Δελτία Τύπου

Σ.ΚΟΙΝ.Δ.ΑΦ: Αναγκαία η συνέχιση και ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας

Κατάθεση επερώτησης στην Βουλή για τα αιτήματα των εργαζομένων και της αναγκαιότητας συνέχισης και επέκτασης των Κοινωνικών Δομών.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στις Κοινωνικές Δομές για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας (Σ.ΚΟΙΝ.Δ.ΑΦ) σε συνέχεια της ενημέρωσης των πολιτικών κομμάτων για τα αιτήματα των εργαζομένων και της αναγκαιότητας συνέχισης και επέκτασης των Κοινωνικών Δομών σε όλη την επικράτεια προχώρησε στην κατάθεση του πλαισίου θέσεων του προς το Κίνημα Αλλαγής.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, ανταποκρίθηκαν τέσσερις βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής και συγκεκριμένα:
 • Μουλκιώτης Γεώργιος (Βουλευτής Βοιώτιας),
 • Κεγκέρογλου Βασίλειος (Βουλευτής Ηρακλείου),
 • Πάνας Απόστολος (Βουλευτής Χαλκιδικής)
 • Λιακούλη Ευαγγελία (Βουλευτής Λάρισας),

Συνέταξαν και κατέθεσαν κοινοβουλευτική ερώτηση (αρ. πρωτ. ερωτ.4787/5-3-2021) προς τους Υπουργούς: Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη για θέματα που αφορούν την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας.

Ο Σύλλογος θα συνεχίσει την προσπάθειά του για την διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων εργαζομένων και για την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

 

ΕΡΩΤΗΣΗ Προς τους Υπουργούς: Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κ. Χατζηδάκη Εσωτερικών, κ. Μ. Βορίδη Θέμα:

«Αναγκαία η συνέχιση και ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας σε πανελλαδικό επίπεδο και η αύξηση του προϋπολογισμού ΤΕΒΑ (2021- 2027) για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας στους αδύναμους»

Κύριοι Υπουργοί,

Οι Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Δομές Αστεγίας) αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια των συμμετεχόντων Δήμων ώστε να είναι σε θέση να σταθούν αρωγοί σε κοινωνικές ομάδες που μαστίζονται από την οικονομική κρίση, καθώς βασικός στόχος του υπάρχοντος προγράμματος είναι η αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από μια οριζόντια δέσμη ενεργειών ψυχοκοινωνικής και υλικής υποστήριξης (υποβολή αιτήσεων για λήψη προνομιακών επιδομάτων, διασύνδεση με υπηρεσίες, τρόφιμα, φάρμακα, στέγη, ιατρική περίθαλψη, κλπ).

Επειδή έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός χάραξης πολιτικής για τη νέα προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2021 – 2027 και έχοντας γνώση της λειτουργίας και της συνεισφοράς των Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων – Υπνωτήρια Αστέγων και Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας Αστέγων, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο, Παροχή Συσσιτίου, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από τα 13 ΠΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020,

Επειδή έχουμε λάβει γνώση των αιτημάτων των εργαζομένων μέσω επιστολής του Συλλόγου Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας, Επειδή η συνεισφορά των εργαζόμενων των Κοινωνικών Δομών αποδεικνύεται έμπρακτα καθώς σε κάθε περίοδο έκτακτης ανάγκης, πέρα από τα καθημερινά τους καθήκοντα καλύπτουν λειτουργικά κενά σε πολλούς δήμους της χώρας (σύσταση έκτακτων δομών υποστήριξης λόγω της υγειονομικής κρίσης για τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού, σύσταση έκτακτων δομών για τους αστέγους λόγω ψύχους, διανομή ΤΕΒΑ),

Επειδή η περίοδος εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλίκης Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020 ολοκληρώνεται και η συμβολή του είναι αδιαμφισβήτητη σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:
 • Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε να υποστηριχθεί η συνέχιση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας με το υφιστάμενο προσωπικό, δεδομένης της συνεισφοράς τους στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και με ποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα;
 • Προτίθεστε να επεκτείνετε την λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας σε κάθε δήμο για να αντιμετωπιστούν οι αυξανόμενες ανάγκες που αποδεδειγμένα υπάρχουν (π.χ. Κέντρα Κοινότητας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου και Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών στις Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης)
 • Με ποια άμεσα μέτρα προτίθεστε να διασφαλίσετε την εύρυθμη λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών; Σκοπεύετε να ενισχύσετε τις υφιστάμενες δομές με επιπλέον προσωπικό και αν ναι, με ποιο χρονοδιάγραμμα;
 • Ειδικότερα, προτίθεστε να ενισχύσετε τα Κέντρα Κοινότητας με πρόσληψη επιπλέον προσωπικού, χωρίς τον αποκλεισμό που προβλέπεται στο άρθρο 3, παρ. 7 της τελευταίας ΚΥΑ Δ14/15834/237 (τεύχος Β 1344/19.4.2019), καθώς σε πολλά Κέντρα Κοινότητας είναι απαραίτητη η διοικητική υποστήριξη ώστε το επιστημονικό προσωπικό της δομής να διαθέτει αποκλειστικά το χρόνο του στην υποστήριξη των ωφελούμενων;
 • Προτίθεστε να εντάξετε την εργασιακή συμβουλευτική στις υπηρεσίες όλων των Κέντρων Κοινότητας μέσω πρόσληψης ΠΕ Εργασιακών Συμβούλων με σκοπό την προώθηση στην απασχόληση και την εργασιακή επανένταξη των ωφελούμενων των Κέντρων Κοινότητας σε συνάρτηση με την καθολική εφαρμογή του 3ου πυλώνα από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα;
 • Προτίθεστε να ενισχύσετε το ήδη εξειδικευμένο προσωπικό με νέες προσλήψεις για τις Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών – Κοινωνικά Παντοπωλεία έτσι ώστε να γίνεται καθολική διαχείριση της διανομής του προγράμματος ΤΕΒΑ από αυτούς;
 • Σκοπεύετε να μεριμνήσετε για τη δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σκοπό την συνολική καταγραφή ωφελούμενων των Δομών Παροχής Βασικών Αγαθών και των Δομών Αστεγίας σε πανελλαδικό επίπεδο και τη διασύνδεση αυτής με πλατφόρμα των Κέντρων Κοινότητας;
Πόσα από τα 331 εκατομμύρια ευρώ του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλίκης Συνδρομής για το ΤΕΒΑ/FEAD 2014-2020 έχουν συμβασιοποιηθεί και πόσα έχουν απορροφηθεί;

Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για να συνεχιστεί η εφαρμογή, να υπάρξει νέο πρόγραμμα την περίοδο 2021-2027 και να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του, ώστε να αντιμετωπιστούν οι αρνητικές επιπτώσεις της πανδημίας στους αδύναμους;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Γεώργιος Μουλκιώτης

Βασίλης Κεγκέρογλου

Απόστολος Πάνας

Ευαγγελία Λιακούλη

 

 

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΕΕΤΑΑ: Παράταση υποβολής αιτήσεων για τους παιδικούς σταθμούς

@dmin

ΕΦΚΑ: Προγραμματισμένη διακοπή λειτουργίας ηλεκτρονικών υπηρεσιών

@dmin

Δήμος Αθηναίων: «Βρέχει» σοβάδες στις αίθουσες του 2ου Πρότυπου Λυκείου

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα