Υπουργεία

Ακίνητα: Αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες με μειώσεις ΕΝΦΙΑ

Αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων για το μεγαλύτερο τμήμα της επικράτειας της χώρας προβλέπει απόφαση που υπέγραψε στις 18 Μαΐου ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας και αναμένεται να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εντός των προσεχών ημερών.

Με την απόφαση του υπουργού, αυξάνονται έως και 80% οι αντικειμενικές τιμές ζώνης ανά τετραγωνικό μέτρο, δηλαδή οι τιμές αφετηρίας για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων, σε περίπου 7.000 από τις 10.000 περιοχές της χώρας όπου ισχύει ήδη το σύστημα των αντικειμενικών αξιών.

Με τις αυξήσεις αυτές επιδιώκεται η προσέγγιση των αντικειμενικών με τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Στις υπόλοιπες 3.000 περιοχές, όπου οι πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς έχουν υποχωρήσει κάτω από το επίπεδο των υφιστάμενων αντικειμενικών τιμών οι νέες αξίες που προβλέπει η Υπουργική Απόφαση θα είναι μειωμένες.

Με την ίδια απόφαση, επεκτείνεται σε άλλες 3.754 περιοχές της χώρας το σύστημα των αντικειμενικών τιμών ζώνης, για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινήτων.

Οι αντικειμενικές τιμές που προβλέπει η απόφαση Σταϊκούρα για 13.970 περιοχές-«ζώνες» θα γνωστοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, αλλά θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2022 τόσο για τον ΕΝΦΙΑ (κύριο και συμπληρωματικό) όσο και για άλλους 18 φόρους που επιβάλλονται στην απόκτηση και την κατοχή ακινήτων.

Ο υπολογισμός των φόρων επί των ακινήτων με τις νέες αντικειμενικές τιμές θα ξεκινήσει από το επόμενο έτος.

Από το 2022 οι περίπου 6,3 εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα αρχίσουν να εξοφλούν τον ΕΝΦΙΑ σε έξι δόσεις από τον Μάρτιο αντί από Σεπτέμβριο. Η αλλαγή θα βοηθήσει ώστε να γίνει πιο ομαλή η καταβολή των φόρων.

Τι αλλάζει

Θα τεθούν για πρώτη φορά σε ισχύ αντικειμενικές τιμές ζώνης σε 3.754 περιοχές της χώρας. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για περιοχές σε νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Πάρος, καθώς και για περιοχές στην ηπειρωτική Ελλάδα, όπως το Πόρτο Χέλι, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί οικιστικά ή και τουριστικά, αλλά αντιμετωπίζονται φορολογικά ως εκτός σχεδίου και οικισμού.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολυτελή ακίνητα ή οικόπεδα-φιλέτα στις περιοχές αυτές να πληρώνουν φόρους-ψίχουλα μόνο και μόνο επειδή βρίσκονται σε οικισμούς στους οποίους δεν υπάρχουν τιμές ζώνης. Η επέκταση των αντικειμενικών τιμών στις περιοχές αυτές θα έχει ως συνέπεια τη σημαντική αύξηση των φορολογητέων αξιών των ακινήτων και συνακόλουθα την πολύ μεγάλη άνοδο των φόρων που επιβαρύνουν την ακίνητη περιουσία στις συγκεκριμένες περιοχές.

Θα αναπροσαρμοστούν οι αντικειμενικές τιμές ζώνης σε όλες τις άλλες περιοχές της χώρας όπου ήδη ισχύει το σύστημα των τιμών αυτών, ώστε να προσεγγίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις πραγματικές τιμές της κτηματαγοράς. Η διαδικασία αυτή έχει προχωρήσει και έχει ολοκληρωθεί για 10.216 περιοχές.

H απόφαση του υπουργού Οικονομικών προβλέπει αυξήσεις αντικειμενικών-φορολογητέων αξιών έως και πάνω από 60%, που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν ακόμη και το 80%, κυρίως σε περιοχές της περιφέρειας:
 • Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπου καταγράφεται σημαντική άνοδος της ζήτησης κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών λόγω του Airbnb, οι αυξήσεις ανέρχονται σε 8%-40%
 • Στις περιοχές του κέντρου της Αθήνας
 • Στα βόρεια προάστια οι αυξήσεις κινούνται κατά μέσον όρο στα επίπεδα του 10%-30%,
 • Στα νότια προάστια της Αττικής που έχουν ευνοηθεί από την αυξημένη ζήτηση κατοικιών τόσο από επενδυτές του εξωτερικού όσο και από το έργο του Ελληνικού, καθώς και στις συνοικίες των δυτικών προαστίων.
Οι μεταβολές στις φορολογητέες αξίες των ακινήτων, αναμένεται να προκαλέσουν μεταβολές σε 20 φόρους και τέλη που επιβάλλονται στην απόκτηση και τη χρήση ακινήτων, οι οποίοι είναι:
 1. Ο κύριος Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ο οποίος επιβάλλεται με βάση κλίμακες βασικού ποσού φόρου ανά τ.μ. ακινήτου ανάλογα με το ύψος της τιμής ζώνης ανά τ.μ. που ισχύει στην περιοχή κάθε ακινήτου.
 2. Ο συμπληρωματικός ΕΝΦΙΑ φυσικών προσώπων, ο οποίος επιβάλλεται επί του αθροίσματος των φορολογητέων αξιών των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων εδαφικών εκτάσεων που κατέχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το άθροισμα αυτό υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.
 3. Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί της αντικειμενικής αξίας κάθε πωλούμενου ακινήτου και επιβαρύνει τον αγοραστή.
 4. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται στις πωλήσεις νεόδμητων κτισμάτων που δεν αποτελούν πρώτη κατοικία.
 5. Ο φόρος χρησικτησίας κτισμάτων.
 6. Ο φόρος ανταλλαγής – συνένωσης οικοπέδων.
 7. Ο φόρος διανομής ακινήτων.
 8. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), που επιβάλλεται υπέρ των δήμων μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος και υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 0,25‰ -0,35‰ επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
 9. Ο δημοτικός φόρος που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων (υπολογίζεται με ποσοστό επί του φόρου μεταβίβασης).
 10. Το πρόσθετο τέλος μεταγραφής συμβολαίων.
 11. Ο φόρος δωρεάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητο όριο 150.000 ευρώ και συντελεστές 1%-10% για δωρεές προς συζύγους, τέκνα ή εγγόνια, με αφορολόγητο όριο 30.000 ευρώ και συντελεστές 5%-20% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς δευτέρου βαθμού και με αφορολόγητο όριο 6.000 ευρώ και συντελεστές 20% έως 40% για δωρεές προς λοιπούς συγγενείς και μη συγγενείς.
 12. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.
 13. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτων, ο οποίος υπολογίζεται με αφορολόγητα όρια και συντελεστές όμοια με του φόρου δωρεάς.
 14. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
 15. Τα πολεοδομικά πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτων κτισμάτων.
 16. Τα πολεοδομικά πρόστιμα κατασκευής νέων αυθαιρέτων.
 17. Οι εισφορές σε γη και χρήμα για την ένταξη ακινήτων στα σχέδια πόλεων.
 18. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% που επιβάλλεται στις υπεράκτιες εταιρίες ακινήτων.
 19. Ο φόρος επί των τεκμαρτών εισοδημάτων, τα οποία προσδιορίζονται βάσει των τεκμηρίων διαβίωσης των κατοικιών των φυσικών προσώπων.
 20. Ο φόρος επί του τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοχρησιμοποίηση επαγγελματικής στέγης και από δωρεάν παραχώρηση κατοικίας.

Πηγή:eleftherostypos.gr

 

 

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Υπουργείο Εργασίας: Παρατείνονται συμβάσεις εργασίας επικουρικού προσωπικού covid στα ΚΚΠ και σε λοιπούς Προνοιακούς φορείς

@dmin

Κορονοϊός: Ιδού τα μέτρα που αποφάσισαν οι Ευρωπαίοι ηγέτες!

Ioannis Terzakis

Κάμπινγκ: Πώς θα λειτουργούν εν μέσω κορωνοϊού

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα