Καταργείται στους ΟΤΑ ο προληπτικός έλεγχος του ελεγκτικού συνεδρίου

Μετά από συνεχείς ερωτήσεις των δήμων προς το Υπουργείο Οικονομικών, απαντήθηκε ότι δεν ασκείται προληπτικός έλεγχος στις δαπάνες των ΟΤΑ.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατόπιν γνώμης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζεται κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας υποπερίπτωσης.

Τα Χρηματικά Εντάλματα των δαπανών δεν θα υποβάλλονται για θεώρηση στην Υπηρεσία του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου και η θεώρησή τους από τον εξωτερικό ελεγκτή δεν θα αποτελεί προϋπόθεση της πληρωμής τους.

Το Υπ. Οικονομικών διευκρινίζει, αναφορικά με τη διενέργεια προληπτικού ελέγχου επί των δαπανών ΟΤΑ Α΄ βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ., ότι από 31.07.2019 οι οικονομικές υπηρεσίες όλων των ανωτέρω φορέων καθίστανται αποκλειστικά υπεύθυνες για τον έλεγχο, εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των δαπανών τους. Ως εκ τούτου από την ως άνω ημερομηνία δεν παρέχεται η δυνατότητα αποστολής των εκδοθέντων χρηματικών ενταλμάτων από τις αρμόδιες υπηρεσίες αυτών στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προληπτικό έλεγχο.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.

Skip to content