ΔήμοιΟΤΑ

Δήμος Θέρμης: Νέες ψηφιακές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση του πολίτη

Ο Δήμος Θέρμης, στο πλαίσιο της ψηφιακής μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλάζει τον τρόπο βεβαίωσης και είσπραξης εσόδων και δίνει πλέον νέες δυνατότητες πληρωμών στους πολίτες.

Πιο συγκεκριμένα η Οικονομική Διεύθυνση προχώρησε στην εισαγωγή νέων λειτουργιών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών τόσο στην αποτύπωση όσο και στην είσπραξη οφειλών προς το Δήμο και συγκεκριμένα σε:

α) νέο τρόπο αποτύπωσης των βεβαιωμένων οφειλών με την έκδοση ταυτότητας οφειλής και πληρωμής αυτών εύκολα και γρήγορα από οπουδήποτε, μέσω του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε. και

β) νέα δυνατότητα για τους πολίτες, πληρωμής οφειλών μέσω της εφαρμογής «Πληρώνω Ηλεκτρονικά (Open 1 – Easy pay)».

Η Ταυτότητα Οφειλής είναι ένας μοναδικός κωδικός πληρωμής (RF) που αναγνωρίζει οφειλέτη και είδος οφειλής και παρέχει στους πολίτες την δυνατότητα πληρωμής χωρίς να απαιτείται από αυτούς η γνώση των λογαριασμών IBAN του Δήμου. Η μεταφορά της πίστωσης σε λογαριασμό του Δήμου γίνεται μέσω  του Ηλεκτρονικού Διατραπεζικού Συστήματος ΔΙΑΣ Α.Ε.

Με την Ταυτότητα Οφειλής, οι οφειλέτες του Δήμου θα έχουν την δυνατότητα να πληρώνουν τις οφειλές τους από όπου αυτοί κρίνουν σκόπιμο ακόμη και μέσω του κινητού τους. H πληρωμή αυτή θα είναι άμεσα ταυτοποιήσιμη (ως προς τον συναλλασσόμενο και το είδος της οφειλής) από το Ταμείο του Δήμου, και η απόδειξη είσπραξης θα εκδίδεται και θα αποστέλλεται άμεσα στον ενδιαφερόμενο.

Το «Πληρώνω Ηλεκτρονικά (Open 1 – Easy pay)» είναι μία Web εφαρμογή η οποία παρέχει σε πραγματικό χρόνο στους πολίτες και στις επιχειρήσεις προσωποποιημένη ηλεκτρονική πληροφόρηση σχετικά με τις οφειλές τους στο Δήμο.

Με μία απλή εγγραφή στο σύστημα και με την ταυτοποίηση με την καρτέλα οφειλέτη του φορέα, δίνεται η δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση και πληρωμή σε:  

 • Βεβαιωμένες Οφειλές
 • Οφειλές σε ρύθμιση
 • Αβεβαίωτες Οφειλές
 • Βεβαιωτικά Σημειώματα
 • Έκδοση Παραβόλων για πληρωμές, όπως αυτά αναλύονται στο σύστημα

Μέσω της εφαρμογής «Πληρώνω Ηλεκτρονικά (Open 1 – Easy pay)», την οποία μπορεί να βρει ο καθένας και η καθεμία και στην ιστοσελίδα του δήμου, παρέχεται η δυνατότητα στους οφειλέτες να πληρώσουν ηλεκτρονικά, μέσω της κάρτας τους χωρίς την χρήση κωδικών web banking, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη άμεσα και με ασφάλεια.

Η σύνδεση στο «Πληρώνω Ηλεκτρονικά (Open 1 – Easy pay)» γίνεται την πρώτη φορά με την χρήση των προσωπικών κωδικών στο taxisnet, όταν αυτό ζητηθεί από την σχετική υπηρεσία – σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και στην συνέχεια με τους προσωπικούς κωδικούς που θα δώσει ο χρήστης.

Οι νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες εκσυγχρονίζουν την λειτουργία των οικονομικών υπηρεσιών του Δήμου και παρέχουν νέες δυνατότητες προς τους οφειλέτες του, προκειμένου να εξοφλούν τις οφειλές τους με τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Με την εφαρμογή των νέων ηλεκτρονικών υπηρεσιών ο Δήμος ενισχύεται με τα απαραίτητα εργαλεία για τον περαιτέρω ψηφιακό εκσυγχρονισμό του και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών παρέχοντας  νέες δυνατότητες προς τους πολίτες, στην εξόφληση οφειλών τους προς τον του Δήμο κατά τον ταχύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Επιτυγχάνεται: 

 • Επέκταση των καναλιών / δικτύων εξυπηρέτησης των δημοτών / οφειλετών
 • 24ωρη δυνατότητα είσπραξης οφειλών
 • Αύξηση εισπραξιμότητας μέσω της αξιοποίησης τεχνολογιών αιχμής
 • Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού εισπράξεων (άμεση έκδοση των διπλοτύπων είσπραξης) και της διαχείρισης των διαθεσίμων του ΔΗΜΟΥ μέσω της τυποποίησης και του εκσυγχρονισμού των διαδικασιών είσπραξης
 • Μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στην είσπραξη των οφειλών
 • Μηδενική φυσική παρουσία στο Ταμείο και στις λοιπές Υπηρεσίες του Δήμου
 • Εξωστρεφής υπηρεσία ηλεκτρονικής είσπραξης οφειλών και σύγχρονο πρόσωπο προς τους πολίτες και την κοινωνία
Οφέλη των Δημοτών

Με τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Δήμου θα μπορούν πλέον οι ενδιαφερόμενοι:

 • Να ενημερωθούν για τις βεβαιωμένες και αβεβαίωτες οφειλές τους προς τον Δήμο,
 • Να ενημερωθούν για την ταυτότητα οφειλής μέσω της οποίας θα εξοφλήσουν ηλεκτρονικά (ή και με τα υπόλοιπα διαθέσιμα κανάλια των συνεργαζόμενων τραπεζών με το Ηλεκτρονικό Διατραπεζικό Σύστημα ΔΙΑΣ Α.Ε.) την οφειλή τους, με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα, χωρίς να χρειάζονται κωδικοί web banking,
 • Να δουν – εκτυπώσουν τα ήδη εκδοθέντα ειδοποιητήρια των οφειλών τους,
 • Να κατασκευάσουν και να εκτυπώσουν καινούριο ειδοποιητήριο ομαδοποιώντας οφειλές και να χρησιμοποιήσουν την παραγόμενη ταυτότητα οφειλής για να εξοφλήσουν τις επιλεγμένες οφειλές τους και
 • Να δουν την καρτέλα των στοιχείων οφειλέτη που τηρεί γι’ αυτούς ο Δήμος και το πλήρες ιστορικό των πληρωμών που πραγματοποιήθηκαν από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες,
 • Να έχουν ευελιξία, ταχύτητα και ασφάλεια στις συναλλαγές με τον Δήμο,
 • Να πληρώσουν τις οφειλές τους καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου από οπουδήποτε χωρίς να απαιτείται  οποιαδήποτε μετακίνηση σε Τράπεζες ή στο Δήμο,
 • Να ενημερωθούν για τυχόν προσαυξήσεις και πρόστιμα επί του κεφαλαίου οφειλής.

Πρωταρχικός σκοπός της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου είναι η συνεχής προμήθεια νέων εφαρμογών, εργαλείων και τεχνολογικών μέσων που θα εκσυγχρονίσουν την υπηρεσία και θα βελτιώσουν τη διαχείριση και τη λειτουργικότητα των παρεχόμενων εργασιών.

Η ψηφιοποίηση των διαδικασιών για μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών προγραμματίζεται στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Προτεραιότητα είναι:

 • Η συνολική εξυπηρέτηση του πολίτη ηλεκτρονικά
 • Οι ψηφιακές διαδικασίες αδειοδότησης εμπορικών δραστηριοτήτων
 • Η δυνατότητα πληρωμής οφειλών ΤΑΠ με κωδικό RF με άμεση έκδοση βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ μέσω της εφαρμογής property
 • Τυποποίηση των διαδικασιών για την παρακολούθηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών από το πρωτογενές αίτημα μέχρι και την τελική παραλαβή και πληρωμή.

Οι ψηφιακές λύσεις που θα δρομολογηθούν θα στοχεύουν σε πιο αποδοτικές, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες προς όφελος των κατοίκων και δημοτών αλλά και των επιχειρήσεων του Δήμου.

Ο σκοπός όλων αυτών των ενεργειών εντάσσεται στο πλαίσιο της θεμελιώδους αναδιάρθρωσης και ανακατεύθυνσης των διαδικασιών και των λειτουργιών του Δήμου.

Τις οδηγίες χρήσης του Συστήματος μπορείτε να κατεβάσετε ΕΔΩ

Για να εισέλθετε στο Σύστημα μπορείτε να πατήσετε τον σύνδεσμο ΕΔΩ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Νέας Προποντίδας: Ξεκινά η εμποροπανήγυρη του Αγίου Μάμα

@dmin

Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη: «Παίξτε & Κερδίστε Δώρα – Η ανακύκλωση πάει παραλία!»

@dmin

Κορονοϊός: Ο Δήμος Νάουσας μειώνει τα δημοτικά τέλη κατά 50% για όλες τις επιχειρήσεις

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα