Χρηματοδότηση Δήμου Βόλβης για «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ &
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ &
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Π.Δ.Ε.
Ταχ. Δ/νση Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας 101 83 Αθήνα
Πληροφορίες Κ. Μπριάστικας
Τηλέφωνο 2131364716
Fax 2131364713
Email k.mpriastikas@ypes.gr
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2019
Α.Π. : 63872
Προς :
Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων
Κεντρική Υπηρεσία – Δ/νση Δ9

ΘΕΜΑ : Εντολή μεταφοράς πιστώσεων για τη χρηματοδότηση έργου του Δήμου Βόλβης (Ν. Θεσσαλονίκης) του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι με τίτλο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού».

Σχετικά:
1. Η με αριθμ. 43867/23-08-2018 (ΑΔΑ : ΩΦΗΗ465ΧΘ7-ΩΦΓ) Απόφαση Ένταξης του Υπουργείου Εσωτερικών για τον Δήμο Βόλβης (Ν. Θεσσαλονίκης).
2. Το με αριθμ. 61747/02-09-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών
3. Το με αριθμ. 17906/13-08-2019 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Βόλβης για το έργο «Προμήθεια μηχανημάτων έργου του Δ. Βόλβης».

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών, παρακαλούμε να χρεώσετε το λογαριασμό του Υπουργείου με αριθμ. 33050176 και τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων», με το ποσό # 209.780,00 € # και να ενεργήσετε προκειμένου να μεταφερθεί το ανωτέρω ποσό στον δικαιούχο φορέα σύμφωνα με τον επισυναπτόμενο πίνακα.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Κ. ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Αρέσει σε %d bloggers: