Προκηρύξεις

Επιμελητήριο Κορινθίας: Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής

Πρόσκληση διαγωνισμού «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής» στο «ΥΠΟΕΡΓΟ 7 : «ΑΝΟΙΧΤ0 ΚΕΝΤΡ0 ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ» (ΟΠΣ 5037877)).

Το ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ προκηρύσσει ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/2016.

Αναθέτουσα Αρχή: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Τίτλος: «Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την ανάδειξη ταυτότητας της εμπορικής περιοχής»

Χρηματοδότηση Σύμβασης: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία” «ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ», Κωδ. ΣΑ Ε1191 (αριθ. ενάριθ. έργου 2019ΣΕ11910082). Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.Ε: 9919Ιιστ σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023 του Φορέα.

Χρόνος, τόπος και γλώσσα υποβολής των προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών: 03/10/2023, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 238192

Καταληκτική Ημερομηνία υποβολής προσφορών: 18/10/2023 και ώρα 13:00.

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι 24/10/2023 και ώρα 13:00.

01_ΠΕΡΙΛ-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_signed

02_ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_singed_KHMDIS

03_PARARTHMA I_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

04_PARARTHMA II_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ_v2

05_PARARTHMA III_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

06_PARARTHMA IV_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

07_PARARTHMA V_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

08_PARARTHMA VI_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

08_PARARTHMA VΙI_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

09_PARARTHMA VΙΙI_ΥΕ07 ΑΚΕ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

10_PARARTHMA VIII_YE07 AKE ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΕΕΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

ΑΣΕΠ: Έκδοση Προκήρυξης Προσλήψεων 5Κ/2020

@dmin

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Πρόσληψη 9 ατόμων

@dmin

Δήμος Κορδελιού Ευόσμου: Πίνακες κατάταξης και απορριπτέων της πρόσληψης προσωπικού για τον καθαρισμό σχολικών μονάδων

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα