Νόμοι

Παράταση του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για δημοτικούς , βρεφονηπιακους σταθμούς των Δήμων

vrefonipiakos stathmos epixorigisi752x428 ota24

Παράταση της προθεσμίας έως 30/6/2020, του πιστοποιητικού πυρασφάλειας για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων που στεγάζονται δημοτικοί, βρεφονηπιακοί σταθμοί των Δήμων.

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2019
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 90898
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Τ.Α. ΠΡΟΣ: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Τ.Α. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ της χώρας
Γραφεία Συντονιστών
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Μ.Διαμάντη
Τηλέφωνο : 213-1364390
FAX : 213-1364359
ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 46 παρ.2 του ν. 4647/2019 (Α΄204)
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 204/16.12.2019, τεύχος Α΄, δημοσιεύτηκε ο νόμος 4647/2019
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 46 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με την
παράταση της προθεσμίας προσκόμισης συγκεκριμένων δικαιολογητικών της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ.99/2017 (Α΄141) για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων δημοτικών
παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών, καθώς και ρυθμίσεις αναφορικά με την παράταση της
προθεσμίας λήξης του δεύτερου σταδίου προσαρμογής των ήδη λειτουργούντων σταθμών στις διατάξεις του
π.δ.99/2017.
Ειδικότερα, με τις διατάξεις της παρ.21
του ανωτέρω άρθρου παρατείνονται έως την 30.6.2020:
 η προθεσμία προσκόμισης του πιστοποιητικού πυρασφάλειας της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ.99/2017 για συγκεκριμένες κατηγορίες κτιρίων, στα οποία στεγάζονται δημοτικοί παιδικοί,
βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, όπως αυτές προσδιορίζονται στην παρ.1 του άρθρου 13 του
ν.4623/2019 (Α΄134) 2
.
1 Στις παραγράφους 1, 2 και 4 του άρθρου 13 του ν.4623/2019 (Α΄134) η ημερομηνία «31.12.2019» αντικαθίσταται
από την ημερομηνία «30.6.2020»
2 α) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης έκδοσης οικοδομικής
άδειας μετά τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο
ανέγερσης μετά την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους μερικά ή ολικά,
προκειμένου να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και
του άρθρου 5 του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.41/2018 (Α΄ 80) ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.γ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018,
β) για τα κτίρια παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών με ημερομηνία αίτησης για έκδοση οικοδομικής
άδειας πριν τις 17.2.1989, καθώς και για τα κτίρια, τα οποία διαθέτουν οποιοδήποτε νομιμοποιητικό έγγραφο
ανέγερσης πριν την ανωτέρω ημερομηνία και για τα οποία απαιτείται αλλαγή της χρήσης τους συνολικά, προκειμένου
να ενταχθούν στην κατηγορία «Ε΄ –Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια» του άρθρου 4 του Κεφαλαίου Α΄ και του άρθρου 5
του Κεφαλαίου Β΄ του π.δ.41/2018 ή και προσθήκη δόμησης λειτουργικά εξαρτημένη, σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στην παράγραφο 2.1.δ του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α΄ και στον πίνακα 1 του π.δ.41/2018.
Ελληνική
Διανομή μέσω ‘ΙΡΙΔΑ’ με UID: 5df9fcf86c12891c5983e47b στις 20/12/19 11:00
 η προθεσμία προσκόμισης των δικαιολογητικών της περίπτωσης β΄ της παρ. 1 του άρθρου 6 του
π.δ.99/2017 καθώς και της απόφασης παραχώρησης των χώρων ή του παραχωρητηρίου της
περίπτωσης γ΄ της ως άνω παραγράφου.
 η προθεσμία των παρ. 2 και 3 του άρθρου 6 του π.δ. 99/2017 ως προς τη συμμόρφωση
των σταθμών στις διατάξεις των στοιχείων Β1, Β2, Β3, Β5, Γ1 και Ζ του άρθρου 4 του
π.δ.99/2017.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους χωρικής αρμοδιότητάς σας
άμεσα και με κάθε πρόσφορο τρόπο για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων του άρθρου 46 παρ.2 του
ν.4647/2019 (Α΄ 204) για ενέργειές τους.
Η Γενική Διευθύντρια
Δρ.Μαρία Μαυραγάνη

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΣτΕ: Νόμιμη η απαγόρευση του καπνίσματος στα καταστήματα

Προσωπικός Αριθμός: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο 4727/20 για την εφαρμογή του

Δήμοι: Τροπολογία για Τεχνικές Υπηρεσίες,Δόμησης, Διοικητική Υποστήριξη

Ioannis Terzakis

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα