Δήμοι

Περιβαλλοντικός διαγωνισμός για μαθητές και ενήλικες και ημέρα αφιερωμένη στον εθελοντισμό και το περιβάλλον

Ο Δήμος Παύλου Μελά διοργανώνει περιβαλλοντικό διαγωνισμό για μαθητές και ενήλικες στο πλαίσιο του Έργου «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Παύλου Μελά», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν και όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στους διαγωνισμούς θα πρέπει να παραδώσουν το έργο τους μέχρι την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στο Γραφείο Εθελοντισμού, στον 3ο όροφο, στο Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης», Λαγκαδά 221.

Ο Δήμος Παύλου Μελά θα επιβραβεύσει τους νικητές αλλά και όλους τους συμμετέχοντες, σε μια ημέρα αφιερωμένη στον εθελοντισμό και το περιβάλλον.

Κατά τη διάρκεια της κεντρικής εκδήλωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου (η ώρα της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί προσεχώς), στο Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης», Λαγκαδά 221 Σταυρούπολη, θα απονεμηθούν βραβεία στα τρία πρώτα έργα κάθε κατηγορίας με δίπλωμα και μετάλλιο. Επίσης θα δοθούν δώρα σε όλους τους νικητές!

Τα έργα κάθε κατηγορίας (έως 100) θα εκτεθούν στο Κέντρο Πολιτισμού «Χρήστος Τσακίρης» και στην Υπόγεια Διάβαση της οδού Λαγκαδά και θα αξιολογηθούν από ειδικές επιτροπές.

Για τη συγκεκριμένη δράση ο Δήμος Παύλου Μελά προκηρύσσει τους παρακάτω διαγωνισμούς με θέμα το περιβάλλον:

Α) ζωγραφική, για μαθητές 6 έως 10 ετών

Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στα παιδιά να αναγνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του περιβάλλοντος και να κατανοούν την επίδραση που έχουν οι πράξεις και οι επιλογές τους σε αυτό. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η δια βίου επαφή τους με το περιβάλλον, η δημιουργία και ενίσχυση της οικολογικής τους συνείδησης.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε ατομικές και ομαδικές εργασίες στις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες 6 έως 8 ετών και 9 έως 10 ετών.

Β) κατασκευή καλλιτεχνημάτων, με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, για μαθητές ηλικίας 11 έως 18 ετών

Στόχος του διαγωνισμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφράσουν τον προβληματισμό τους και να μεταφέρουν τις εντυπώσεις, τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία αυτού στο ευρύ κοινό και σε συγκεκριμένους  φορείς λήψης αποφάσεων.

Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν ενδιαφέροντα και ελκυστικά έργα δημιουργικής ανακύκλωσης, χρησιμοποιώντας  ανακυκλώσιμα υλικά.

Ο διαγωνισμός χωρίζεται σε ατομικές και ομαδικές εργασίες, στις ακόλουθες ηλικιακές κατηγορίες  11 έως 12 ετών , 13 έως 15 ετών και 16 έως 18 ετών.

Γ) διαγωνισμό ιδεών, για ενήλικες σχετικά με τις δράσεις περιβάλλοντος και εθελοντισμού

Σκοπός του διαγωνισμού είναι να δώσει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να εκφράσουν τον προβληματισμό τους, να μεταφέρουν τις εντυπώσεις, τις ιδέες και τις αντιλήψεις τους που σχετίζονται με το περιβάλλον και την προστασία αυτού στο ευρύ κοινό  και σε συγκεκριμένους φορείς λήψης αποφάσεων. Ιδιαίτερα στόχος του διαγωνισμού είναι η εξεύρεση καινοτόμων ιδεών οι οποίες θα συμπεριληφθούν σε μελέτες που συνταχθούν και θα  υλοποιηθούν από τις δομές του Δήμου συνεισφέροντας έτσι στην προστασία περιβάλλοντος και στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου μέλλοντος προς όφελος των πολιτών.

Για όλους τους διαγωνισμούς ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, ζημιές ή κάθε είδους τραυματισμού, που τυχόν προκύπτουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή από την αποδοχή, παραλαβή, κατοχή και χρήση του βραβείου από το συμμετέχοντα. Η διαδικασία θα διεξαχθεί στο πλαίσιο του κλίματος εμπιστευτικότητας έναντι των συμμετεχόντων.

Οι διαγωνισμοί διοργανώνονται σε συνεργασία με τα Γραφεία περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ελευθερίου – Κορδελιού & Βερτίσκου.

Οικολογική συνείδηση και περιβαλλοντικός εθελοντισμός

Στις ενέργειες του Έργου «Ενίσχυση οικολογικής συνείδησης και προώθησης περιβαλλοντικού εθελοντισμού στο Δήμο Παύλου Μελά», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων η ανάπτυξη Μητρώου Εθελοντών, η επιμόρφωση των Εθελοντών, διαδικτυακή πύλη και Εφαρμογή Κινητών Τηλεφώνων (Mobile App) για τον εθελοντισμό.

Βασικός σκοπός είναι η προστασία του περιβάλλοντος μέσω του εθελοντισμού και ειδικότερα τα παρακάτω:

  • αύξηση του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με ζητήματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος.
  • δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας με τους πολίτες που ενδιαφέρονται να αναλάβουν εθελοντικές πρωτοβουλίες, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών.
  • ανάδειξη καλών εθελοντικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
  • υποστήριξη και ανάδειξη εθελοντικών πρωτοβουλιών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, παράλληλα με τα μέτρα πολιτικής και τις πρωτοβουλίες της πολιτείας.
  • καλλιέργεια δεξιοτήτων που σχετίζονται με την κοινωνική, προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη των πολιτών.

Ομάδα στόχου αποτελεί το σύνολο των κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά, αλλά και πολίτες εκτός Δήμου που ενδιαφέρονται να ενεργοποιηθούν και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Οι δράσεις απευθύνονται, είτε σε μεμονωμένους πολίτες, είτε σε οργανωμένα σύνολα πολιτών, όπως σχολεία, σύλλογοι και άλλες ομάδες.

Ο άμεσα εμπλεκόμενος πληθυσμός θα ωφεληθεί μέσα από τη συμμετοχή του, θα αποκτήσει γνώσεις, θα αναπτύξει δεξιότητες και θα κοινωνικοποιηθεί, ενώ ο λοιπός πληθυσμός θα ωφεληθεί από τη γενικότερη περιβαλλοντική αναβάθμιση η οποία αναμένεται να επέλθει.

Ο Δήμαρχος Παύλου Μελά Δημήτρης Δεμουρτζίδης και ο Αντιδήμαρχος Δράσεων Εθελοντισμού Σάκης Λαζαρίδης καλούν τους πολίτες να ενημερωθούν για το Πρόγραμμα που αφορά μια οργανωμένη εκστρατεία για την ενίσχυση του ενδιαφέροντος σχετικά με ζητήματα περιβάλλοντος και εθελοντισμού.

Μια συλλογική προσπάθεια για να κάνουμε την πόλη που ζούμε πιο πράσινη και πιο καθαρή.

Τα οφέλη είναι πολλαπλά για τους πολίτες και αφορούν κύρια στην ενίσχυση της οικολογικής τους συνείδησης και στην προώθηση του περιβαλλοντικού εθελοντισμού στον Δήμο Παύλου Μελά, στην  αύξηση του βαθμού ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με θέματα προστασίας του περιβάλλοντος, στη δημιουργία μόνιμου διαύλου επικοινωνίας με τους πολίτες, στην υποστήριξη και ανάδειξη εθελοντικών πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, καθώς και στην ενίσχυση των δεξιοτήτων των εθελοντών.

… γιατί ο Εθελοντισμός είναι στη Φύση μας!

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

Δήμος Πατρέων: Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη το Κύπελλο Ελλάδας Ρυθμικής Γυμναστικής

@dmin

Δήμος Βόρειας Κυνουρίας: Συμμετοχή στη Διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia HELEXPO στη Θεσσαλονίκη

@dmin

Δήμος Βόλβης: Δράση περίθαλψης αδέσποτων «Vets in Action»

@dmin

Γράψτε ένα σχόλιο

* Με τη χρήση αυτής της φόρμας συμφωνείτε με την αποθήκευση και το χειρισμό των δεδομένων σας από αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδέχομαι Διαβάστε περισσότερα