Δήμος Λαγκαδά: Πρόσληψη 10 ατόμων για πυροπροστασία

Ο Δήμος Λαγκαδά επρόκειτο να προβεί σε πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, συνολικά δέκα (10) α τ ό μ ω ν για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας σε όλες τις Κοινότητες του Δήμου Λαγκαδά.

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β) των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους

 οφείλουν να προσκομίσουν, τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

 1. Άδεια χειριστή γεωργικού μηχανήματος (διαξονικού ελκυστήρα τρακτέρ)
 2. Ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελματική
 3. Φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 4. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για τους έγγαμους) ή πιστοποιητικό γέννησης (για τους άγαμους) πρόσφατης έκδοσης .
 6. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα απασχόλησης στο δημόσιο εντός δωδεκάμηνου
 7. (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
 8. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του ν.3584/07 (παραλαβή υποδείγματος από την υπηρεσία μας).
 9. Αντίγραφο Αριθμού Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α.)
 10. Αντίγραφο ΑΜΚΑ
 11. Αντίγραφο ΑΦΜ

Η αίτηση των υποψηφίων και τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, του Δήμου Λαγκαδά (Δ/νση: Ν. Παπαγεωργίου 2,) μέσα σε προθεσμία τριών (3) ημερών από την επομένη της δημοσίευσής της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου, κατά τις ώρες 08.00-14.00 κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο τηλέφωνο 2394330259 και 2394330229.

Δείτε την Προκήρυξη ΕΔΩ

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *