Δήμοι

Συμμετοχή Δημάρχων στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων

sinedrio poleon dimarxon ota kede ota24
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη συμμετοχή Δημάρχων, εκπροσώπων OTA, και επιστημονικών φορέων το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων διάρκειας τριών ημερών.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν οι 6 Πυλώνες της Πολιτικής των Υγιών Πόλεων που είναι: Άνθρωποι, Τόπος, Ευημερία, Ειρήνη, Συμμετοχή και Πλανήτης. Παράλληλα στο επίκεντρο του συνεδρίου τέθηκαν ζητήματα, όπως η προτεραιότητα στους ανθρώπους και η διασφάλιση της πρόσβασης όλων σε κοινά αγαθά και υπηρεσίες, η λήψη προοδευτικών μέτρων κοινωνικής προόδου και επενδύσεις στην κυκλική οικονομία.

Κατά την ενότητα των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. παρουσιάστηκε η Πολιτική του Π.Ο.Υ., του Δικτύου και των ΟΤΑ μελών για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πολύ σημαντική ήταν η ενημέρωση για τα Προγράμματα του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων που επικεντρώνονται στην Πρόληψη και την Προαγωγή της Υγείας. Αναπτύχθηκε εκτενώς ο ρόλος του ΕΔΔΥΠΠΥ στην Ελλάδα, η θεσμική του λειτουργία, το Προφίλ Υγείας και τα Κέντρα Πρόληψης για την Υγεία (ΚΕΠ Υγείας).

Ο Πρόεδρος του ΕΔΔΥΠΠΥ, της ΚΕΔΕ και Περιφερειάρχης Αττικής κ. Γιώργος Πατούλης, δήλωσε: «Σε ελληνικό επίπεδο, έχουμε αλλαγή και εκσυγχρονισμό του Καταστατικού, εναρμόνισή του με τις νέες πολιτικές, διεύρυνση προς τις Περιφέρειες της Χώρας και νέες Τοπικές Αρχές που μόλις ανέλαβαν μετά την πρόσφατη εκλογική διαδικασία.

Το Ελληνικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων έχει ήδη μια επιτυχημένη πορεία εντός και εκτός Χώρας. Μια πορεία που του επιτρέπει να προχωρήσει και στην υιοθέτηση των νέων πολιτικών και Συμφωνιών.

Με 227 ΟΤΑ μέλη, είναι πλέον ένα ισχυρό Δίκτυο που εκπροσωπεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού της Χώρας και με όλο και περισσότερους Δήμους και Περιφέρειες να διαδραματίζουν ιδιαίτερα ενεργό ρόλο με καινοτόμα προγράμματα για τους πολίτες τους. Είναι έτοιμο να περάσει στην υλοποίηση των νέων πολιτικών και να πρωτοστατήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Το φετινό Πανελλήνιο Συνέδριο απέδωσε αυτήν τη νέα διάσταση και δυναμική για την προσεχή πενταετία. Να σημειωθεί ότι εκπρόσωποι των ΟΤΑ παρουσίασαν καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Π.Ο.Υ. και εκπρόσωποι επιστημονικών φορέων μίλησαν για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης, των νεότερων δεδομένων καθώς και την πλήρη αξιοποίηση της τεχνολογίας με ηλεκτρονικές εφαρμογές. Καθώς το Δίκτυο αναπτύσσεται και εξελίσσεται διαρκώς, παρουσιάστηκαν προγράμματα που θα είναι στη διάθεση των μελών του στο άμεσο χρονικό διάστημα.

Κατά τη διάρκεια και των τριών ημερών του Συνεδρίου πραγματοποιούνταν ταυτόχρονες ενημερώσεις, εγγραφές και εκπαιδεύσεις σε ποικίλα θέματα, όπως: Ενημέρωση και Εγγραφή Εθελοντών Δοτών Αιμοποιητικών Κυττάρων – από τον Σύλλογο Όραμα Ελπίδα, Παρουσίαση Πρώτων Βοηθειών ΚΑΡΠΑ από την ΕΔΟΚ, Επίδειξη του Συστήματος Φροντίδας Υγείας LLM Care, Ενημέρωση για το Πρόγραμμα ΚΕΠ Υγείας.

Την τελευταία ημέρα του Συνεδρίου βραβεύτηκαν οι Δήμαρχοι περισσότερων από 80 Δήμους που πληρούν τα κριτήρια του Π.Ο.Υ ή έχουν δημιουργήσει ΚΕΠ Υγείας και έχουν επιδείξει σημαντικό έργο προς όφελος των δημοτών τους.

Παράλληλα με τις εργασίες του Συνεδρίου πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Δικτύου και οι εκλογές του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Δικτύου Υγιών Πόλεων. Το νέο Δ.Σ. του ΕΔΔΥΠΠΥ συγκροτήθηκε σε σώμα με επανεκλογή ως Προέδρου του, τον κ. Γιώργο Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής.

Συμπεράσματα:

Η διάρθρωση των Ενοτήτων του φετινού Πανελλήνιου Συνεδρίου, στηρίχθηκε, στο μεγαλύτερο μέρος του, πάνω στους έξι βασικούς πυλώνες πολιτικής δράσης των Υγιών Πόλεων Ευρώπης, όπως αποφασίσθηκαν και ψηφίστηκαν από την Σύνοδο Δημάρχων και στους 17 Στόχους της Βιώσιμης Ανάπτυξης των Η.Ε., με επίκεντρο την Υγεία. Σε κάθε ενότητα υπήρξε θεωρητική προσέγγιση και Καλές Πρακτικές των Δήμων μελών.

Η μέχρι τώρα επιτυχημένη πορεία στην εφαρμογή προγραμμάτων Δημόσιας και Αστικής Υγείας, η αποτελεσματικότητα και η καινοτομία των Τοπικών Αρχών, η αποτελεσματικότητα στην επαφή με τους πολίτες και τελικά μια επιτυχημένη μέθοδος για την προαγωγή της Υγείας, έχουν ως αποτέλεσμα να τεθεί το κίνημα των Υγιών Πόλεων στην καρδιά των πολιτικών του Π.Ο.Υ. δίνοντας αυξημένο ρόλο στις τοπικές αρχές.

Νέες Πολιτικές Ατζέντες και Συμφωνίες, που σηματοδοτούν την 7η πενταετία στην οποία εισήλθαμε , καθώς και νέες Στρατηγικές θα καθορίσουν τις δράσεις που θα υλοποιηθούν με συνέργειες, και συμμαχίες, ενώ νέες βασικές αρχές όπως η υγιής Διακυβέρνηση και Ηγεσία, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή.

Ομιλητές

Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Πρόεδρος ΚΕΔΕ και Περιφερειάρχης Αττικής

Αναστασία Γκίκα, Γενική Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης & Ειδικής Αγωγής

Ανδρέας Λεωτσάκος, Αντιπεριφερειάρχης ∆υτικού Τοµέα Αττικής, τ. Αντιδήµαρχος Αγ. Βαρβάρας – Μέλος Εξελεγκτικής Επιτροπής Ε∆∆ΥΠΠΥ

Ελένη Γιαµαρέλλου, Καθηγήτρια Παθολογίας – Λοιµώξεων Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου Αθηνών, Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Χηµειοθεραπείας

Ιωάννης Τούντας, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πρόεδρος Επιστηµονικής Επιτροπής Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ∆ήµαρχος Παλαιού Φαλήρου, Ταµίας Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Elisabeth Bengtsson, Είδική Σύμβουλος του Π.Ο.Υ.

Εµµανουήλ Καλαµπόκας, MSc, PhD Μαιευτήρ – RCOG Γυναικολόγος Ογκολόγος Εντεταλµένος ∆ηµοτικός Σύµβουλος Υγείας ∆ήµου Αθηναίων

Γιώργος Κορµάς, Επιστηµονικός Υπεύθυνος των ΚΕΠ Υγείας και Εκπρόσωπος του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς ∆ιαδικτύου

∆ήµητρα Παπαγεωργίου, Ψυχολόγος MSc, Προϊσταµένη Τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας, Συντονίστρια Ε∆∆ΥΠΠΥ για το ∆ήµο Μοσχάτου – Ταύρου, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

∆ρ. Ευανθία Ευαγγέλου, Κοινωνική Λειτουργός, Αναπληρώτρια Συντονίστρια Προγράµµατος Υγιείς Πόλεις ∆ήµου Γλυφάδας

∆ρ. Ηρακλής Τιτόπουλος MD, Ph.D. Επεµβατικός Πνευµονολόγος ∆ιευθυντής Πνευµονολογικής Κλινικής Ιατρικό, ∆ηµ. Σύµβουλος Πυλαίας – Χορτιάτη, Μέλος ∆Σ Ε∆∆ΥΠΠΥ, ∆ιαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος Εταιρείας Νοσηµάτων Θώρακος Ελλάδος, ∆ηµ. Σύµβουλος Πυλαίας – Χορτιάτη, Μέλος ∆Σ Ε∆∆ΥΠΠΥ

∆ρ. Μυρτώ – Μαρία Ράγγα, ∆ιευθύνων Σύµβουλος: 1ο STAY ACTIVE FESTIVAL, ∆ιδάκτωρ Ψυχολογίας – Γεροντολογίας

Αγγελική Οικονοµοπούλου, Ψυχολόγος MSc, ∆ιευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Αγ. Αναργύρων – Καµατερού, µέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Αθανασία Μυγδάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Συντονίστρια του ∆ήµου στο Ε∆∆ΥΠΠΥ, Υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας ∆ήµου Αγίας Βαρβάρας, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Αθανάσιος Μπαµπάνας, Προϊστάµενος Υπηρεσιών Υγείας & Πρόνοιας ∆ήµου Αγ. ∆ηµητρίου

Αιµιλία Σταθούλια, Συντονίστρια Έργου Προγράµµατος ESTIA της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στο ∆ήµο Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας

Αικατερίνη ∆ούρα, MSc Επόπτρια ∆ηµόσιας Υγείας, ∆ήµου Σερρών

Αικατερίνη Πλάκα, Κοινωνιολόγος MSc, υπεύθυνη ΚΕΠ Υγείας ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής

Αναστασία Κεντεποζίδου, Κοινωνιολόγος (Msc) – Προϊσταµένη Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Αγ. Αναργύρων – Καµατερού, µέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Αναστάσιος ∆. Χατζής, Παιδίατρος – Εντατικολόγος ∆ιευθυντής ΜΕΘ παιδιών Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών Μέλος ∆Σ Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών

Άννα Γιαννάκου – Πάσχου, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολίτικης ∆ήµου Καλλιθέας

Αριστεία Πλακίδα, MSc Π.Φ.Υ. Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας, Προϊσταµένη Υπηρεσίας, Εκπαιδευτικός Υγειονοµικός Σταθµός Άνω Λιοσίων, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Επ. Συνεργάτης Μ.Ε.Υ

Βασίλειος Μαυρίδης, ∆ήµαρχος Ορεστιάδας

Γεωργία Μπούρη, Κοινωνική Λειτουργός, MSs, Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας BSc ECP , Προϊσταµένη Τµήµατος Πολιτικών Ισότητας & Αντιµετώπισης ∆ιακρίσεων, ∆ήµου Αθηναίων

Γεωργία Πίσπα, Υπ. ∆ιδάκτωρ Φιλοσοφίας, Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας “Αργώ”, Εκπρόσωπος του ∆ήµου Αγίας Παρασκευής

Γεώργιος ∆αφούλας, Επιστηµονικός συνεργάτης υπηρεσιών ψηφιακής υγείας Cities Net

Γεώργιος Στάντζος, ∆ήµαρχος Ανατολικής Σάµου

Γιάννης Λαγουδάκης, ∆ήµαρχος Περάµατος

Γιάννης Φέρρας, Ψυχολόγος Υγείας Msc, Επιστηµονικός Υπεύθυνος Συµβουλευτικού Σταθµού για την Άνοια, ∆ήµου Μεταµόρφωσης

Γιώργος Μακρυνός, τ. ∆ηµ. Σύµβουλος Κορυδαλλού, Αντιπρόεδρος Β’ ∆Σ Ε∆∆ΥΠΠΥ

Γραµµατική Τριτσινιώτου, Αναπληρώτρια Προϊσταµένη ∆/νσης Τουρισµού, Πολιτισµού & Άθλησης

Ελένη Σίσκου, MSc Νοσηλεύτρια ∆ηµόσιας Υγείας, ∆ήµου Σερρών

Ελίζα Φερεκύδου, ∆ρ Βιολόγος – Coach Συντονίστρια εθελοντικού προγράµµατος “Σύµµαχοι Υγείας” του Πανεπιστηµίου Αθηνών

Ευαγγελία Ρωµανοπούλου, Υποψήφια ∆ιδάκτωρ Σχολής Επιστηµών Υγείας Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονίκης & Επιστηµονική Συνεργάτης του Εργαστηρίου Ιατρικής Φυσικής του ΑΠΘ

Ευαγγελία Τσαπατσάρη, Κοινωνιολόγος-Σύµβουλος Ψυχικής Υγείας, Προϊσταµένη Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής της ∆ηµόσιας Υγείας ∆ήµου Ν. Φιλαδέλφειας – Ν. Χαλκηδόνας, Πρόεδρος Συλλόγου Ελλήνων Κοινωνιολόγων, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Ευστάθιος Βλαχάκης, Ειδικός Σύµβουλος Υγείας στο ∆ήµο Μεταµόρφωσης και Νευροχειρουργός

Ευστάθιος Ρεστέµης, Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Ασπροπύργου, Κοινωνικός Λειτουργός MSc ∆ιοίκηση Υπηρεσιών Υγείας, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Ηλίας Σαββάκης, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ, MBA, MSc, Γενικός Γραµµατέας ∆ήµου Αγίου ∆ηµητρίου

Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, ∆ήµαρχος Πυλαίας-Χορτιάτη, µέλος ∆Σ Ελληνικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.

Ιωάννης Αρκουµάνης, Ιατρός Παθολόγος – ∆ιαβητολόγος, Αντιδήµαρχος Υγείας & Κοινωνικής Αρωγής ∆ήµου Παλαιού Φαλήρου

Ιωάννης Λαδόπουλος, ∆ηµ. Σύµβουλος Χαλανδρίου, Γενικός Γραµµατέας Ε∆∆ΥΠΠΥ

Κατερίνα Κωστή, Προϊσταµένη Τµήµατος Πολιτισµού ∆ήµου Αγίων Αναργύρων – Καµατερού

Κατερίνα Μάρκου, Πτυχ. Πολιτικός Μηχανικός, Msc ∆ηµόσια Υγεία, Προϊσταµένη Τµήµατος, Τεχνικών Θεµάτων & Συντήρησης Υποδοµών του ∆ήµου Αλεξανδρούπολης, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Κατερίνα Πλεξίδα, ΤΕ, MSc Νοσηλευτών, Συντονίστρια ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής

Κυπαρισσένια Σαµαρά, Επισκέπτρια Υγείας, ∆/τρια Κοινωνικής Προστασίας ∆ήµου Αιγάλεω Πανεπιστήµιο ∆υτικής Αττικής Τµήµα ∆ηµόσιας και Κοινοτικής Υγειας, Μέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Κωνσταντίνα Φραγκιά – Τσίβου, M.D, Ph.D, Παθολογοανατόµος, Επιστηµονική ∆ιευθύντρια ΗistoBio Diagnosis [HBD] AE, Πρόεδρος ΜΕΛΑΜΠΟΥΣ Οργανισµού Πρόληψης και Αντιµετώπισης Μελανώµατος Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης Μελανώµατος – ΕΛΕΜΜΕΛ

Κωνσταντίνος Ασίκης, Πολιτικός Μηχανικός ΑΠΘ, MSc Χωροταξίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, Προϊστάµενος Τµήµατος προγραµµατισµού ∆ήµου Φαρκαδόνας

Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης, Πρόεδρος Κυπριακού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων, ∆ήµαρχος Λευκωσίας

Λευτέρης Ραβιόλος, ∆ήµαρχος Καρύστου

Μ. Γαβαλά, Κοινωνική λειτουργός ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου Γ. ∆ούνια, Κοινωνική λειτουργός ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου

Μαίρη Καραµπέτσου, Εργοθεραπεύτρια MSc, ∆ιευθύντρια Κοινωνικής Πολιτικής ∆ήµου Ηρακλείου Αττικής, µέλος Επ. Επ. Ε∆∆ΥΠΠΥ

Μαρία Αϊδίνη, Ψυχολόγος MΑ, Υπεύθυνη Προγραµµάτων Ε∆∆ΥΠΠΥ

Μαρία Βερούχη – Λεµονιά, ∆ηµοτική Σύµβουλος ∆ήµου Καρύστου

Μαρία Ντούρου, Κοινωνιολόγος, Προϊσταµένη ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής & Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας ∆ήµου Μεταµόρφωσης

Μαρία Παπακωνσταντίνου, Ιατρός Βιοπαθολόγος, MD, MSc, Αντιπρόεδρος Medisyn

Μέµη Τσεκούρα, Πρόεδρος Συλλόγου Σκελετικής Υγείας – Πεταλούδα

Μιχάλης Λάβδας, Ψυχολόγος Εταιρείας Alzheimer Αθηνών, υπεύθυνος εκπαίδευσης προγράµµατος Συµβουλευτικών Σταθµών για την άνοια στους ∆ήµους της Ελλάδας

Νέλλη Λάβδα, ∆ιαµερισµατική Σύµβουλος Φιλοθέης, τ. ∆ηµ. Σύµβουλος Φιλόθεης – Ψυχικού – Αναπλ. Ταµίας Ε∆∆ΥΠΠΥ

Νεόφυτος Νεοφύτου, Δημοτικός Σύμβουλος Λευκωσίας

Νικόλαος Παντελιάς, ∆ηµ. Σύµβουλος Αγ. Αναργύρων – Καµατερού, Μέλος ∆Σ Ε∆∆ΥΠΠΥ

Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια Προγράµµατος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό ∆ίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ Μέλος της Συµβουλευτικής Επιτροπής του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα ∆ίκτυα Υγιών Πόλεων

 Ξ. Ντβεικ, Ψυχολόγος ∆ήµου Μοσχάτου – Ταύρου

Ορέστης Γιωτάκος, Ψυχίατρος, Πρόεδρος ΜΚΟ Οµπρέλα

Παναγιώτης Γιατζίδης, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Αλληλεγγύης ∆ήµου Ν. Σµύρνης

Παναγιώτης Ζητάκης, τ. ∆ηµ. Σύµβουλος Αλεξανδρούπολης, Ειδικός Γραµµατέας Αποκεντρωµένων και Παραµεθόριων Περιοχών Ε∆∆ΥΠΠΥ

Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, Υπουργός Εσωτερικών

Παναγιώτης Λουσίδης, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Προαγωγής ∆ηµόσιας Υγείας ∆ήµου Μεταµόρφωσης, Ιατρός Καρδιολόγος

Παντελής Καστρινάκης, Πρόεδρος ∆Σ της Εθελοντικής ∆ιασωστικής Οµάδας Κρίσεων Ε.∆.Ο.Κ.

Σοφίκα Παπανικολάου, Γενική ∆ιευθύντρια Εν.Ε.Α.Π

Στάθης Παπαχρήστου, Ψυχολόγος MSc. Προαγωγή Ψυχικής Υγείας – Πρόληψη Ψυχιατρικών ∆ιαταραχών, ΙΚΠΙ

Στάθης Ρεστέµης, Γενικός Γραµµατέας Ασπροπύργου, Κοιν. Λειτουργός MSc ∆ιοίκηση Υπηρ. Υγείας

Στέλιος Ι. Γραφάκος, Αν. Καθηγητής Παιδιατρικής Αιµατολογίας, τ. ∆ιευθυντής Μονάδος Μεταµόσχευσης Μυελού των Οστών Γ.Ν.Π. Αθηνών «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Επιστηµονικός ∆ιευθυντής της Τράπεζας Εθελοντών ∆οτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙ∆ΑΣ»

Στέφανος Σιδηρόπουλος, Deputy CEO Trekking Hellas Group of Companies, Ταμίας Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Υπαίθριων Δραστηριοτήτων (ΣΕΤΕΥΔ)

Στράτος Ηλίας, Μηχανικός Υπολογιστών και Πληροφορικής ∆ήµου Μεταµόρφωσης

Συµεών ∆ανιηλίδης, ∆ήµαρχος Νεάπολης-Συκεών, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της ΚΕ∆Ε

Τζαννής Πολυκανδριώτης, Νοσηλευτής, RNMH, MSc, Μέλος ∆ιοικητικού Συµβουλίου Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος

Χάρης Σβώλος, Μηχανολόγος Μηχανικός Msc, Προϊστάµενος Τµήµατος Μελετών, ∆/νση Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, ∆ήµου Αιγάλεω

Παριστάμενοι

Θοδωρής Λιβάνιος Υφυπουργός Εσωτερικών, Αναστασία Γκίκα Γενική Γραμματέας Υπουργείου Παιδείας, Ευστάθιος Κούλης Δήμαρχος Γορτυνίας, Γεώργιος Στάντζος Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου, Ηλίας Αποστολόπουλος Δήμαρχος Παπάγου Χολαργού, Κωνσταντίνος Λύρος Δήμαρχος Ι.Π. Μεσολογγίου, Γεώργιος Δανιήλ Δήμαρχος Οινουσσών Χίου, Δημήτρης Κάρναβος Δήμαρχος Καλλιθέας, Ιγνάτιος Καϊτετζίδης Δήμαρχος Πυλαίας Χορτιάτη, Γιώργος Θωμάκος Δήμαρχος Κηφισίας, Ιωάννης Λώλος Δήμαρχος Ηγουμενίτσας, Παναγιώτης Γκυρίνης Δήμαρχος Αλεξάνδριας, Ανδρέας  Ευθυμίου Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ιωάννης Σέγκος Δήμαρχος Χερσονήσου, Ανδρέας Στεργίου Δήμαρχος Αργιθέας, Σταύρος Τζουλάκης Δήμαρχος Νέας Σμύρνης, Ιωάννης Φωστηρόπουλος Δήμαρχος Π. Φαλήρου, Βασίλειος Μαυρίδης Δήμαρχος Ορεστιάδας, Μπάμπαλος Νικόλαος Δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Παυλίδης Μιχάλης Δήμαρχος Γεροσκήπου (Κύπρος), Ραβιόλος Λευτέρης Δήμαρχος Καρύστου, Βεντάρης Κωνσταντίνος Δήμαρχος Κιμώλου, Γρηγόρης Σταμούλης Δήμαρχος Μεγαρέων, Σπυρίδων Σταματόπουλος Δήμαρχος Σικυωνιών, Αναστάσιος Μαυρίδης Δήμαρχος Λυκόβρυσης – Πεύκης, Συμεων Δανιηλίδης Δήμαρχος Νεάπολης – Συκεών, Μικέλης Εμμανουήλ Δήμαρχος Μήλου, Ζούτσος Αθανάσιος Δήμαχρος Παλλήνης.

Και πλήθος εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πανελλαδικά.

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Νάουσας: Υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση τεσσάρων κτιρίων από το πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»

@dmin

Δήμος Ωραιοκάστρου: Εκδηλώσεις για την «Ημέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μ. Ασίας» στη Νέα Φιλαδέλφεια

@dmin

Δήμος Βόλβης: Οι «Λευκές Περιοχές» αποκτούν πρόσβαση στα Εθνικά Τηλεοπτικά Δίκτυα

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα