Υπουργεία

Υπ. Επικρατείας: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα ΜΜΕ

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή το νομοσχέδιο για τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με σκοπό την ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών των οπτικοακουστικών μέσων.
Σύμφωνα με την ανάλυση των συνεπειών το νομοσχέδιο επιδιώκει τα εξής:

Στο μέρος Α επιδιώκεται η ρύθμιση των υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων. Με τις διατάξεις του Μέρους Α’ ενσωματώνεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2018/1808/ΕΕ για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, η οποία τροποποιεί, τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων.

Στο μέρος Β επιδιώκεται η στήριξη των παρόχων υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας για την εύρυθμη και υγιή λειτουργία τους και κατ’ επέκταση τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και των θέσεων εργασίας των απασχολούμενων σε αυτούς.

Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός ευέλικτου και ορθολογικού πλαισίου λειτουργίας, με απλοποιημένες διαδικασίες, διασφαλίζοντας όμως παράλληλα τη διαφάνεια και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το παρόν αποτελεί ένα πρώτο σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση του κατάλληλου τοπίου που θα επιτρέψει την ολοκλήρωση των εκκρεμών, εδώ και πάρα πολλά έτη, αδειοδοτικών διαδικασιών.

Αναλυτικά στο Α’ Μέρος του Σχεδίου Νόμου, ενσωματώνεται στην εθνική έννομη τάξη η Οδηγία (ΕΕ) 2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων, σύμφωνα με την οποία:
 • απαγορεύεται η υποκίνηση, μέσω υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων, σε βία ή μίσος κατά κοινωνικών ομάδων και σε τέλεση τρομοκρατικών εγκλημάτων,
 • αυξάνεται η προσβασιμότητα των Ατόμων με Αναπηρία στις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων με την ενίσχυση των εργαλείων (νοηματική, υποτιτλισμός κ.α.) και τη θέσπιση διαδικασιών λογοδοσίας των παρόχων,
 • ενισχύεται η προστασία της σωματικής, ψυχικής και ηθικής ανάπτυξης των ανηλίκων από ακατάλληλο περιεχόμενο (όροι και προϋποθέσεις στη σήμανση και παρουσίαση προγραμμάτων κ.α.), δ) ενισχύεται η εθνική και ευρωπαϊκή παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,
 • θεσπίζονται κανόνες για τους παρόχους πλατφόρμας διαμοιρασμού βίντεο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: νομοθετείται για πρώτη φορά η υποχρέωση τους για προστασία των ανηλίκων και για αποτροπή μέσω των υπηρεσιών αυτών υποκίνηση σε βία ή μίσος ή τέλεση τρομοκρατικού εγκλήματος, παιδικής πορνογραφίας, ξενοφοβίας και ρατσισμού,
 • ενθαρρύνεται η θέσπιση εθνικών κωδίκων δεοντολογίας με στόχο την περαιτέρω προστασία των καταναλωτών και ιδίως των ανηλίκων, αλλά και της δημόσιας υγείας και συγκεκριμένα υπαρχει ρύθμιση των διαφημίσεων με στόχο τη μεγαλύτερη προστασία των παιδιών από ανθυγιεινές τροφές και διατηρεί την απαγόρευση διαφημίσεων καπνικών προϊόντων σε όλες τις μορφές υπηρεσιών επικοινωνίας (όχι μόνο στην τηλεόραση).
 • προωθείται η ανάδειξη ευρωπαϊκών έργων στους καταλόγους κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας (πχ Netflix), εισάγοντας πρόβλεψη να περιέχουν ευρωπαϊκό περιεχόμενο σε ποσοστό τουλάχιστον 30%. Η ρύθμιση αυτή στοχεύει στη στήριξη της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής παραγωγής, στην προστασία της πολιτιστικής ποικιλομορφίας και της ευρωπαϊκής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, κατά το πρότυπο που ήδη ισχύει για τα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης.
 • Παράλληλα, θεσπίζεται η υποχρέωση οικονομικής συνεισφοράς (1,5% του κύκλου εργασιών που αφορά στην Ελλάδα) στους παρόχους κατά παραγγελία υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας που απευθύνονται σε ελληνικό κοινό ενώ εδρεύουν σε άλλο κράτος-μέλος.
  ενισχύεται ο ρόλος του ΕΣΡ
Στο Β’ Μέρος του Σχεδίου Νόμου, ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, όπως ρυθμίσεις για τη ραδιοτηλεοπτική αγορά, για παρόχους περιεχομένου επίγειας ψηφιακής τηλεοπτικής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης, για παρόχους συνδρομητικών υπηρεσιών, για τη διαφήμιση στα Μ.Μ.Ε. και για το Ε.Σ.Ρ. και την ΕΡΤ Α.Ε.
 • στηρίζει τους τηλεοπτικούς σταθμούς για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας,
 • στηρίζει τα περιφερειακά και τοπικά μέσα ενημέρωσης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, δίνοντας το δικαίωμα στους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς για πέντε (5) ακόμη μήνες, από τον Οκτώβριο 2020 μέχρι και τον Φεβρουάριο 2021, να καταβάλλουν στην DIGEA τη μειωμένη κατά 50% αμοιβή, και επεκτείνοντας για ένα έτος (μέχρι 31.12.2021) την υποχρεωτικότητα δημοσίευσης στον τοπικό και περιφερειακό τύπο περιλήψεων διακηρύξεων διαγωνισμών δημόσιων φορέων,
 • προσθέτει ευελιξία στη λειτουργία των κατόχων άδειας τηλεοπτικών σταθμών, αναφορικά με τη σχέση εργασίας του προσωπικού που απασχολούν, χωρίς να μειώνεται το ελάχιστο όριο των 400 εργαζομένων,
 • ρυθμίζει θέματα αδειοδότησης θεματικών τηλεοπτικών σταθμών, γεγονός που ανοίγει τη διαδικασία για την αδειοδότηση από το ΕΣΡ και των περιφερειακών τηλεοπτικών σταθμών και των περιφερειακών ραδιοφώνων,
 • προσαρμόζει το πλαίσιο της διαφημιστικής αγοράς στις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας, με τη συρρίκνωση της συνολικής διαφημιστικής δαπάνης,
 • ενισχύει τη διαφάνεια θεσπίζοντας υποχρέωση εγγραφής στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ για τους παρόχους υπηρεσιών μέσων επικοινωνίας,
 • ρυθμίζει θέματα καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών για το ανταποδοτικό τέλος προς την ΕΡΤ,
 • ρυθμίζει μισθολογικά θέματα για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, διευθυντικά και ειδικά στελέχη της ΕΡΤ, καθώς και τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσαρμόζοντάς τα στις συνθήκες της σύγχρονης αγοράς.
 • εισάγει ρυθμίσεις για την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων που υφίστανται οι επιχειρήσεις Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Ψυχαγωγίας και έκδοσης εφημερίδων σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής δυσπραγίας.
Ειδικότερα:
 • απαλλάσσει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς από την καταβολή του 1,5% των ετήσιων διαφημιστικών εσόδων τους για την παραγωγή κινηματογραφικών έργων
 • απαλλάσσει τους περιφερειακούς τηλεοπτικούς σταθμούς από τον ειδικό φόρο διαφήμισης συντελεστή ύψους 5% έως 31/12/2022.
 • εισάγει τη δυνατότητα να χρηματοδοτηθεί η κάλυψη οφειλόμενων εισφορών των ΜΜΕ προς τον φορέα επικουρικής ασφάλισης του προσωπικού τους (ΕΔΟΕΑΠ – Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικουρικής Ασφάλισης Περίθαλψης) για τα έτη 2017 – 2020
 • εισάγει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών εργοδοτικών εισφορών προς τον ΕΔΟΕΑΠ για τα έτη 2017 – 2020 σε έως 72 δόσεις.

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμοι: Αλλαγές στις προϋποθέσεις πρόσληψης δημοσιογράφων

@dmin

Υπουργείο Παιδείας: Το πρόγραμμα Πανελλαδικών εξετάσεων έτους 2024

@dmin

ΥΠΕΣ Μακεδονίας Θράκης: Σύσκεψη για τα συγκοινωνιακά και κυκλοφοριακά ζητήματα της Θεσσαλονίκης

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα