Δήμοι

Δήμος Παύλου Μελά: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις εγγραφής στις κοινωνικές δομές

Εγγραφή στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ όλων των μελών του νοικοκυριού.
 3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και αντίγραφο Ε1 όλων των ενήλικων μελών (φορολογικού έτους 2021).
 4. Αντίγραφο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. όλων των μελών ( όπου αναγράφεται η αξία ακίνητης περιουσίας)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο.
 6. Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στο Ε1.
 7. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικό, κ.α.).
Ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου κατά περίπτωση δικαιολογητικά:
 1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας όλων των άνεργων μελών ή αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας ανεργίας
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που νοικιάζει σπίτι.
 3. Ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 4. Απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( Κ.Ε.Π.Α.) εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 5. Σχετική βεβαίωση σε περίπτωση που το άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή.
 6. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνη δήλωση από το άτομο που φιλοξενεί τον αιτούντα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
 7. Αντίγραφο εγκεκριμένης αίτησης για το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, από το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν είναι δικαιούχοι ΤΕΒΑ.
 8. Βεβαίωση αστεγίας από τις κοινωνικές δομές του Δήμου.
 9. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, κριθεί απαραίτητο, θα ζητηθεί κατά περίπτωση

Οι Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο του Δήμου Παύλου Μελά θα γίνονται δεκτές στον χώρο του Κοινωνικού Παντοπωλείου Συσσιτίου στην οδό 28ης Οκτωβρίου 152 & Γιάννη Ρίτσου (περιοχή Αμπελώνες) Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Τρίτη 3 Μάϊου 2022 έως Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας η υποβολή της αίτησης θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα για να συνταχθεί η έκθεση κοινωνικής έρευνας από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς της δομής.

Αίτηση με εκκρεμή δικαιολογητικά δε θα γίνεται δεκτή.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 2310 604904

Ώρες επικοινωνίας: 08:00 έως 14:00

Οι δικαιούχοι του προγράμματος ΤΕΒΑ δεν δικαιούνται να ενταχτούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο – Συσσίτιο.

Κοινωνικό Φαρμακείο  

Δικαιολογητικά Εγγραφής

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά για όλους τους υποψήφιους δικαιούχους:
 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
 2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας διαμονής σε ισχύ όλων των μελών του νοικοκυριού.
 3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων και αντίγραφο Ε1 όλων των ενήλικων μελών (φορολογικού έτους 2021).
 4. Αντίγραφο Ε.Ν.Φ.Ι.Α. όλων των μελών ( όπου αναγράφεται η αξία ακίνητης περιουσίας)
 5. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που εκδόθηκε το τελευταίο τρίμηνο.
 6. Αντίγραφο αποδεικτικού Α.Μ.Κ.Α. όλων των μελών σε περίπτωση που δεν αναγράφονται στο Ε1.
 7. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού Δημόσιας Επιχείρησης Κοινής Ωφέλειας ή κινητής τηλεφωνίας από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, εκκαθαριστικό).

Ανάλογα με την κατάσταση του υποψήφιου δικαιούχου κατά περίπτωση δικαιολογητικά:

 1. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας όλων των άνεργων μελών ή αποδεικτικό ανανέωσης της κάρτας ανεργίας
 2. Μισθωτήριο συμβόλαιο, στην περίπτωση που νοικιάζει σπίτι.
 3. Ιατρική γνωμάτευση, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.
 4. Απόφαση Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας ( Κ.Ε.Π.Α.) εφόσον πρόκειται για άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
 5. Σχετική βεβαίωση σε περίπτωση που το άτομο ή οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας λαμβάνει οποιοδήποτε βοήθημα ή/και σύνταξη ή/και κρατική παροχή.
 6. Σε περίπτωση φιλοξενίας υπεύθυνη δήλωση από το άτομο που φιλοξενεί τον αιτούντα με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής
 7. Βεβαίωση αστεγίας από τις κοινωνικές δομές του Δήμου.
 8. Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο θα ζητηθεί κατά περίπτωση

Οι αιτήσεις για το Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παύλου Μελά υποβάλλονται στον χώρο του Κοινωνικού Φαρμακείου στην οδό Αγ. Μαρίνας 4 (Δημοτική Ενότητα Πολίχνης).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Από Τρίτη 3 Μάϊου 2022 έως Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022

Προς διευκόλυνση της όλης διαδικασίας σας ενημερώνουμε ότι η αίτηση θα γίνεται κατόπιν ραντεβού. Πρέπει να προσκομιστούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά  σε φωτοαντίγραφα  για να συνταχθεί  η έκθεση κοινωνικής έρευνας από την Κοινωνική Λειτουργό της δομής.

Αίτηση με εκκρεμή δικαιολογητικά δε θα γίνεται δεκτή.

Τηλέφωνα για ραντεβού: 2310 609079

Ώρες επικοινωνίας: 08:00 έως 14:00

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Πατρέων: Σύγκρουση του Δήμου με τις παρατάξεις της Αντιπολίτευσης

@dmin

Τέλος στις αξιώσεις που εγείρουν οι περιφέρειες για συνδιαχείριση των στερεών αστικών αποβλήτων

admin

Να συνεργαστούν στην διοίκηση αποφάσισαν δύο παρατάξεις στο δήμο Δράμας

admin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα