ΔήμοιΟΤΑ

Δήμος Θέρμης: 1.099 θέσεις σε βρεφονηπιακούς, παιδικούς σταθμούς, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠμεΑ

Ξεκίνησε την Παρασκευή 17 Ιουλίου η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», που αφορά στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. για δωρεάν φοίτηση παιδιών στους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και στα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠμεΑ.

Η προθεσμία λήγει την Τετάρτη 5 Αυγούστου και οι αιτήσεις υποβάλλονται για πρώτη φορά ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. (www.eetaa.gr – paidikoi.eetaa.gr).

Η είσοδος στην ηλεκτρονική εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων (κωδικών Taxisnet).

Τα Προσωρινά Αποτελέσματα θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr, «Προσωρινά Αποτελέσματα») στις 12/8/2020. 

Απαιτείται Προσοχή από τις αιτούσες επειδή μόνο οι ίδιες θα μπορούν να δουν σε αυτούς το προσωρινό αποτέλεσμα της αίτησης τους με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της ΓΓΠΣΔΔ (κωδικοί taxisnet).

Η υποβολή των ενστάσεων επί των Προσωρινών Αποτελεσμάτων, με την επισύναψη όλων των συμπληρωματικών δικαιολογητικών σε αρχείο pdf θα γίνει από 13/8-17/8/2020 και ώρα 23:59.

Οι αιτούσες θα μπορούν να δουν το οριστικό αποτέλεσμα της αίτησής τους στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. στις 20/8/2020. 

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν το αργότερο έως 2/9/2020.

Οι ενδιαφερόμενοι εφόσον επιλεγούν, λαμβάνουν «Αξία Τοποθέτησης» (voucher) προκειμένου οι ίδιοι να επιλέξουν το Φορέα/Δομή που επιθυμούν να φιλοξενηθεί το παιδί τους.

Η «αξία τοποθέτησης» είναι αυστηρά προσωπική, δεν μεταβιβάζεται, δεν πωλείται, δεν εξαργυρώνεται. Σε περίπτωση παράβασης, η αξία τοποθέτησης ακυρώνεται και η κάτοχός της παύει να είναι ωφελούμενη του προγράμματος.

Με σκοπό τη διευκόλυνση των γονέων για τη σωστή υποβολή των αιτήσεών τους, ο Δήμος Θέρμης παρέχει τις υπηρεσίες του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας-Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής» οι οποίες θα εξυπηρετούν σε τηλεφωνική επικοινωνία καθημερινά, για το χρονικό διάστημα υποβολής των αιτήσεων:

 • Στο Δημοτικό Κατάστημα Τριλόφου (Τηλ. Επικοινωνίας: 23923 30213, 214 & 224)
 • Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Θέρμης (Μανδρίτσα 2, Τηλ. Επικοινωνίας:2310 460 296). 

Εφόσον υπάρξει ανάγκη για προσωπική εξυπηρέτηση, αυτό θα γίνεται κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού στα ανωτέρω τηλέφωνα και οι ώρες εξυπηρέτησης θα είναι συνεχόμενα από:

 • 08:00 έως 18:00 στον Τρίλοφο κατά το διάστημα 21/07 έως 05/08/2020
 • 08:00 έως 15:00 στη Θέρμη κατά το διάστημα 20/07 έως 31/07/2020

Φάσεις Πρόσκλησης-Υποβολής Αιτήσεων-Αποτελέσματα-Ημερομηνίες

 1. Περίοδος ηλεκτρονικής Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής – 17/7 –05/8/2020
 2. Περίοδος Επεξεργασίας Αιτήσεων – 06 –12/8/2020
 3. Ανακοίνωση Προσωρινών Αποτελεσμάτων – 12/8/2020
 4. Ηλεκτρονική Υποβολή Ενστάσεων – 13-17/8/2020
 5. Ανακοίνωση Οριστικών Αποτελεσμάτων – 20/8/2020

Όλοι οι προαναφερόμενοι Πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(www.eetaa.grpaidikoi.eetaa.gr). Στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. συμμετέχουν και οι δομές του δήμου Θέρμης. 

Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενες μπορούν να επιλέξουν μία από τις ακόλουθες δομές:

 • Παιδικοί – Βρεφονηπιακοί Σταθμοί: 591 θέσεις (234 βρέφη, 357 νήπια)
 • ΚΔΑΠ: 462 θέσεις
 • ΚΔΑΠμεΑ: 46 θέσεις

Ωφελούμενοι της δράσης είναι:

 • Μητέρες βρεφών, νηπίων και παιδιών, καθώς και μητέρες νηπίων, παιδιών, εφήβων και ατόμων με αναπηρία,
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), στα οποία έχει παραχωρηθεί με δικαστική απόφαση η επιμέλεια παιδιών ή άνδρες που βρίσκονται σε χηρεία.
 • Άτομα (γυναίκες και άνδρες), τα οποία έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες ή ασκούν επιμέλεια του συμπαραστατούμενου με δικαστική απόφαση.

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να είναι εργαζόμενες (μισθωτές, αυτοαπασχολούμενες), ή άνεργες, οι οποίες διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο. 

Μια σημαντική αλλαγή του προγράμματος που ισχύει από φέτος είναι η εξασφάλιση της δυνατότητας να συμμετέχουν σε αυτό και οι μητέρες που εργάζονται στο δημόσιο τομέα.

Οι προϋποθέσεις είναι:

Οι ωφελούμενες της δράσης θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ε.Ε. ή είναι Ομογενείς ή είναι αλλοδαπές/αλλοδαποί από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.

Να είναι εργαζόμενοι/νες (μισθωτοί/ές, αυτοαπασχολούμενοι/ες) ή να είναι άνεργοι/ες.

Να επιθυμούν να εγγράψουν τα τέκνα τους στις παρακάτω κατηγορίες Δομών:

 • Βρεφικούς, Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.
 • Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.), για παιδιά από 5 έως 12 ετών.
 • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών Με Αναπηρίες (Κ.Δ.Α.Π.-ΜΕ.Α.), για παιδιά με αναπηρία ή/και εφήβους ή/και άτομα με νοητική αναπηρία ή/και κινητική αναπηρία.

Να έχουν συνολικό οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό των 36.000 ευρώ και συγκεκριμένα:

 • Τα 27.000 ευρώ για μητέρες που έχουν έως δύο παιδιά,
 • Τα 30.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τρία παιδιά,
 • Τα 33.000 ευρώ για μητέρες που έχουν τέσσερα παιδιά, και
 • Τα 36.000 ευρώ για μητέρες που έχουν από πέντε παιδιά και άνω.

Στο συνολικό (οικογενειακό) εισόδημα συμπεριλαμβάνονται και συνυπολογίζονται τα εισοδήματα και των δύο συζύγων/μερών, καθώς και των εξυπηρετούμενων ατόμων, εφόσον υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση.

Προσοχή στην επιλογή των ΚΔΑΠ!

Εφιστάται μεγάλη προσοχή από τους γονείς στην επιλογή των δομών ΚΔΑΠ μέσω ΕΣΠΑ για τα παιδιά τους.

Ο λόγος είναι ότι τα τελευταία χρόνια υπήρξαν πολλές καταγγελίες για περιπτώσεις παράτυπης παροχής υπηρεσιών από ΚΔΑΠ, καθώς δεν προβλέπονται στους όρους και στους κανόνες λειτουργίας των Δομών αυτών.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ «όλες οι κατηγορίες των Δομών παρέχουν τις υπηρεσίες τους στις εγκαταστάσεις τους και δεν μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες που δεν περιγράφονται από το θεσμικό πλαίσιο της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας τους.

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Αλεξανδρούπολης: Πρόσκληση συμμετοχής στην Φιλαρμονική ορχήστρα του Δήμου

@dmin

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: Εκδήλωση Μνήμης για την επανάσταση της Μακεδονίας το 1878

@dmin

Δήμος Παύλου Μελά: Προγραμματισμένη Αιμοδοσία στο 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Ευκαρπίας

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα