε ένα ισχυρό μέτωπο στήριξης του αγώνα μας από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας.
 • Καταθέσαμε ψηφίσματα, κάναμε παρεμβάσεις, ζητήσαμε τη συνδρομή της επιστημονικής κοινότητας.

Ως πολίτης του Δήμου Παύλου Μελά, αλλά και ως Δήμαρχος, οφείλω να παρέχω πλήρη ενημέρωση σεβόμενος τους αγώνες των κινημάτων της πόλης και των μεμονωμένων πολιτών.

Συνεχίζουμε με το ίδιο σθένος τον αγώνα μας και διατρανώνουμε την αντίθεσή μας:
 • στην καύση εναλλακτικών καυσίμων RDF-SRF
 • στην μακροχρόνια περιβαλλοντική υποβάθμιση από τη χρήση πετ-κοκ και
 • στη συνεχιζόμενη ρύπανση της περιοχής από τις δραστηριότητες της τσιμεντοβιομηχανίας ΤΙΤΑΝ.

Η υγεία μας δεν είναι αγαθό για διαπραγματεύσεις ούτε άλλη μια καμπύλη στους πίνακες των οικονομικών συμφερόντων. Η δημοκρατία και η δικαιοσύνη θα χαράξουν το δρόμο. »

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δημιουργείται ειδικό σώμα μηχανικών για την επιτάχυνση του ΦιλόΔημος από τους δήμους

admin

Δήμος Κορδελιού – Ευόσμου: Το νέο σχήμα της διοίκησης του Δήμου

@dmin

Γ. Πατούλης: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα είναι στο πλευρό των πολιτών»

Ioannis Terzakis

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα