Αναμένεται πρόσκληση για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Πράσινων Σημείων στους Δήμους

Εντός των ημερών αναμένεται πρόσκληση για χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Πράσινων Σημείων στους Δήμους.

Σύμφωνα με την προδημοσίευση η Περιεφέρεια προτίθεται να χρηματοδοτήσει έργα υποδομής για τη δημιουργία Πράσινων Σημείων, όπως προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία των ανωτέρω (π.χ εξοπλισμός συλλογής, ζύγισης, συμπιεστές, δεματοποιητές, κλπ.) εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από υφιστάμενα υπόχρεα Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης (μη επιλέξιμος ο εξοπλισμός που εμπίπτει στις υποχρεώσεις των ΣΕΔ βάσει ν.2939/2001 όπως ισχύει μετά το ν.4496/2017)
Απόκτηση γης για την εγκατάσταση των ανωτέρω, εφόσον απαιτείται
Έργα σύνδεσης, μεταφοράς/αποκατάστασης δικτύων ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται
Αρχαιολογικές έρευνες-εργασίες, εφόσον απαιτείται, με Δικαιούχο-εταίρο την αρμόδια Εφορεία Αρχαιοτήτων.

Η Περίοδος υποβολής ορίστηκε από 2/9/2019 έως 2/3/2020

Σύμφωνα πάντα με την πρόσκληση το Πράσινο Σημείο είναι ένας οργανωμένος χώρος από τον Δήμο, οριοθετημένος και διαμορφωμένος με κατάλληλη υποδομή και εξοπλισμό, ώστε οι πολίτες να εναποθέτουν χωριστά συλλεγμένα ανακυκλώσιμα αστικά απόβλητα (π.χ. χαρτί, γυαλί, μέταλλα, πλαστικά, υφάσματα, βρώσιμα έλαια ή χρησιμοποιημένα αντικείμενα (ρουχισμό, έπιπλα, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό) προκειμένου αυτά στη συνέχεια να προωθηθούν για ανακύκλωση ή για επαναχρησιμοποίηση. Κάθε Δήμος πρέπει να λειτουργεί τουλάχιστον ένα Πράσινο Σημείο.

 

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Skip to content